Zdravotní pojištění: přechod z hlavní činnosti na vedlejší

04.07.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikání při zaměstnání je pro některé OSVČ nutností, neboť příjmy z hlavní samostatné výdělečné činnosti jsou nedostačující a současně je škoda přijít o pravidelný příjem od stálých zákazníků. Jak je to s platbou zdravotního pojištění?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je nutné zdravotní pojišťovně platit každý měsíc zálohu na zdravotním pojištění odpovídající dosaženému hrubému zisku v minulém roce, vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2017 činí minimální měsíční záloha 1 906 Kč. Měsíční záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce.

Zaměstnání jako hlavní činnost a OSVČ jako vedlejší

Samostatná výdělečná činnost vykonávána při zaměstnání je pro účely placení zdravotního pojištění považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Protože z hlavní činnosti, tedy ze zaměstnání, je placeno každý měsíc zdravotní pojištění, tak z vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se měsíční zálohy platit nemusí a zdravotní pojištění se doplatí vždy jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok.


Zeptejte se na zdravotní pojištění, máme pro vás odpověď:

Jak se vyplňuje přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu?

Za koho platí zdravotní pojištění stát?

Co se stane, když OSVČ neplatí zdravotní pojištění?


Home office: o prázdninách u moře

Praktický příklad: nástup OSVČ do zaměstnání

Pan Novák bude až do konce července vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Od 1. srpna nastoupí do zaměstnání, neboť má spočítané, že výhodnější pro něj bude si samostatnou výdělečnou činností jen přivydělávat a bude poskytovat své služby jen pro několik vybraných nejlepších zákazníků. Zisk na jednu hodinu samostatné výdělečné činnosti tímto opatřením výrazně vzroste a současně bude mít jistotu pravidelného měsíčního příjmu ze závislé činnosti (ze zaměstnání). Za měsíce leden až červenec 2017 platil pan Novák měsíční zálohu 1 906 Kč.

Naposledy tedy zaplatí měsíční zálohu na zdravotním pojištění za červenec do 8. srpna. U své zdravotní pojišťovny si splní pan Novák oznamovací povinnost a samostatná výdělečná činnost od srpna bude již pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Měsíční zálohy na zdravotním pojištění již pan Novák platit nebude.

Roční příjem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 bude činit 353 122 Kč a výdaje 194 978 Kč. Hrubá mzda za měsíce srpen až prosinec 2017 bude 175 000 Kč. Jak vysoký bude mít pan Novák nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2017?

Za rok 2017 musí pan Novák vyplnit přehled o příjmech a výdajích pro svoji zdravotní pojišťovnu. Do přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 bude pan Novák uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Ze zaměstnání nikoliv.

Výpočet zdravotního pojištění za rok 2017

Text Částka

Příjem za rok 2017

353 122 Kč

Výdaje za rok 2017

194 978 Kč

Příjem ponížený o výdaje

158 144 Kč

(353 122 – 194 978)

Skutečný vyměřovací základ

79 072 Kč

(158 144 x 50 %)

Počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti

12 měsíců

Počet měsíců, pro které platí minimální vyměřovací základ

7 měsíců

Minimální měsíční vyměřovací základ

14 116 Kč

Minimální vyměřovací základ

98 812 Kč

(14 116 x 7)

Zdravotní pojištění za rok 2017

13 340 Kč

(98 812 x 13,5 %)

Zaplacené zálohy

13 342 Kč

(1 906 x 7)

Nová měsíční záloha

0 Kč

vlastní výpočet autora

Po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 nebude muset pan Novák již zdravotní pojištění doplácet, vypočtené zdravotní pojištění za rok 2017 není vyšší než zaplacené zálohy. Protože bude stále vykonávána samostatná výdělečná činnost při zaměstnání, tak nebude pan Novák platit ani měsíční zálohy od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017.

Nižší příjmy ze samostatné výdělečné činnosti byly hlavním důvodem, proč pan Novák ukončil hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti již poskytuje služby pouze vybraným stálým zákazníkům, čímž výrazně eliminoval čas strávený výdělečnou činností, snížil riziko neplacení a zvýšil hodinový hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti.

foto: Pixabay

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ