Pět případů, kdy nebudou mít OSVČ z daňového přiznání radost

17.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Za rok 2013 zaplatí některé OSVČ na dani z příjmu fyzických osob o desetitisíce korun více než v roce 2012. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy si osoby samostatně výdělečně činné značně pohorší.

Od roku 2013 platí v zákoně o dani z příjmu fyzických osob několik ustanovení, která zvýší některým osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) znatelně daňovou povinnost.

1) Podnikající důchodce

Dle § 35ba nemůže základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč v daňovém přiznání uplatnit podnikající důchodce. Daň se totiž nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu 2013 pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Toto opatření se vztahuje na řádný důchod i předčasný důchod. Vykonávat samostatnou výdělečnou činnost v důchodu je samozřejmě možné, není žádné omezení výše příjmu u řádného starobního důchodu. Předčasný důchodce nesmí mít za celý rok 2013 zisk (příjem - výdaj) vyšší než 62 121 Kč.

Praktický příklad

Pan Sýkora je starobní důchodce od 1. října 2011. I v řádném důchodu nadále vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Za celý rok 2012 měl příjmy 365 600 Kč a výdaje 200 000 Kč. Zisk byl tedy 165 000 Kč (365 600 Kč - 200 000 Kč). Stejný příjem a výdaj bude mít pan Sýkora i za rok 2013. Jak se liší daňová povinnost?

Text Rok 2012 Rok 2013

Příjem

365 600 Kč

365 600 Kč

Výdaj

200 000 Kč

200 000 Kč

Zisk

165 600 Kč

(365 600 - 200 000)

0

(365 600 - 200 000)

Základ daně

165 600 Kč

165 600 Kč

Daň z příjmu

24 840 Kč

(165 600 x 15 %

24 840 Kč

(165 600 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

0 Kč

Daňová povinnost

0 Kč

(24 840 - 24 840)

24 840 Kč

vlastní výpočet autora

Jak jsme si vypočítali na názorném příkladu, tak daňová povinnost pana Sýkory se zvýší o 24 840 Kč. Důvodem je nemožnost uplatnit slevu na poplatníka, neboť je pan Sýkora od roku 2011 starobním důchodcem.

2) OSVČ s manželkou bez příjmů

Dle § 35ca zákona o dani z příjmu nemůže OSVČ, která uplatní výdaje paušálem uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, jestliže má manželka vlastní příjmy nižší než 68 tisíc Kč za rok.

Praktický příklad

Manželka živnostníka pana Černého má zdravotní problémy, které ji prozatím nestačí k přiznání invalidního důchodu. Avšak paní Černá nemůže dlouhodobě najít práci, neboť možnosti jejího pracovního uplatnění jsou značně omezené. Od jara 2011 je tedy paní Černá na úřadu práce, podporu v nezaměstnanosti pobírala v roce 2011. V roce 2012 a 2013 již paní Černá podporu v nezaměstnanosti nepobírala, byla bez jakéhokoliv vlastního příjmu. Pan Černý měl v obou letech příjmy 980 000 Kč, výdaje uplatnil 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Jak se liší daňová povinnost pana Černého?

Text

Rok 2012

Rok 2013

Příjem

980 000 Kč

980 000 Kč

Výdaj

588 000 Kč

(980 000 x 60 %)

588 000 Kč

(980 000 x 60 %)

Zisk

392 000 Kč

(980 000 - 588 000)

392 000 Kč

(980 000 - 588 000)

Základ daně

392 000 Kč

392 000 Kč

Daň z příjmu

58 800 Kč

(392 000 Kč x 15 %)

58 800 Kč

(392 000 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Sleva na manželku

24 840 Kč

0 Kč

(nelze uplatnit)

Daňová povinnost

9 120 Kč

(58 800 - 24 840 - 24 840)

33 960 Kč

(58 800 - 24 840)

vlastní výpočet autora

OSVČ pan Černý odvede na dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 o 24 840 Kč více než za rok 2012. Důvodem je nemožnost uplatnit slevu na manželku, protože uplatňuje výdaje paušálem. Výdaje paušálem však pan Černý uplatňuje, neboť jsou jednoduché, celou "účetní a daňovou agendu" zvládne sám, nemusí si najímat a platit účetní služby jako v případě, kdy by přešel na daňovou evidenci.

3) Výdajový paušál (neživnosti) u vysokých příjmů

Od roku 2013 je dle § 7, odstavce 7, písmena c) je možné uplatnit výdaje 40% výdajovým paušálem u neživností nejvýše do částky 800 tisíc Kč. Ne všechny samostatné činnosti jsou živnosti, právě u neživností (např. autoři, umělci, tlumočníci, daňoví poradci, advokáti...) je možné uplatnit 40% výdajový paušál.

Praktický příklad

Tlumočník OSVČ pan Zelený měl za rok 2012 příjem z tlumočení ve výši 2 500 000 Kč. Protože skutečné výdaje má nízké, tak uplatňuje výdaje paušálem. Jak se liší daňová povinnost za rok 2012 a rok 2013?

Text

Rok 2012

Rok 2013

Příjem

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

Výdaj

1 000 000 Kč

(2 500 000 Kč x 40 %)

800 000 Kč

(maximální hranice)

Zisk

1 500 000 Kč

1 700 000 Kč

Základ daně

 1 500 000 Kč

 1 700 000 Kč

Daň z příjmu

225 000 Kč

(1 500 000 x 15 %)

255 000 Kč

(1 700 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daňová povinnost

200 160 Kč

230 160 Kč

vlastní výpočet autora

OSVČ pan Zelený zaplatí na dani z příjmu fyzických osob o 30 000 Kč více, důvodem je zavedení maximální částky ve výši 800 tisíc Kč pro OSVČ uplatňující výdaje 40% výdajovým paušálem.

4) OSVČ uplatňující paušál jsou bez daňového zvýhodnění

Dle § 35ca zákona o dani z příjmu nemůže OSVČ, která uplatní výdaje paušálem uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Za každý měsíc činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč. U dvou dětí za celý rok tedy činí daňové zvýhodnění 26 808 Kč (24 měsíců x 1 117 Kč).

Praktický příklad

OSVČ pan Černý má dvě děti, manželka je na invalidním důchodu (invalidní důchod má 7 800 Kč měsíčně). Pan Černý uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Za rok 2012 měl příjem 950 000 Kč.

Text

Rok 2012

Rok 2013

Příjem

950 000 Kč

950 000 Kč

Výdaj

570 000 Kč

(950 000 x 60 %)

570 000 Kč

(950 000 x 60 %)

Zisk

380 000 Kč

(950 000 - 570 000)

380 000 Kč

(950 000 - 570 000)

Základ daně

380 000 Kč

380 000 Kč

Daň z příjmu

57 000 Kč

(380 000 x 15 %)

57 000 Kč

(380 000 x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

24 840 Kč

Daňové zvýhodnění

26 808 Kč

(1 117 x 24)

0 Kč

(nelze uplatnit)

Daňová povinnost

5 352 Kč

32 160  Kč

(57 000 - 24 840)

vlastní výpočet autora

OSVČ pan Černý zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 o 26 808 Kč více, neboť si nebude moci uplatnit daňové zvýhodnění na své dvě děti, neboť uplatní výdaje paušálem. Výdaje paušálem však pan Zelený uplatňuje, neboť jsou jednoduché, celou "účetní a daňovou agendu" zvládne sám, nemusí si najímat a platit účetní služby jako v případě, kdy by přešel na daňovou evidenci.

5) Kombinace uvedených možností

OSVČ, které uplatní výdaje paušálem, jejichž manželka bude na rodičovské dovolené (rodičovský příspěvek se nezapočítává do vlastního příjmu) a mají dvě děti, tak mohou na dani z příjmu zaplatit až o 51 648 Kč (24 840 Kč na manželku + 26 808 Kč na děti). Pro naprostou většinu těchto OSVČ však byl přechod na daňovou evidenci nutností.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ