Co je dobré vědět o přeplatku a nedoplatku na dani?

06.03.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Při vyplňování daňového přiznání vám vyšlo, že jste na dani odvedli víc, než bylo nutné? Vrátí vám úřad přeplatek automaticky? A jak je to vlastně s nedoplatkem? Zjistěte, jak se neochudit.

Někteří lidé podávají daňové přiznání už v lednu, resp. hned potom, co mají poslední fakturu, která spadá do předešlého zdaňovacího období. Plno z nich takto činí nejen proto, aby už měli přiznání z krku, ale také z toho důvodu, aby jim byl případný přeplatek na dani vrácen co nejdříve. Následně ale mohou být nemile překvapeni, že jim úřad přeplatek ne a ne vrátit. Kde se stala chyba?

Kdy se vrátí přeplatek na dani z příjmů za 2023, 2024

Zdroj: Shutterstock

 

Jak je to s vrácením přeplatku

Pokud se sami neozvete, nikdo vám nic nevrátí. Naopak nedoplatek po vás budou vyžadovat samozřejmě vždy.

Žádost o vrácení přeplatku naleznete přímo v tiskopisu. Např. v elektronickém formuláři, který k vyplnění nabízí portál Finanční správy, se jedná o poslední oddíl před přílohami. Dříve platilo, že žádost o vrácení přeplatku jste mohli odevzdat maximálně 60 dnů před termínem odevzdání daňového přiznání. K žádostem podaným v lednu tak nebylo přihlíženo a musely být podány znovu. To ale už neplatí a daňové přiznání i žádost o vrácení přeplatku můžete podat i během ledna. Bude na ni nahlíženo tak, jako by byla podána poslední den zákonné lhůty pro daňové přiznání.

Zaměstnanci, kterým roční zúčtování daně zajišťuje zaměstnavatel, pak o nic žádat nemuseli. Daňovou vratku obdrží automaticky. A to ve výplatě za březen, která chodí v dubnu.

Příliš malá částka

Finanční úřad vrací pouze částky, které jsou 200 Kč a vyšší (před rokem 2021 to bylo 100 Kč a vyšší). Dobrou zprávou je, že přeplatky se sčítají a lze o ně zažádat až 6 let zpětně. Pokud jste tedy v posledních několika letech měli přeplatky na dani nižší, než jsou uvedené částky, můžete o jejich vrácení zažádat hromadně. Po uplynutí zmíněných let přeplatek na dani k vyplacení zaniká a automaticky se stává součástí státního rozpočtu.

Ať už se pak jedná o částku jakékoliv hodnoty, vrácena vám nebude, pokud dlužíte na jiné dani. Penězi navíc se vždy prvně srovnávají případné nedoplatky jinde.

Za jak dlouho obdrží poplatník daňovou vratku?

Pokud jste splnili všechny podmínky pro vrácení, vaší žádosti by mělo být vyhověno. Na základě § 155 daňového řádu má FÚ na vrácení přeplatku 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet den po posledním řádném termínu podání přiznání, tedy od 2. dubna, 2. května nebo 1. července 2024. K odepsání částky z účtu ČNB by tak mělo dojít nejpozději 29. dubna. Pokud jste podali přiznání elektronicky, daně by vám měli vrátit do 3. června. Při odevzdávání přiznání s daňovým poradcem by měl být přeplatek vrácen do 1. srpna 2024. Peníze byste pak měli obdržet nejpozději v následujících dnech po termínech.

Pokud by k vrácení nedošlo, na dluhu začnou naskakovat úroky z prodlení podle repo sazby, kterou stanovuje Česká národní banka.

Vrácení daní v hotovosti

Nově je od roku 2021 také možné, aby finanční úřad přeplatek na dani vrátil i v hotovosti. V tomto případě ale maximálně do výše 1000 Kč.

Jak je to s nedoplatkem na dani?

Pokud vám v přiznání vyjde nedoplatek na dani, bude nutné ho uhradit nejpozději do 2. dubna 2024, a to v jakékoli výši. Pokud vám pak formulář k dani z příjmů zpracovává daňový poradce, možnost doplacení se prodlouží do 1. července 2024. Jestliže jste přiznání podávali elektronicky, měli byste dlužnou daň uhradit do 2. května 2024.

Jednou z možností úhrady je platba dluhu na pokladně finančního úřadu. Pokud tak učinit nechcete anebo z nejrůznějších důvodů nemůžete, lze zvolit doplacení pomocí složenky anebo bankovním převodem. Pro to potřebujete znát tyto údaje:

  • Předčíslí účtu – u platby daně při odevzdávání daňového přiznání vždy 721
  • Matrikovou část – označuje finanční úřad
  • Kód banky – 0710
  • Variabilní symbol – rodné číslo, IČ nebo kmenová část DIČ
  • Konstantní symbol – u bezhotovostní platby 1148, u složenky 1149

S úhradou nedoplatku se lze beztrestně opozdit pouze o 4 dny. 5. den se již na vašem dluhu začíná počítat penále. Úrok z prodlení může naskakovat až 5 let.

Jestliže je váš nedoplatek příliš vysoký a na úhradu v termínu zkrátka aktuálně nemáte, rozhodně nedělejte mrtvého brouka. Právě naopak – o svém problému včas informujte správce daně a pokuste se s finančním úřadem dohodnout na splátkovém kalendáři.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 132 krát

Články ze sekce: DANĚ