8 chyb, které dělají živnostníci při placení zdravotního pojištění

12.09.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny osoby samostatně výdělečně činné musí platit zdravotní pojištění, ať už vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Zdravotní pojištění je povinnou daní. Podívejme se na vybraných 8 chyb živnostníků při placení zdravotního pojištění.

Vyhnout se placení zdravotního pojištění z výkonu samostatné výdělečné činnosti nejde. Výběrem zdravotní pojišťovny nelze docílit nižších plateb na zdravotním pojištění. Jakých dalších chyb se jako živnostník můžete ještě při placení zdravotního pojištění dopustit?

Neplacení měsíčních záloh

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy. Pouze zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy neplatí a doplatí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za daný rok. U zaměstnanců se totiž jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Placení nízkých záloh

Výše měsíční zálohy se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v minulém období. Vždy však při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena alespoň minimální měsíční záloha (v roce 2017 činí 1 906 Kč). Některé OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost však platí minimální zálohu, i když mají platit vyšší měsíční zálohu, což nelze. Měsíční zálohu platí i některé OSVČ vykonávající vedlejší činnost (např. penzisté od druhého roku výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti), v takovém případě však výše zálohy závisí na dosaženém zisku a neplatí povinnost minimální zálohy.

Doplatek i při minimálním zisku

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností mající mimo příjmy ze závislé činnosti pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřesahující 6 000 Kč mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování a nevyplňovat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích je však nutné podat a zaplatit zdravotní pojištění i z takto nízkého příjmu.

Chyby při placení zdravotního pojištění

Nehlídání plateb

Během roku 2017 bylo možné od 1. července změnit zdravotní pojišťovnu. Při změně zdravotní pojišťovny je nutné si ohlídat změnu bankovních příkazů a platit zdravotní pojištění řádně a včas nové zdravotní pojišťovně. Za rok 2017 je nutné podat dva přehledy o příjmech a výdajích – staré pojišťovně i nové zdravotní pojišťovně.

Nekomunikování se zdravotní pojišťovnou

Někteří živnostníci se dostanou z různých důvodů do problémů s placením zdravotního pojištění. Pojistné na zdravotním pojištění je přitom povinnou daní a nemůže být prominuto. Zdravotní pojišťovny následně dlužné pojištění, včetně vyměřeného penále vymáhají. OSVČ aktivně řešící svoji špatnou situaci se mohou vyhnout exekuci a např. se domluvit se zdravotní pojišťovnou na úhradě dlužného pojistného ve splátkách.

Neplacení za zaměstnance

I živnostník může být pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnavatelem. V takovém případě si musí plnit své zákonné oznamovací a platební povinnosti za zaměstnance vůči příslušné zdravotní pojišťovně. Žádné povinnosti u zdravotního pojištění neplynou pouze u dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Opožděné platby

Za každý den prodlení s platbou pojistného je zdravotní pojišťovnou předepsáno penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného. Měsíční záloha na zdravotním pojištění musí být zaplacena do 8 dne následujícího měsíce a roční nedoplatek do 8 dne od doručení přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok.

Neplnění povinností po ukončení činnosti

Ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku neznamená, že za daný rok již není nutné podávat přehled o příjmech a výdajích a doplatit zdravotní pojištění za příslušné měsíce. Veškeré dluhy z ukončené samostatné výdělečné činnosti mohou zdravotní pojišťovny vymáhat i několik následujících let.

(foto: Pixabay) 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ