Jak se v roce 2020 zvýšil příspěvek na bydlení?

05.10.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zabírají vám výdaje na bydlení podstatnou část platu? Házíte většinu peněz do pronájmu? Možná máte nárok na příspěvek na bydlení. Jaký bude v roce 2020?

Příspěvek na bydlení přesněji upravuje zákon 117/1995 Sb., který hovoří i o dalších dávkách sociální podpory. Příspěvek na bydlení je pak určen především sociálně slabším rodinám a slouží k pokrytí výdajů na pronájem a inkaso.

Příspěvek na bydlení 2020

(foto: Shutterstock)

Kdo příspěvek dostane?

Nárok na získání mají především ty osoby a rodiny, jejichž náklady na bydlení jsou větší než 30 % z jejich příjmů. Pro obyvatele Prahy pak platí dokonce 35 %. To ale také jen v případě, že zmíněná částka vypočtená z procent není vyšší než tzv. normativní náklady, které určuje stát na základě velikosti obce a členů domácnosti. Výpočty normativních nákladů na bydlení pak zveřejňuje internetový portál úřadu práce.

Dobrou zprávou je, že příspěvek nelze čerpat pouze v pronájmu, ale i pokud byt spadá do osobního či družstevního vlastnictví anebo i tehdy, když je vlastníkem pouze manžel/manželka a vy v podstatě žijete u něj/ní. Příspěvek pak můžete čerpat společně, rozhodně ne však oba dva naráz.

Důležité je, abyste měli byt či dům, na který příspěvek žádáte, nahlášen jako trvalé bydliště. Výjimku pak tvoří osoby, které mají v pronájmu pouze určitou část bytu, zpravidla to pak bývá např. 1 pokoj nebo pokroví, zatímco obyvatelů nemovitosti je víc. Tyto osoby pak na příspěvek na bydlení právo nemají, a to ani v případě, kdy budou náklady na nájem vyšší než zmíněných 30 % z příjmů.

Co se bude posuzovat?

Při posuzování se sčítají všechny příjmy příslušníků domácnosti. Přesněji čisté příjmy společně s náklady na bydlení za předešlé kalendářní čtvrtletí před podáním žádosti. Do oněch čistých příjmů je pak samozřejmě započítávána mzda ze zaměstnání či plat anebo příjmy z podnikání, ale i sociální dávky jako např. mateřská dovolená a rodičovský příspěvek, přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti anebo invalidní a starobní důchod. Do nákladů na bydlení na druhou stranu spadají i zálohy na služby a energie. U osob, které žijí ve vlastním, se počítá s tzv. srovnatelnými náklady. Ty jsou jasně stanovené a v roce 2020 vypadají takto:

Počet osob

Byt v OV, družstevní

Jedna

2 128 Kč/měsíc

Dvě

2 912 Kč/měsíc

Tři

3 808 Kč/měsíc

Čtyři a více

4 592 Kč/měsíc

Jak již bylo řečeno, příspěvek na bydlení se týká i záloh na služby. Hlavně na topení, vodné, stočné apod. Jestliže k topení nevyužíváte plyn ani elektřinu, ale za to pevná paliva jako uhlí a dřevo, v roce 2020 pro vás budou platit tato čísla:

Počet osob

Pevná paliva

Jedna

789 Kč/měsíc

Dvě

1 079 Kč/měsíc

Tři

1 411 Kč/měsíc

Čtyři a více

1 744 Kč/měsíc

K orientačnímu výpočtu můžete využít kalkulačku příspěvku na bydlení, a to bez ohledu na to, zdali jste v pronájmu anebo byt či dům vlastníte.

 

Kde zažádat o příspěvek na bydlení?

Formulář žádosti o příspěvek na bydlení najdete na portále MPSV. Můžete si jej stáhnout, vyplnit a následně podat na krajské pobočce úřadu práce. Počítejte ale s tím, že bude třeba doložit i doklady o všech příjmech a nákladech na bydlení, které máte. Pokud UP vaši žádost schválí, může vám být příspěvek proplacen až tři měsíce zpětně.

Doplatek na bydlení 2020

Doplatek na bydlení patří mezi dávky hmotné nouze a stejně jako příspěvek slouží na pokrytí nákladů na bydlení. Na rozdíl od příspěvku je ale počítán tak, aby osobě nebo rodině zůstala částka potřebná na živobytí. Získat jej navíc můžete ve výjimečných případech i na určitou část domu či bytu (např. na 1 pokoj) anebo na pobyt v azylovém domě či v chráněném bydlení.

Výši doplatku na bydlení lze poté vypočítat tak, že se od nákladů na bydlení za jeden kalendářní měsíc odečte částka, která převyšuje příspěvek na živobytí. Na ten pak musí dosáhnout naprostá většina žadatelů o doplatek. Naštěstí jej ale lze přiznat i v případě, kdy žadatel na příspěvek na živobytí nedosáhne, ale zároveň příjem osob či rodiny nepřesáhl násobek 1,3 částky tohoto příspěvku.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY