Kdo má vyšší důchod než mzdu?

15.05.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchodem do důchodu některým občanům životní úroveň neklesá, naopak si dokonce polepší, neboť jejich důchod je vyšší než mzda dosahovaná před odchodem do důchodu. Jiní občané si však pohorší čtyřnásobně. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.

Pro občany s nízkými příjmy je výpočet důchodu v Česku příznivý, naopak pro občany s vyššími příjmy již příznivý není. Výpočet důchodu funguje nejenom na principu zásluhovosti, ale i solidarity. Obdobně to funguje ve většině členských zemích OECD. 


V Česku tak mohou občané s nízkými příjmy, kteří získají dostatečnou dobu pojištění mít vyšší důchod než čistou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu.

 


Čtěte také

Kdy budete mít průměrný důchod?
Porovnání penze v závislosti na příjmu
Jak se vyvíjí důchod u průměrné mzdy Kdo má v roce 2013 nárok na starobní důchod
Zajímejte se o získanou dobu důchodového pojištění

Základní vstupní údaj - osobní vyměřovací základ

Pro výpočet starobního důchodu je nutné znát dva údaje: osobní vyměřovací základ a získanou dobu pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky ale rovněž náhradní doba pojištění (např. péče o dítě do 4 let, péče o bezmocnou osobu  při splnění zákonných podmínek, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Osobním vyměřovacím základem je přitom průměrná měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky. Při výpočtu důchodu v roce 2013 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2012. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu důchodu však redukuje. A právě redukce osobního vyměřovacího základu je důvodem, proč mají občané s nízkými příjmy poměrně vysoký důchod a občané s vysokými příjmy poměrně nízký důchod.

V roce 2013 se při výpočtu důchodu osobní vyměřovací základ do částky 11 389 Kč započítává ze 100 %, od částky 11 389 Kč do 30 026 Kč se započítává z 27 %, od částky 30 026 Kč do 103 536 Kč se započítává z 19 % a z částky nad 103 536 Kč z 6 %.

Praktický příklad

Pan Černý získá 45 let pojištění, po celý život pracuje za podprůměrnou mzdu, jeho osobní vyměřovací základ (průměrná měsíční mzda v současné hodnotě) činí 11 300 Kč. Jak vysoký důchod bude pan Černý mít? O kolik si polepší odchodem do důchodu pan Černý? 


Abychom mohli porovnat životní úroveň pana Černého před odchodem do důchodu a v penzi, tak je nutné porovnat jeho čistou mzdu a důchod. Za tyto částky totiž může pan Černý měsíčně nakupovat zboží a služby.

Výpočet důchodu pana Černého

 

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

11 300 Kč

První redukční hranice

(do 11 389  Kč, ze 100 %)

11 300 Kč

Výpočtový základ

11 300 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

67,5

Procentní výměra důchodu

(11 300 Kč x 67,5 %)

7 628 Kč

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

Měsíční důchod

(2 330 Kč + 7 628 Kč

9 958 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet čisté mzdy pana Černého

Text

Částka

Hrubá mzda

11 300 Kč

Zdravotní pojištění

(11 300 Kč x 4,5 %)

509 Kč

Sociální pojištění

(11 300 Kč x 6,5 %)

735 Kč

"Superhrubá" mzda

(11 300 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)

15 200 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(15 200 Kč x 15 %)

2 280 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu fyzických osob

(2 280 Kč - 2 070 Kč)

210 Kč

Čistá mzda

(11 300 Kč - 509 Kč - 735 Kč - 210 Kč)

9 846 Kč

vlastní výpočet autora

Jak jsme si v názorném příkladu vypočítali, tak pan Černý bude mít měsíční důchod 9 958 Kč, přičemž jeho čistá mzda dosahované před odchodem do důchodu činila 9 846 Kč. Pan Černý si tedy odchodem do důchodu finančně polepší.

Důvody jsou dva:

  • zápočet osobního vyměřovacího základu do 11 389 Kč v plném rozsahu
  • a získaná vysoká doba pojištění v rozsahu 45 let. 

 

Při nízkých příjmech je důchod relativně vysoký

Obecně můžeme žíci, že občanům s podprůměrnými příjmy životní úroveň odchodem do důchodu příliš neklesá. Naproti tomu občanům s nadprůměrnými příjmy citelně. V přiložené tabulce máme uvedeno několik praktických příkladů. Vždy počítáme s dobou pojištění 41 let. 

Osobní vyměřovací

základ

Doba

pojištění

Čistá

mzda

Výše

důchodu

Pokles životní úrovně

(v %)

15 000 Kč

41 let

12 405 Kč

9 934 Kč

19,9 %

20 000 Kč

41 let

15 850 Kč

10 765 Kč

32,1 %

25 000 Kč

41 let

19 295 Kč

11 595 Kč

39,9 %

30 000 Kč

41 let

22 740 Kč

12 425 Kč

45,4 %

40 000 Kč

41 let

29 630 Kč

13 595 Kč

54,1 %

50 000 Kč

41 let

36 520 Kč

14 764 Kč

59,6 %

100 000 Kč

41 let

70 790 Kč

20 606 Kč

70,9 %

vlastní výpočet autora


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY