Vysokoškoláci si se sirotčím důchodem přivydělávat můžou. Za jakých podmínek ale?

31.08.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nastupujete na vysokou, rádi byste si začali přivydělávat, ale bojíte se, že přijdete o sirotčí důchod? Kdy vám zůstane a kdy vám hrozí jeho odejmutí?

Sirotčí důchod je druh sociální dávky, na kterou má nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel minimálně jeden z rodičů, nebo osvojitel. Nárok naopak nemají děti, kterým umřel pěstoun anebo také ty, které byly následně někým osvojeny.

Jak na VŠ pracovat se sirotčím důchodem?

(zdroj: pixabay) 

Kde si zažádat o sirotčí důchod?

Sirotčí důchod nedostanete automaticky. Musíte si o něj zažádat na ČSSZ a k žádosti bude třeba doložit:

 • Rodný list nebo občanský průkaz dítěte
 • Úmrtní list zemřelého
 • Pokud zemřelý měl, tak i přiznání o invalidním nebo starobním důchodu.
 • Pokud zemřelý nebyl důchodce, bude třeba doložit, že byla splněna požadovaná doba účasti na pojištění pro uznání sirotčího důchodu.
 • Pokud dítě bylo adoptováno, doložte i rozhodnutí soudu o osvojení.
 • Potvrzení o studiu nebo učení u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, popř. potvrzení o evidenci na úřadu práce.

U nezletilého dítěte vždy podává žádost o sirotčí důchod zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě starší 18 let, žádost podává samo a důchod bude následně vyplácen jemu.

Důležité navíc je, aby měl zemřelý rodič buď starobní, nebo invalidní důchod. Pokud tomu tak není, je nutné, aby měl alespoň splněnou účast na sociálním pojištění.

Do kdy můžu pobírat sirotčí důchod?

Sirotčí důchod může pobírat nezaopatřené dítě do 26 let. Nezaopatřeným dítětem je dále také myšleno:

 1. Osoba do 26 let, která se soustavně připravuje na budoucí povolání, tzn., že studuje.
 2. Osoba do 26 let, která se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci či úrazu.
 3. Osoba do 26 let, která je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu neschopna soustavně se připravovat na budoucí povolání anebo vykonávat výdělečnou činnost.

Obvykle se jako hlavní pravidlo pobírání sirotčího důchodu udává, že se musí jednat o studenta. Faktem ovšem je, že nárok na sirotčí důchod mají i děti do 18 let, kterého jsou evidovány na úřadu práce, ale zato zde není nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. Pokud se ale na úřadu práce neevidují, o důchod přijdou.

Jak převést vyplácení sirotčího důchodu na sebe?

Na ČSSZ stačí podat žádost o změnu výplaty sirotčího důchodu. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o zletilé dítě. Poté bude vyplácen důchod jemu a to buď na účet, nebo v hotovosti.

Pokud si o změnu sami nezažádáte, důchod bude stále automaticky vyplácen osobě, která byla zákonným zástupcem nezaopatřeného dítěte. Důležité ale je, aby měla podepsané čestné prohlášení dítěte o souhlasu s takovým vyplácením.

Sirotčí důchod o prázdninách

I během letních prázdnin dochází k vyplácení. Většině absolventů ale poštou dorazí dokument s rozhodnutím o odejmutí důchodu. Funguje v podstatě jako upomínka. Pokud student doloží potvrzení o studiu, sirotčí důchod bude automaticky obnoven. Potvrzení lze doložit i opožděně – důchod poté bude doplacen.

Pokud ovšem k doložení nedojde, důchod bude vyplácen pouze do srpna, čili do skončení prázdnin.

Jak je to s přerušením studia?

Jestliže student po přerušení studia začne vykonávat výdělečnou činnost, nárok na sirotčí důchod automaticky zaniká, protože už zde nejde o nezaopatřené dítě. Pokud by ale následně začal do 26 let opět studovat, měl by mu být důchod po zažádání obnoven.

Jak si se sirotčím důchodem vydělávat při VŠ?

Při denním či prezenčním studiu se o výši výdělku z hlediska sirotčího důchodu prakticky vůbec nemusíte zajímat. Teoreticky lze pracovat na HPP, dohody, ale i jako OSVČ, aniž by měl typ smlouvy nebo výše výdělku vliv na odejmutí.

Při dálkovém, distančním nebo kombinovaném studiu už to není tak benevolentní. Přivydělávat si můžete, ale nikoliv na HPP, protože vám při pobírání sirotčího důchodu nesmí vzniknout účast na sociálním pojištění. Můžete si tedy vydělávat jako:

 • OSVČ – Roční výdělek nesmí pro rok 2017 přesáhnout 84 696 Kč, čili roční minimální vyměřovací základ.
 • Na DPP – výplata za měsíc nesmí přesáhnout 10 000 Kč.
 • Na DPČ – výplata nesmí přesáhnout 2500 Kč.

Pokud by došlo k přesažení zmíněných limitů výplat, vznikla by účast na sociálním pojištění, které, jak již bylo řečeno, není v souladu s pobíráním sirotčího důchodu.


Mohlo by vás také zajímat:


Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY