Daňové povinnosti předčasných důchodců za rok 2017

16.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože je výdělečná činnost předčasných důchodců omezena, tak mají někteří předčasní důchodci daňové povinnosti. V některých případech se dokonce dobrovolné podání daňového přiznání za rok 2017 vyplatí. Podívejme se na praktické příklady.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého se platí sociální pojištění. Jestliže by takový příjem měli, tak by jim za dané období nenáležela výplata předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku však již nejsou žádná omezení a je možné mít libovolné příjmy. Sociální pojištění se neplatí např. z odměny z dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, ze samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu nebo z pasivních příjmů. Předčasní důchodci tedy mohou v praxi mít zdanitelné příjmy a v takovém případě si musí plnit své zákonné povinnosti. V naprosté většině případů zdaňují pouze zdanitelné příjmy mimo důchod, neboť roční důchody do 396 000 Kč za rok 2017 jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Předčasný důchod a příjmy z pronájmu

Paní Nováková je od konce roku 2016 v předčasném důchodu. Po celý kalendářní rok 2017 pobírala každý měsíc předčasný důchod. Dále pak však ve čtyřech splátkách obdržela nájemné v souhrnné roční částce 100 000 Kč. Z příjmu z nájmu se neplatí sociální pojištění a ani zdravotní pojištění. Paní Nováková není tedy limitována výši příjmů z nájmu. Za rok 2017 však musí paní Nováková podat daňové přiznání. Výdaje uplatní 30% výdajovým paušálem. Daňový základ bude tedy 70 000 Kč. Vypočtená daň z příjmu bude tedy 10 500 Kč (70 000 Kč x 15 %). I předčasní důchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Roční daňová povinnost paní Novákové bude z důvodu uplatnění slevy na poplatníka 0 Kč.

Vedlejší výdělečná činnost v předčasném důchodu

Pan Kovář je v předčasném důchodu od jara 2016. Řádného důchodového věku dosáhne až v létě 2018. Pan Kovář po celý rok vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti je pro účely placení sociálního pojištění i zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje, za celý kalendářní rok 2017 činí 62 300 Kč. Hrubý zisk je do limitu 67 756 Kč a panu Kovářovi nevzniká povinnost platit sociální pojištění za rok 2017, mohl tedy současně pobírat předčasný důchod a příjem ze samostatné výdělečné činnosti. Pan Kovář však musí za rok 2017 odevzdat daňové přiznání na finančním úřadu, přehled o příjmech a výdajích na OSSZ (i když je roční sociální pojištění nulové) a přehled o příjmech a výdajích na příslušné zdravotní pojišťovně. Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka je vypočtená daň z příjmu nulová, přesto je nutné daňové přiznání odevzdat. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a za celý rok 2017 činí 4 206 Kč (62 300 Kč x 50 % x 13,5 %).

Předčasný důchod a kdy podat daňové přiznání

(foto: Shutterstock)

Práce na dvě DPP v předčasném důchodu

Paní Sýkorová je předčasném důchodu a během roku 2017 si přivydělala na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY celkem 70 000 Kč, když měsíční odměna byla vždy 10 000 Kč a méně. U zaměstnavatele měla podepsáno prohlášení k dani a uplatňovala měsíční slevu na poplatníka. Na dani z příjmu z odměny u zaměstnavatele XY nezaplatila z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nic. Dále si paní Sýkorová přivydělala pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce celkem 40 000 Kč, měsíční odměna byla vždy 10 000 Kč a méně. Ani z jedné odměny neplatila paní Sýkorová sociální pojištění a zdravotní pojištění. U zaměstnavatele AB nemohla podepsat prohlášení k dani, a proto ji byla odvedena srážková daň za rok 2017 v souhrnné výši 6 000 Kč (40 000 Kč x 15 %). Paní Sýkorová si podá dobrovolně daňové přiznání za rok 2017 a obdrží odvedenou srážkovou daň v plném rozsahu zpět, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč (do ročního daňového základu 165 600 Kč je daň nulová). Do daňového přiznání musí paní Sýkorová uvést příjmy plynoucí z dohod o provedení práce od obou zaměstnavatelů a k vyplnění daňového přiznání potřebuje od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ