Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů v roce 2024?

15.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Každý rok se u poplatníků opakují stejné chyby: odkládání podání daňového přiznání na poslední chvíli, a někdy dokonce podání formuláře na nesprávný finanční úřad. Jak se chyb vyvarovat?

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, na konci března, respektive dubna.

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) byly loni zřizovány datové schránky, ty tak mají letos povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Termíny pro odevzdání daňového přiznání za rok 2023

Podávat daňové přiznání za rok 2023 je možné fyzicky až do úterý 2. dubna 2024 (1. dubna je Velikonoční pondělí), elektronicky pak do čtvrtka 2. května 2024.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či máte nařízený audit, termín pro odevzdání je pondělí 1. července 2024. Společně s daňovým přiznáním pak odevzdáte plnou moc udělenou konkrétnímu poradci. Lhůta pro podání daňového přiznání se bude posuzovat zpětně podle toho, kdo, kdy a jakou formou daňové přiznání podal. Pokud nepředáte plnou moc k zastupování, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu. Nejpozději musíte doložit plnou moc v okamžiku podání přiznání.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má také právo lhůtu odsunout nejvíce o 3 měsíce, když je k tomu vážný důvod. Tím mohou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být „nestihnutí“ termínu odevzdání přiznání.

Poslední možností, kterak oddálit podání daňového přiznání z března dokonce až na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat.

Stáhněte si přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2023

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Jak a kdy podat daňové přiznání k dani z příjmu 2021

Zdroj: Shutterstock


 

Shrnutí – Do kdy se v roce 2024 podává daňové přiznání za rok 2023?

Pro jistotu uvádíme přehledně všechny termíny pro podání daňového přiznání za rok 2023.

Listinná podoba

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2024 stanoven na úterý 2. dubna. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Elektronicky

Pokud budete odevzdávat daňové přiznání elektronicky, termín se o měsíc posouvá. Povinnost dodat přiznání bude do 2. května 2024.

S daňovým poradcem či nařízeným auditem

Jestliže využíváte služeb daňového poradce nebo máte nařízený audit, termín pro podání daňového přiznání za rok 2023 je 1. července 2024.

Kam a jakou formou doručit daňové přiznání za rok 2023?

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání elektronicky, ať již zasláním datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, anebo přes daňovou informační schránku.

Termín pro elektronická podání je tradičně do 2. května.

Pravděpodobně nejsnazší cestou je podání daňového přiznání online přes webové stránky Finanční správy či portálu MOJE daně. Do portálu je možné se přihlásit např. pomocí Identity občana (např. bankovní identity, eObčanky, služby mojeID či Mobilním klíčem eGovernmentu) nebo datovou schránkou.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání.

V roce 2024 je nejzazší termín odevzdání přehledu ve čtvrtek 2. května 2024 při fyzickém podání daňového přiznání. Lidé odevzdávající daňové přiznání v nejzazší termín elektronicky musejí podat přehledy do pondělí 3. června na ČSSZ a na zdravotní pojišťovny. OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2023 daňový poradce, mají termín do čtvrtka 1. srpna 2024.


Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 201 krát

Články ze sekce: DANĚ