Termín pro odevzdání daňového přiznání: v roce 2020?

27.01.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Každý rok se u poplatníků opakují stejné chyby: odkládání podání přiznání na poslední chvíli a někdy dokonce podání formuláře na nesprávný finanční úřad. Jak se chybám vyvarovat?

Klíčové datum pro podání daňového přiznání je, stejně jako každý rok, konec března. Poslední březnový den je ze zákona nejpozdější možnost, kdy musí vaše daňové přiznání "ležet" na finančním úřadu. Existují dvě výjimky, které vám mohou datum podání oddálit:

  1. Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce
  2. Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání.
  3. Třetí okolností je pak případ, kdy připadá 31. 3. na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den.
V roce 2020, až budeme podávat daňové přiznání za rok 2019, je datem pro podání daňového přiznání středa 1. dubna pro právnické osoby.
 
Kvůli epidemii koronaviru je termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 1. července 2020 pro fyzické osoby.

Pokud vy, jako poplatník daně, budete po finančním úřadu požadovat odklad konečné lhůty podle bodu 1), musíte správci daně nejpozději 1. 4. doručit plnou moc k zastupování. Pokud tak neučiníte, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu.

Správce daně může sám rozhodnout (na žádost poplatníka) o odkladu termínu podání přiznání. Úřad má však právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce a navíc musí mít k posunu termínu vážný důvod. Tím můžou být technické nebo organizační problémy na straně správce daně, na straně poplatníka to může být např. vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Tímto důvodem rozhodně nemůže být "nestihnutí" termínu odevzdání přiznání.

Poslední možností, kterak oddálit podání daňové přiznání z března dokonce na konec října, je případ, kdy součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. O odklad je nutno v tomto případě finanční úřad požádat. 

Do kdy se v roce 2020 podává daňové přiznání za 2019

Termín pro podání daňového přiznání je v roce 2020 stanoven na středu 1. 4. Navíc také platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu.

Kvůli epidemii koronaviru je termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 1. července 2020 pro fyzické osoby.

Kam doručit daňové přiznání

Dalším důležitým faktorem vašeho úspěchu při zdaňování příjmů je podání nejen správného, správně vyplněného a včas odevzdaného formuláře, ale také jeho odevzdání na správné místo.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, což neznamená nic jiného, než že adresátem vašeho doporučeného dopisu (pokud posíláte přiznání poštou) bude finanční úřad v místě, kde jste trvale hlášeni k pobytu. Není tedy důležité, u které firmy pracujete nebo kde nyní bydlíte, ale kde máte trvalé bydliště. Na toto si dávejte pozor, velmi často se stává, že přiznání je doručeno nesprávně. Pokud podáváte přiznání osobně na přepážce, měla by úřednice zkontrolovat bydliště v přiznání uvedené a na nesrovnalosti vás upozornit.

Pokud vlastníte datovou schránku, tak je vaší povinností odevzdat daňové přiznání tam. Odevzdat to také můžete elektronicky, pokud vlastníte elektronický podpis. Termín pro podání všemi způsoby je pak stejný, tedy pro rok 2020 do 1. dubna.

Termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích

Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. Termínem je v tomto případě měsíc od podání daňového přiznání. V roce 2020 tento termín připadá na 4. 5. 2020, prvního května je totiž svátek, druhého a třetího května potom připadá na víkend.

Kvůli epidemii koronaviru je termín pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 3. srpen 2020 pro fyzické osoby.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 133 krát

Články ze sekce: DANĚ