Jak vysoká může být vratka daně zaměstnance za rok 2017?

05.01.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Po provedeném ročním zúčtování daně vznikne řadě zaměstnanců nárok na daňovou vratku. Jak vysoká může být tato vratka? Kdy je možné obdržet daňovou vratku, i když nebyla zaplacena žádná daň z příjmu během roku?  

O roční zúčtování daně mohou zaměstnavatele požádat pouze zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat si sami daňové přiznání. Když jsou během roku zaplaceny vyšší daňové zálohy, než činí roční daňová povinnost, potom vzniká nárok na daňovou vratku. Daňová vratka za rok 2017 může činit i desetitisíce korun. Teprve v ročním zúčtování daně za rok 2017 bude možné uplatnit nezdanitelné položky (daňové odpočty) a některé daňové slevy (např. na manželku či manžela s vlastními rozhodnými příjmy do limitu nebo školkovné). Současně se v ročním zúčtování daně uplatní daňová sleva na poplatníka vždy ve výši 24 840 Kč. 

Přeplatek na dani z příjmů a slevan manželku

Hrubá mzda zaměstnance Konečného činila po celý kalendářní rok 20 000 Kč. Při výpočtu měsíční daňové zálohy uplatňoval zaměstnanec Konečný pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Měsíčně na zálohové dani zaplatil pan Konečný 1 950 Kč (20 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč). Za celý rok 2017 odvedl tedy pan Konečný na daňových zálohách 23 400 Kč (1 950 Kč x 12 měsíců). Manželka pana Konečného pobírala po celý rok 2017 pouze invalidní důchod prvního stupně ve výši 5 230 Kč. Roční vlastní příjmy paní Konečné jsou nižší než 68 000 Kč. Pan Konečný může tedy v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Panu Konečnému tedy po provedeném ročním zúčtování daně vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 23 400 Kč. Pan Konečný nemůže na daňové vratce obdržet více, než zaplatil během roku 2017 na daňových zálohách. Pan Konečný tedy nevyužije v plné míře daňovou slevu na manželku.

Vratka daně a zkrácený úvazek

Paní Svobodová nastoupila od března 2017 zpět do práce po rodičovské dovolené. Hrubá mzda paní Svobodové byla 40 000 Kč. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňovala paní Svobodová daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 1 117 Kč. Měsíční daňová záloha byla tedy 4 853 Kč (40 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč – 1 117 Kč). Na daňových zálohách za deset měsíců bylo paní Svobodové zaměstnavatelem odvedeno 48 530 Kč (48 530 Kč x 10 měsíců). V ročním zúčtování daně uplatní paní Svobodová daňovou slevu na poplatníka v plné roční výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na dceru opět v plné roční výši 13 404 Kč, i když pracovala v roce 2017 pouze deset měsíců. Paní Svobodové vznikne tedy nárok na daňovou vratku ve výši 6 374 Kč (2 x 2 070 Kč + 2 x 1 117 Kč). 


Čtěte také:

5 případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek

Změna záloh pro OSVČ a OBZP v roce 2018

Kdy nebudete platit daň z příjmu?


Přeplatek na dani a nezdanitelné položky

Zaměstnanec Šťastný měl po celý rok 2017 hrubou mzdu ve výši 30 000 Kč. Při výpočtu čisté mzdy uplatňoval slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě. Měsíční daňová záloha byla tedy 2 843 Kč (30 000 Kč x 1,34 x 15 % - 2 070 Kč – 1 117 Kč). Za celý rok 2017 odvedl na daňových zálohách částku 34 116 Kč (2 843 Kč x 12 měsíců). Za rok 2017 uplatní pan Šťastný maximální daňový odpočet u životního pojištění ve výši 24 000 Kč a maximální daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření ve výši 24 000 Kč. Celkem si tedy sníží daňový základ o 48 000 Kč, což mu přinese daňovou úsporu ve výši 7 200 Kč. Protože roční daňová povinnost je 26 916 Kč, tak obdrží pan Šťastný daňovou vratku ve výši 7 200 Kč. Nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu nesnižují přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob, ale daňový základ.

TIP: Vypočítejte si Vaši čistou mzdu

Daňová vratka a bonus

Paní Polášková měla po celý rok 2017 hrubou mzdu 20 000 Kč a uplatňovala daňové zvýhodnění na dvě děti. Během roku 2017 nezaplatila nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdržela souhrnný daňový bonus ve výši 8 208 Kč. Daňové zvýhodnění na děti bylo vyšší než vypočtená měsíční daň z příjmu, proto vznikl nárok na měsíční daňové bonusy. V ročním zúčtování daně uplatní paní Polášková daňový odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč a daňový odpočet u penzijního připojištění ve výši 12 000 Kč. Přestože paní Polášková nezaplatila za rok 2017 nic na daňových zálohách, tak jí vznikne nárok na „daňovou vratku“ ve výši 4 800 Kč (z toho 3 600 Kč z důvodu uplatnění daňových odpočtů a 1 200 Kč z důvodu zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě v průběhu roku s platností od začátku roku). Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se nejdříve uplatní nezdanitelné položky a teprve potom daňové slevy. Paní Poláškové tedy vznikne za celý rok 2017 nárok na vyšší daňový bonus, než který čerpala v jednotlivých měsících během roku 2017, a proto obdrží „daňovou vratku“ za rok 2017. 
 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ