Uplatněte si všechny daňové odpočty

28.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Díky daňovým odpočtům je možné zaplatit na dani z příjmu za rok 2016 až o desetitisíce méně. Jaké daňové odpočty a za jakých podmínek je možné uplatnit v daňovém přiznání za rok 2016?

Všechny daňové odpočty (nezdanitelné položky) jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Všechny nezdanitelné položky snižují daňový základ, nikoliv přímo vypočtenou daň z příjmu, proto daňová úspora činí 15 % celkové částky daňových odpočtů. Podívejme se na jednotlivé daňové odpočty.

TIP: Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

Dary

Od základu daně je možné odečíst hodnotu daru, pokud je poskytnut v souladu se zákonem. Tedy např. na účely sociální, zdravotnické, ekologické nebo na vzdělání. Hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč a v úhrnu je možné odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Odběr krve se oceňuje částkou 2 000 Kč. Nárok na daňový odpočet je nutno doložit např. darovací smlouvou a dokladem o zaplacení.

Praktický příklad

Podnikatelka Kučerová darovala v roce 2016 škole, do které chodí její dcera 800 Kč. Podnikatelce Kučerové s hrubým ziskem 400 000 Kč tento dar daňovou povinnost nesníží, neboť celková hodnota daru nedosahuje alespoň 1 000 Kč.

Praktický příklad

Živnostnice Benešová darovala během roku 2016 dvakrát krev. Pro každý odběr má potvrzení nemocnice. V daňovém přiznání v kolonce dary uvede paní Benešová částku 4 000 Kč a darování krve přinese paní Benešové daňovou úsporu 600 Kč (4 000 Kč 15 %).


TIP: Na co nezapomenout v daňovém přiznání?
Přehled daňových slev I.
Přehled daňových slev II.

Zaplacené úroky z úvěru

Až o částku 300 000 Kč je možné snížit základ daně o zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, kterým je řešena vlastní bytová situace daňového poplatníka. Nárok na daňový odpočet je nutno doložit potvrzením banky.

Praktický příklad

Pan Novák po celý rok 2016 pracoval a současně měl příjem z nájmu dle § 9. Nemovitost, kterou pronajímá, si pořídil pan Novák na hypoteční úvěr. V daňovém přiznání však nemůže uplatnit odpočet zaplacených úroků, neboť danou nemovitostí není řešena vlastní bytová potřeba pana Nováka.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Za rok 2016 je možné snížit základ daně o zaplacené příspěvky poplatníkem na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Základ daně však snižují pouze vlastní vklady na smlouvu nad 12 000 Kč za rok 2016. Maximálně je přitom možné od základu daně odečíst částku 12 000 Kč. Nárok na daňový odpočet je nutné doložit potvrzením penzijní společnosti.

Praktický příklad

Podnikatelka paní Pokorná si měsíčně vkládala na smlouvu o penzijním připojištění během roku 2016 částku 2 000 Kč. Paní Pokorná vložila tedy na smlouvu celkem 24 000 Kč. Tato částka ponížená o 12 000 Kč je 12 000 Kč. Paní Pokorná tedy uplatní maximální daňový odpočet ve výši 12 000 Kč. Pro uplatnění maximálního daňového odpočtu za rok 2016 bylo nutné vložit na smlouvu 24 000 Kč a více. Při ročním vkladu do 12 000 Kč nárok na daňový odpočet nevzniká.

Životní pojištění

V daňovém přiznání za rok 2016 je možné uplatnit daňový odpočet o vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění až do částky 12 000 Kč. Smlouva však nesmí umožňovat průběžný výběr, výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

Praktický příklad

Paní Soukupová si podává daňové přiznání, neboť mimo příjmy ze zaměstnání má i příjmy z nájmu. Na smlouvu o životním pojištění vložila za celý rok 6 000 Kč a dalších 12 000 Kč ji na smlouvu vložil zaměstnavatel. Paní Soukupová může v daňovém přiznání uplatnit daňový odpočet pouze ve výši 6 000 Kč, neboť lze odečíst pouze poplatníkem zaplacené pojistné.

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Členské příspěvky odborové organizaci

Od základu daně lze odečíst členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Praktický příklad

Pan Skákal po celý rok pracoval u zaměstnavatele XY a měl hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč. Současně si pan Skákal přivydělával samostatnou výdělečnou činností a hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti činil za rok 2016 částku 210 000 Kč. Odborové organizaci zaplatil pan Skákal 3 000 Kč. V daňovém přiznání může jako daňový odpočet uplatnit částku 3 000 Kč, přestože má i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Od základu daně za rok 2016 je možné odečíst úhrady za zkoušky, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaje podle § 24 zákona o dani z příjmu při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti. Nejvýše je možné uplatnit daňový odpočet ve výši 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za daňové období odečíst až 13 000 Kč a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ