Jste si jisti, že nemusíte podat daňové přiznání?

30.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2016 je do pondělí 3. dubna. Daňové přiznání přitom musí v některých případech podat i lidé, kteří by to nečekali. Podívejme se na některé praktické příklady.

Daňové přiznání je dle zákona o dani z příjmu fyzických osob povinen podat každý, kdo má roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2016 vyšší než 15 000 Kč. Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů, pokud je u všech zaměstnavatelů podepsáno prohlášení k dani a nemá jiné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku, nájmu nebo ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč. Daňové přiznání je povinen podat i poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení daně.

TIP: Jak zvládnout daňové přiznání na poslední chvíli?

Příklad 1: Příjem z nájmu

Paní Soukupová je ve starobním důchodu. Paní Soukupová měla v roce 2016 roční příjem z nájmu ve výši 20 000 Kč a výdaje uplatňuje 30% výdajovým paušálem. Paní Soukupová má povinnost podat daňové přiznání. Paní Soukupová má roční zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč. Rozhodující je roční příjem a nikoliv zisk. Přestože paní Soukupové nevzniká povinnost platit daň z příjmu, neboť v daňovém přiznání uplatní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, tak musí podat paní Soukupová daňové přiznání. Roční důchod má paní Soukupová nižší než 356 400 Kč a je splněna podmínka pro daňové osvobození státního důchodu, a proto bude v daňovém přiznání uvádět pouze příjem a výdaj z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu.


Čtěte také:
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.
Jak uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?
Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?
Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

Příklad 2: Souběžná zaměstnání

Zaměstnanec Šťastný pracoval v měsících leden až březen 2016 u zaměstnavatele AB na plný pracovní úvazek. Pan Šťastný však obdržel zajímavější pracovní nabídku od zaměstnavatele XY a od dubna pracoval pan Šťastný u tohoto zaměstnavatele. Se zaměstnavatelem AB ukončil pan Šťastný pracovní poměr rychle dohodou, podmínkou však bylo, že ještě v dubnu bude pro zaměstnavatele AB pracovat na zkrácený úvazek, aby zaučil nové pracovníky a dotáhl jednu větší zakázku. V dubnu tak pracoval pan Šťastný současně pro dva zaměstnavatele a z hrubé mzdy mu byla za duben 2016 odvedena zálohová daň z příjmu od nového zaměstnavatele XY i od starého zaměstnavatele AB. Pan Šťastný tak má povinnost podat za rok 2016 daňové přiznání.

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Příklad 3: OSVČ a následné zaměstnání

Pan Kratochvíl ukončil v březnu 2016 samostatnou výdělečnou činnost a od dubna 2016 je již pouze zaměstnancem ve firmě XY. Příjem ze samostatné výdělečné činnosti za část roku 2016 činil 33 000 Kč a výdaje 19 800 Kč (60% výdajový paušál). Pan Kratochvíl splnil všechny své oznamovací povinnosti u pověřených institucí. Ve firmě XY podepsal pan Kratochvíl prohlášení k dani. Pan Kratochvíl musí za rok 2016 podat daňové přiznání, přestože od dubna 2016 má pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele.

Příklad 4: Solidární daň

Paní Novotná dosáhla 12. října 2016 řádného důchodového věku a k danému dni odešla do starobního důchodu. Pracovní poměr ukončila paní Novotná k danému datu se zaměstnavatelem vzájemnou dohodou. Paní Novotná má souhrnný příjem ze závislé činnosti dle § 6 za měsíce leden až říjen 2016 ve výši 1 421 000 Kč. I když je paní Novotná nyní již ve starobním důchodu a nemá žádné jiné příjmy, tak musí za rok 2016 podat daňové přiznání. Paní Novotná bude totiž za rok 2016 platit solidární daň z příjmu nad 1 296 288 Kč.


Čtěte také:
Co dělat, když včas nepodáte daňové přiznání
Jak uplatnit výdajový paušál v daňovém přiznání za rok 2016?
Kdy je nutné podat opravné a dodatečné daňové přiznání?
Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?
Kdy je daň z příjmu nulová?

Příklad 5: Zálohová daň z příjmu od více zaměstnavatelů

Studentka vysoké školy slečna Procházková pracovala v roce 2016 v letních měsících na dohodu o pracovní činnosti pro více zaměstnavatelů současně. Protože byla slečně Procházková odvedena zálohová daň z příjmu od více zaměstnavatelů, tak si musí podat za rok 2016 daňové přiznání, přestože byla výdělečně činná pouze ve třech měsících roku 2016 a pracovala jen na dohodu o pracovní činnosti.

Příklad 6: Předčasné ukončení životního pojištění

Pan Skalka po celý rok 2016 pracoval pro zaměstnavatele LM a měl u něj podepsáno prohlášení k dani. Pan Skalka však v průběhu roku 2016 předčasně zrušil svoji smlouvu o životním pojištění, na kterou v posledních šesti letech uplatňoval maximální daňový odpočet ve výši 12 000 Kč. Pan Skalka tedy musí uplatněné odpočty v těchto letech z důvodu předčasného zrušení zpětně dodanit. Pan Skalka musí podat daňové přiznání za rok 2016 a mimo příjmy ze zaměstnání do daňového přiznání uvede i příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu ve výši 72 000 Kč.

Příklad 7: Nesplněný časový test pro daňové osvobození

Paní Otáhalová prodala v roce 2017 pozemek, u kterého nesplnila časový test pro daňové osvobození, neboť mezi nabytím a prodejem pozemku neuplynula lhůta pěti let. Paní Otáhoválá musí tedy podat daňové přiznání za rok 2016.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ