7 případů, kdy byste neměli zapomenout odevzdat daňové přiznání

25.02.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Jste zaměstnaní na HPP a daň z příjmu za vás přece řeší zaměstnavatel. Jste si ale jistí, že docela určitě nemusíte odevzdat daňové přiznání a přiznat i další příjmy? Jak se podává daňové přiznání, když máte i další příjmy? Jasně, daňové přiznání podáte, pokud si přiděláváte vedlejší činností jako OSVČ. Ale jak je to s dalšími příjmy?

Když jste pracovali během roku pro dva zaměstnavatele

Pokud jste normálně zaměstnaní na pracovní smlouvu na HPP, tak daňové přiznání podávat nemusíte, roční zúčtování daně za vás provedl zaměstnavatel. Pozor ale na to, pokud jste pracovali pro více zaměstnavatelů. V takovém případě je nutné rozlišit:

  • Pracovali jste pro více zaměstnavatelů postupně. Takže například od ledna do května pro zaměstnavatele A, od června do prosince pro zaměstnavatele B. U každého zaměstnavatele jste podepsali prohlášení k dani a uplatňovali základní slevu na poplatníka. V takovém případě vám zaměstnavatel A vystavil potvrzení o příjmech a zaměstnavatel B, tedy váš současný zaměstnavatel, provedl roční zúčtování daně. Daňové přiznání podávat není třeba.
  • Pracovali jste pro více zaměstnavatelů současně. Daňové přiznání musíte podat, pokud jste pracovali pro více zaměstnavatelů současně. Například pro zaměstnavatele A od ledna do května, přičemž během května jste čerpali dovolenou a zároveň začali pracovat pro zaměstnavatele B. Květen byl tak měsícem, kdy se vám překryly dvě pracovní smlouvy, a v takovém případě musíte daňové přiznání podat.

Příjmy z pronájmu

Příjmy, které jste získali z pronájmu nemovitých věcí nebo bytů, stejně tak movitých věcí, je nutné uvést do daňového přiznání. Pokud tedy například pronajímáte byt po babičce, tak tento pronájem musíte samozřejmě zdanit. Do určité výše jsou příjmy z pronájmu osvobozené, konkrétně:

  • do 6 000 Kč u zaměstnance,
  • do 15 000 Kč u poplatníka, který nemá jiné zdanitelné příjmy.

Nutné je říct, že dané částky se vztahují na příjmy a ne na zisk. Pokud jste tedy za rok na pronájmu získali více peněz, než je daný limit, tak musíte tyto příjmy uvést do daňového přiznání. I když vám třeba vznikne nulová daň.

Na příjmy z pronájmu můžete dále uplatnit náklady, buďto skutečné, nebo paušální. A teprve poté počítáte 15% daň z příjmu, přičemž i u příjmů z pronájmu můžete uplatnit základní slevu na poplatníka. Pokud jste tedy například starobní důchodce a pronajímáte byt za 10 000 Kč měsíčně, tak váš celkový příjem je 120 000 Kč za rok. Na tuto částku uplatníte 30% paušál, váš celkový zisk je tedy 84 000 Kč, což odpovídá 12 600 Kč dani. Pokud nemáte jiné příjmy, jen starobní důchod (který se do 356 400 Kč ročně nedaní) a příjem z pronájmu, tak uplatníte zároveň slevu na poplatníka 24 840 Kč a vypočtená daň z příjmu je nulová.

Kdy musíte podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu

(foto: Shutterstock)

 

Solidární daň

Solidární daň byla zavedena jako krátkodobá daň v době ekonomické krize, ale zůstala s námi na delší dobu. Ve zkratce je to daň, kterou platí lidé s vysokými příjmy. Hranicí pro rok 2018 je příjem  1 438 992 Kč. Nad tento příjem musí poplatník zaplatit nejen 15% daň z příjmu, ale také 7% solidární daň. Zároveň platí, že pokud máte takové příjmy, tak musíte podat daňové přiznání a nemůže za vás zaměstnavatel provést roční zúčtování daně.

Předčasné ukončení životního pojištění

Životní pojištění je státem podporovaný finanční produkt, který vám umožní získat daňový odpočet až 24 000 korun. Při maximálním čerpání tohoto daňového odpočtu je celková úspora na dani z příjmu 3 600 Kč. Zároveň vám na životní pojištění může přispívat zaměstnavatel. Podmínky pro čerpání daňových úlev jsou ovšem docela přísně nastaveny:

  • výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 kalendářních měsících,
  • nejdříve v kalendářním roce, kdy dosáhnete 60 let,
  • není možná výplata jiného příjmu než pojistným plněním.

Pokud tyto podmínky porušíte a požádáte o výplatu peněz dříve, tak nejen ztrácíte daňové odpočty, ale zároveň musíte v nejbližším daňovém přiznání životní pojištění doznat a vše dodanit za uplynulých 10 let. Pokud jste tedy v roce 2018 své životní pojištění rušili, tak musíte u daňového přiznání vyplnit přílohu číslo dvě a dodanit uplatněné daňové odpočty v předchozích letech. A daňové přiznání musíte podat do termínu a doplatit případnou vzniklou daň z příjmu.

Prodej nemovitosti, dar a výhra

Že něco zdědíte, nebo dostanete, není úplně časté, takže často tápeme, jestli to nebo to musíme zdanit. V mnoha případech daň platit nemusíte a nemusíte ani podávat daňové přiznání. Například pokud prodáváte nemovitost, kterou jste vlastnili déle než pět let. Nebo pokud vám příbuzný daroval větší finanční částku, tak tento příjem také danit nemusíte. Stejně tak, pokud jste vyhráli v loterii provozované na území Evropské unie. Kdy ale daň z příjmu platit musíte a zároveň musíte podat daňové přiznání?

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ