Zdanění práce u rodin s dětmi ve světě

21.08.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože je v Česku vysoké daňové zvýhodnění na děti, tak je celkové zdanění práce u rodin s dětmi v rámci zemí OECD mírně nadprůměrné. Kolik odvedou na povinných odvodech rodiče v Česku v porovnání s ostatními zeměmi?

Celkové zdanění práce zjistíme, když do daňové povinnosti zaměstnance započítáme nejenom sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob placených zaměstnancem, ale rovněž sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Kdyby zaměstnavatelé platili méně na povinném pojistném, tak by o tuto částku mohli zaměstnanci zvýšit hrubou mzdu a jejich mzdové náklady by se nezměnily.

  • Výchozími dvěma údaji jsou tedy celkové mzdové náklady zaměstnavatele (hrubá mzda + povinné pojistné placené zaměstnavatelem) a čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet.

Zdanění rodiny se dvěma dětmi

Na praktickém příkladu rodiny Zelených si vypočítáme jejich celkové zdanění práce. Budeme počítat, že pan Zelený má průměrnou mzdu a paní Zelená mzdu ve výši 67 % průměrné mzdy. Průměrná měsíční mzda za rok 2012 činila dle ČSÚ 25 101 Kč.

  • Měsíční mzda pana Zeleného tedy činí 25 101 Kč, pan Zelený při výpočtu čisté mzdy uplatní daňové zvýhodnění na dvě děti. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Daňové zvýhodnění činí 1 117 Kč na každé dítě.
  • Měsíční mzda paní Zelené dosahuje dvou třetin mzdy jejího manžela, tedy 16 818 Kč.

Celkové zdanění práce rodiny Zelených bude poměr mezi všemi daněmi ze mzdy a čistou mzdou, kterou manželé Zelení obdrží na svůj společný bankovní účet.

Text Pan Zelený Paní Zelená

Hrubá mzda

25 101 Kč

16 818 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem

(25 % z hrubé mzdy zaměstnance)

6 276 Kč

4 205 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

(9 % z hrubé mzdy zaměstnance)

2 260 Kč

1 514 Kč

Mzdové náklady zaměstnavatele

(hrubá mzda + soc. a zdrav. pojištění placené zaměstnavatelem)

33 637 Kč

22 537 Kč

Sociální pojištění placené zaměstnancem

(6,5 % z hrubé mzdy)

1 632 Kč

1 094 Kč

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(4,5 % z hrubé mzdy)

1 130 Kč

757 Kč

Daň z příjmu

(15 % ze superhubé mzdy)

(uplatní se sleva na poplatníka a děti)

751 Kč

1 320 Kč

Čistá mzda

(hrubá mzda - soc. a zdrav. poj. placené zaměstnancem)

21 588 Kč

13 647 Kč

Mzdové náklady celkem

(součet mzdových nákladů obou manželů)

56 174 Kč

Čistá mzda celkem

(součet čistých mezd obou manželů)

35 235 Kč

Celkové daně za mzdy

(celkové mzdové náklady - celková čistá mzda)

20 939 Kč

Zdanění práce rodiny Novákových (v %)

(celkové daně : celkové mzdové náklady)

37,2 %

vlastní výpočty autora

V našem příkladě je celkové zdanění práce rodiny Zelených ve výši 37,2 %. Přestože je daňové zvýhodnění poměrně vysoké a pan Zelených má o 2 234 Kč vyšší čistou mzdu než jeho bezdětný kolega se stejnou mzdou, tak je celkové zdanění práce rodiny v rámci zemí OECD nadprůměrné, důvodem je vysoké povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 34 %).

OECD: rozdíly ve zdanění jsou značné

V přiložené tabulce máme uvedeno celkové zdanění práce u rodin se dvěma dětmi v členských zemích OECD. Jeden z manželů pracuje za průměrnou mzdu, druhý za mzdu ve výši dvou třetin průměrné mzdy. Pouze u Česka jsou použity aktuální údaje a legislativa roku 2013.

  • Nejvyšší rodinné zdanění práce je v evropských zemích, hned v šesti zemích je vyšší než 40 %. Nejvyšší zdanění práce v Belgii (49,0 %), Francii (45,6 %), Itálii (43,0 %), Německu (42,5 %), Řecku (41,9 %) a Rakousku (41,2 %).
  • Nejnižší zdanění práce je v mimoevropských zemích. Ze zemí, kde je rodinné zdanění práce (jeden z manželů pracuje za průměrnou mzdu, druhý za mzdu ve výši dvou třetin průměrné mzdy a mají dvě děti) nižší než 20 %, je jediná členská země EU - Irsko. Nejnižší zdanění práce je v Chile (6,6 %), Izraeli (12,7 %), Novém Zélandu (14,7 %), Švýcarsku (15,3 %), Mexiku (16,8 %), Irsku (18,0 %) a Koreji (18,6 %).

Rodiny platí nižší daně

Rodinná politika je ve všech zemích velmi důležitá, proto vlády vyspělých zemí světa podporují rodiny s dětmi formou daňových slev nebo zvýhodnění. Zdanění práce u bezdětného, svobodného občana je tak v členských zemích OECD značně vyšší než zdanění rodin s dětmi.

Zdanění práce u rodiny se dvěmi dětmi v zemích OECD

(jeden z manželů příjem ve výši průměrné mzdy, druhý ve výši 67 % průměrné mzdy)

Země Zdanění práce (v %) Země Zdanění práce (v %)

Belgie

49,0

Island

32,5

Francie

45,6

Polsko

32,2

Itálie

43,0

Nizozemí

31,8

Německo

42,5

Portugalsko

31,4

Řecko

41,9

Japonsko

28,0

Rakousko

41,2

Velká Británie

28,0

Maďarsko

39,1

Kanada

26,9

Švédsko

38,8

Austrálie

24,9

Turecko

38,4

USA

24,8

Španělsko

37,9

Lucembursko

23,0

Česko

37,2

Korea

18,6

Finsko

37,1

Irsko

18,0

Estonsko

36,6

Mexiko

16,8

Dánsko

34,2

Švýcarsko

15,3

Slovinsko

34,1

Nový Zéland

14,7

Norsko

33,8

Izrael

12,7

Slovensko

33,6

Chile

6,6

Pramen: OECD: Taxing Wages 2013

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ