Penzisté a daňové přiznání za rok 2012

08.02.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Každoročně stoupá počet penzistů, kteří si přivydělávají podnikáním, pronájmem nebo investováním. Daňové přiznání musí podat i penzisté s nadstandardní penzí. Podívejme se na praktické příklady.

Výdělečná činnost v řádném důchodovém věku je neomezená. Ve starobním důchodu lze mít jakýkoliv příjem ze zaměstnání či podnikání. Rovněž pronájem je každoročně oblíbenějším zdrojem příjmu v penzi. Všichni penzisté, kteří budou podávat daňové přiznání, mohou uplatnit za rok 2012 základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Legislativní změny v nemožnosti uplatnění slevy na poplatníka u výdělečně činných penzistů se týkají až roku 2013.

Penzisté podávající daňové přiznání mohou uplatnit slevy na dani z příjmu či nezdanitelné položky stejně jako ostatní daňový poplatníci. Daňové přiznání za rok 2012 je potřeba podat do 2. dubna 2013 (1. dubna 2013 je velikonoční pondělí).

Několik prací na dohodu o pracovní činnosti

Někteří penzisté si během roku přivydělávají i na několik dohod o pracovní činnosti současně pro více zaměstnavatelů. Protože mají více zaměstnání současně, musí podat daňové přiznání. Výjimkou by byla situace, že by byl druhý příjem sražen srážkovou daní.

Praktický příklad

Penzista pan Modrý si po celý rok 2012 přivydělával na dohodu u pracovní činnosti pro zaměstnavatele ABC, měsíční odměna činila 5 500 Kč a pro zaměstnavatele XYZ, kde měsíční odměna činila 5 300 Kč. Prohlášení k dani podepsal pan Modrý pouze u zaměstnavatele ABC, u zaměstnavatele XYZ nemohl. Vlivem uplatnění slevy na poplatníka neodvede pan Modrý na zálohách na dani z příjmu u zaměstnavatele ABC nic. U zaměstnavatele XYZ odvede na zálohách na dani z příjmu za celý rok 12 960 Kč.

Tabulka: Výpočty
Text Částka
Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 129 600 Kč ((5 500 Kč x 12) + (5 300 Kč x 12))
Úhrn povinného pojistného 44 064 Kč (129 600 Kč x 0,34)
Dílčí základ daně dle § 6 173 664 Kč
Zaokrouhlený základ daně 173 600 Kč (na celá sta dolů)
Daň z příjmu 26 040 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňová povinnost 1 200 Kč
Zaplacené zálohy 12 960 Kč
Přeplatek 11 760 Kč (1 200 Kč - 12 960 Kč)

 

V našem případě se podání daňového přiznání pracujícímu penzistovi panu Modrému vyplatí, obdrží vratku daně. Během roku nevyužil v plné míře základní slevu na poplatníka.


Čtěte také: Týden práce navíc a vyšší důchod o stokoruny
Formulář ke stažení: Přiznání k dani z příjmu fyzických osob


Kdo daní důchod?

Penzisté pobírající pouze vlastní důchod nemusí mít s daňovým přiznáním zpravidla žádné starosti. Dle § 4 písmena h) zákona o dani z příjmu je od daně osvobozen důchod až do výše 36násobku minimální mzdy. Minimální mzda činila k 1. lednu 2012 8 000 Kč, roční limit je tedy 288 000 Kč. Aby penzista danil důchod, tak musí mít měsíční důchod nad 24 000 Kč. A v tomto případě by zdanění podléhala pouze penze nad 288 000 Kč. V přiložené tabulce máme uvedeny případy, kdy občan dosáhne na měsíční důchod 24 000 Kč, a to dle výpočtu v roce 2013. Jak vidíme, důchod 24 000 Kč má opravdu velmi málo lidí.

Tabulka: Výpočty

Průměrný měsíční příjem Doba pojištění Měsíční důchod
266 000 Kč 36 let 24 004 Kč
200 000 Kč 40 let 24 036 Kč
145 000 Kč 44 let 24 029 Kč

Pramen: Vlastní výpočty autora

Ale ani občané s vyšší penzí se nemusí bát, že budou platit daň z příjmu fyzických osob. Občané, kteří pobírali pouze nadstandardní penzi, budou totiž danit pouze rozdíl mezi ročním důchodem a částkou 288 000 Kč. V daňovém přiznání za rok 2012 budou moci uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daňové přiznání tedy podají, ale jejich daňová povinnost bude nulová.

 

Praktický výpočet

Pano Modrý bude mít měsíční penzi 30 000 Kč, za rok tedy 360 000 Kč. Dani bude podléhat částka 72 000 Kč (360 000 Kč – 288 000 Kč). Daň z příjmu fyzických osob je 10 800 Kč (72 000 Kč x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč však bude daň z příjmu fyzických osob 0 Kč.

Pronájem nemovitosti a daňové přiznání

Každoročně stoupá počet penzistů, pro které je příjem z pronájmu důležitým finančním zdrojem penzi. Jedná se o výhodný příjem, protože zdanění je minimální. Penzisté pronajímající byt se nemusí registrovat jako OSVČ. Z příjmu z pronájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. I penzisté pronajímající nemovitost mohou v daňovém přiznání za rok 2012 uplatnit slevu na poplatníka. V praxi to znamená, že mnoho penzistů sice podá daňové přiznání, avšak budou mít nulovou daňovou povinnost.

Do zisku 165 600 Kč je totiž při uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč výsledná daň 0 Kč. Jestliže se při pronájmu neuplatní výdaje ve skutečné výši, tak lze použít 30% výdajový paušál. Při využití 30% výdajového pauášálu lze mít příjem z pronájmu za rok 2012 ve výši 236 600 Kč a daň bude 0 Kč. Příjem bude 236 600 Kč, výdaj 70 980 Kč (236 600 Kč x 30 %). Zisk je 165 620 Kč, po zakrouhlední na celá sta dolů 165 600 Kč. Daň je 24 840 Kč (15 % z 165 600 Kč), po uplatnění slevy na poplatníka 24 840 Kč je výsledná daňová povinnost 0 Kč.

Kdy se daní celý důchod?

V případě, že penzista má za rok 2012 příjem ze zaměstnání a základ daně z podnikání a pronájmu je vyšší než 840 000 Kč, potom se musí zdanit celý důchod. V tomto případě neplatí tedy osvobození od daně u vypláceného důchodu.

Praktický příklad

Penzista Zelený po dosažení důchového věku odejde do důchodu. Nadále však podniká. Pobírá tedy důchod a podniká současně. Za rok 2012 dosáhne penzista Zelený zisku z podnikání 880 tisíc Kč. Roční důchod penzisty Zeleného činí 210 tisíc Kč. Kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob penzista Zelený?

Základ daně budě 1 090 000 Kč (880 000 Kč + 210 000 Kč). Daň z příjmu bude činit 163 500 Kč (1 090 000 Kč x 15 %). Po uplatnění slevy na poplatníka bude daň 138 660 Kč (163 500 Kč – 24 840 Kč).

Podnikání při nízkém zisku

Penzisté, kteří mají ze samostatné výdělečné činnosti nízký zisk, podléhají nízkému zdanění. Při samostatné výdělečné činnosti v penzi totiž při platbě sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění se do zisku 60 329 Kč za rok 2012 vůbec neplatí.

Praktický výpočet

Penzista pan Černý dosáhne příjmu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 ve výši 100 000 Kč, výdaje uplatní 40% výdajovým paušálem. Zisk bude tedy 60 000 Kč (100 000 Kč – 40 000 Kč).

  • Na sociálním pojištění tedy nezaplatí nic, protože zisk je v limitu.
  • Na zdravotním pojištění zaplatí jednorázově 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %).
  • Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí opět nic. Daň činí 9 000 Kč (15 % z 60 000 Kč), po uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je daň 0 Kč.

Pan Černý bude muset na FÚ odevzdat daňové přiznání a na OSSZ a zdravotní pojišťovnu Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Celková daňová povinnost bude pouze 4 050 Kč, což je 6,75 % ze zisku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ