Rozdíly v placení zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ

20.11.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Všechny OSVČ musí za příslušný kalendářní rok doručit na svoji zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ „přehled o příjmech a výdajích“. Pro každou instituci je tento formulář odlišný. Podívejme se na vybrané rozdíly pro placení sociálního a zdravotního pojištění u OSVČ.

Sazba zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je 13,5 % z vyměřovacího základu a sazba sociálního pojištění pro OSVČ je 29,2 % z vyměřovacího základu. Jaké další důležité rozdíly jsou mezi placením zdravotního pojištění a sociálního pojištění pro OSVČ?

Možnost výběru pojišťovny

Každý pojištěnec má právo volby zdravotní pojišťovny, přičemž zdravotní pojišťovnu je možné změnit jedenkrát za 12 měsíců, a to vždy od 1. července nebo od 1. ledna. Aktuálně na trhu působí 7 zdravotních pojišťoven. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. července 2017, budou muset podat za rok 2017 dva přehledy o příjmech a výdajích, jeden na starou pojišťovnu a druhý na novou pojišťovnu. Sociální pojištění se však vždy platí na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, nelze platit jiné instituci.

Rozdílný minimální vyměřovací základ

Za celý rok se sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je však skutečný vyměřovací základ při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění i sociální pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro placení zdravotního pojištění a sociálního pojištění je však rozdílný.

  • Minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2017 u sociálního pojištění činí 7 058 Kč a u zdravotního pojištění činí 14 116 Kč.

  • Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok, tak musí být na sociálním pojištění zaplaceno minimálně 24 732 Kč a na zdravotním pojištění minimálně 22 868 Kč.

  • Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2018

Praktický příklad: zálohy na sociální a zdravotní

Pan Novák vykonával po celý kalendářní rok 2017 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) činí 255 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je tedy 127 500 Kč (255 000 Kč x 50 %).

  • Skutečný vyměřovací základ je vyšší než roční minimální vyměřovací základ (84 696 Kč) pro platbu sociálního pojištění a sociální pojištění za rok 2017 bude činit 37 230 Kč (127 500 Kč x 29,2 %).

  • Skutečný vyměřovací základ je nižší než roční minimální vyměřovací základ (169 392 Kč) pro platbu zdravotního pojištění a zdravotní pojištění za rok 2017 bude činit 22 868 Kč (169 392 Kč x 13,5 %).

Zdravotní pojištění se platí vždy

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se nemusí sociální pojištění vůbec platit, jestliže je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do rozhodného limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje. Zdravotní pojištění se však při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy, není zde žádné osvobození. Za rok se tak platí zdravotní pojištění i z hrubého zisku např. 8 000 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - rozdíly

Sociální pojištění se platí jen do limitu

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z vyměřovacího základu nad limit se tedy již sociální pojištění neplatí. Za rok 2017 činí maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč. Zdravotní pojištění se však platí z jakkoliv vysokého vyměřovacího základu, u zdravotního pojištění není stanoven žádný finanční strop.

Rozdílná splatnost pojistného

Měsíční zálohu na zdravotním pojištění za příslušný měsíc musí OSVČ uhradit na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční zálohu na sociálním pojištění je nutné uhradit do 20. dne následujícího měsíce.

Splatnost povinných záloh OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění

  • zdravotní: do 8. dne následujícího měsíce
  • sociální: do 20. dne následujícího měsíce

OSVČ pobírající předdůchod

I při pobírání předdůchodu je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při předdůchodu se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky v doplňkovém penzijním spoření. Výkon samostatné výdělečné činnosti během pobírání předdůchodu je pro účely placení zdravotního pojištění považován za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro účely placení sociálního pojištění však za hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá vždy dle skutečně dosaženého hrubého zisku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ