Byli jste loni na kvalifikačním kurzu? Dejte si ho do daní

11.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


1. července je letos konečný termín pro podání daňového přiznání. Pokud jste dělali nějaké zkoušky, nezapomeňte si je odečíst od daňového základu.

Daňové přiznání je sice neskutečná otrava, ale někteří na něm mohou celkem solidně vydělat. Stačí, pokud mají možnost uplatnit si daňové slevy, zvýhodnění anebo třeba odečitatelné položky. Které to jsou?

Co patří mezi odečitatelné položky?

Mezi nezdanitelné části, kterými si lze snížit daňový základ, můžeme zařadit:

 • dary neboli bezúplatná plnění,
 • úroky z hypotečního úvěru,
 • úroky ze stavebního spoření,
 • příspěvky na penzijní pojištění,
 • příspěvky na doplňkové penzijní spoření (penzijní připojištění),
 • příspěvky na soukromé životní pojištění,
 • členské a odborové příspěvky v organizacích,
 • úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Přehled odečitatelných položek a slev

Jaké zkoušky si lze odečíst z daní?

Mezi zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání bohužel nemůžeme zařadit základní, střední, vyšší odborné, vysoké ani celoživotní vzdělání. To by měl daňovou úsporu každý. Nespadá sem pak ani klasický řidičský průkaz, což platí i pro řidiče z povolání, kteří by si odpočet chtěli uplatnit zpětně.

Mezi typické zkoušky dalšího vzdělávání tak patří především profesní kvalifikace, která byla hodnocena podle standardů Národní soustavy kvalifikací s tím, že došlo k jejímu úspěšnému zakončení a získání certifikátu/osvědčení. Blíže o této problematice pojednává zákon č. 179/2006 Sb. (§ 1 - § 25).

Pokud by ji chtěl zaměstnanec uplatnit, může tak učinit pouze za předpokladu, že nebyla hrazena zaměstnavatelem. Pro uplatnění u OSVČ nesmějí být takové zkoušky použity jako daňový výdaj/náklad na podnikání.

Úhrada za zkoušky v daňovém přiznání – snížení daně

zdroj: Shutterstock

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Poplatník si může odečíst 10 000 Kč za kvalifikační zkoušku, kterou si hradil sám. 13 000 Kč pak v případě, že je zdravotně postižený, a 15 000 Kč, jestliže trpí těžkým zdravotním postižením.

Pokud podnikatel platil kvalifikační kurzy svým zaměstnancům, oni si je uplatnit samozřejmě nemohou, za to on při splnění určitých podmínek ve svém přiznání ano. Rekvalifikační zkoušky zaměstnanců mu totiž poslouží jako daňový náklad, což je pro něj výhodné. V každém případě je ale důležité splnění placeného kurzu prokázat. Učinit tak můžete doložením potvrzení o zaplacení zkoušky.

Daňové náklady v podnikání

Daňový náklad je v podstatě výdaj poplatníka či subjektu na podnikání, a to ať už fyzické nebo právnické osoby. Výdaje se v daňovém přiznání v některých případech ani udávat nemusí, přesto jsou výhodné, neboť snižují daňový základ a samozřejmě i celkovou výši daně. Mezi uznatelné náklady ještě můžeme zařadit:

 • mzdu, sociální a zdravotní pojištění odvedené za zaměstnance,
 • výdaje na provoz firmy,
 • nákup materiálu a zboží,
 • náklady na služební cesty,
 • opravné položky a rezervy (dle zákona o rezervách),
 • nájemné objektu,
 • škody na majetku způsobené živelnou pohromou,
 • škody na majetku způsobené vandalem na základě potvrzení od policie ČR.

Náklady poté můžete uplatnit hned dvěma způsoby. Lze použít ty reálné, které vyčtete z účetnictví, anebo využít výdajové paušály, které jsou často výhodnější, a to minimálně proto, že dokážou snížit daňový základ podstatně víc.

Výdajové paušály za rok 2019

Paušál

Limit

Pro co jsou určeny

-80 %

max. 1 600 000 Kč

U zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

-60 %

max. 1 200 000 Kč

U živnostenského podnikání

-40 %

max. 800 000 Kč

U samostatné činnosti

-30 %

max. 600 000 Kč

U nájmu nemovitých věcí anebo nájmu majetku zařazeného v ochodním majetku

 

Test: znáte daňové slevy a odpočty?

Víte, jaké můžete použít daňové slevy a na jaké nezdanitelné položky základu daně z příjmu máte nárok? Otestujte si svou znalost, jak zaplatit na dani z příjmu méně.

Jaké slevy na dani a odečitatelné položky může uplatnit muž žijící sám ve vlastním bytě pořízeném na hypotéku, který každý měsíc investuje do podílových fondů?

Jaké daňové slevy můžete použít

(foto: Shutterstock)

Pokud si nejste jistí, jaké slevy na dani a jaké nezdanitelné položky základu pro daň z příjmu v českém daňovém systému máme, tak jejich seznam můžete najít v našem článku k ročnímu zúčtování daně. Pojďme si ale zrekapitulovat, které daňové slevy a odpočty můžou použít různé sociální skupiny.

Mladí, pracující a bez závazků

Tato skupina má nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a to je v podstatě vše. Pokud patří osoba do některé skupiny invalidního důchodu a pobírá invalidní důchod, tak jí náleží i daňová sleva na invaliditu, případně na průkaz ZTP/P. 

Pracující studenti

Jen studující studenti mají sice nárok na daňové slevy, ale nemají je na co uplatnit, protože nemají žádné příjmy. Ty získají až při práci na plný a částečný úvazek a nebo na dohodu. V takovém případě pak mají nárok na základní slevu na poplatníka, případně na slevu pro invalidní důchodce nebo pro majitele ZTP/P, pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav. Z hlediska studia mají také nárok na slevu na studenta, která činí 4 020 Kč za rok.

Pracující důchodci

Pokud osoba pouze pobírá starobní důchod a nemá jiné zdanitelné příjmy, tak důchod se nedaní až do výše 36násobku minimální mzdy. Což pro rok 2018 odpovídá 439 200 Kč ročně, pro rok 2019 je hranice na 480 600 Kč (to je důchod zhruba 40 tisíc za měsíc). Tyto nadprůměrně vysoké důchody jsou daněny, jinak jsou důchody od daní z příjmu osvobozeny. Důchodce tak zaplatí nějaké daně až v případě, kdy bude pracovat. Pracující důchodce pak má pouze nárok na základní slevu na poplatníka, případně na invalidní důchod či na průkaz ZTP/P. Nemá ale nárok na žádnou speciální slevu.

Rodiny s dětmi

Nejvíce slev tak můžou mezi sociálními skupinami uplatnit rodiny s dětmi. Pracující rodič s dětmi může uplatnit základní slevu na poplatníka, dále pak slevu na manželku (pokud ta nemá zdanitelné příjmy), daňové zvýhodnění na děti (až do 26 let, pokud se připravují na povolání), dále má nárok na školkovné, pokud umístil děti v předškolním zařízení. Za daných podmínek má nárok samozřejmě i na slevu pro invaliditu a pro průkaz ZTP/P, pokud tomu odpovídá jeho zdravotní stav.

Ve středním věku, děti pryč a do důchodu daleko

Padesátníci a šedesátníci většinou patří mezi nejbohatší sociální skupiny. Mají dostatečnou praxi a dobrou práci, nemusí se už starat o děti, protože ty vyrostly. Mají pravidelný příjem, ze kterého si většinou odkládají na důchod. Tyto osoby mají nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka, případně na slevu na ZTP/P a invaliditu, pokud na ni mají nárok.

Nezdanitelné části daně

Na nezdanitelné části daně mají nárok všechny sociální skupiny, musí ovšem splňovat podmínky pro čerpání slevy. A také musí mít dostatečné příjmy, na které by bylo možné odečitatelné položky uplatnit. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

 • dary a bezúplatná plnění, do této skupiny patří i situace, kdy jste dárci krve,
 • úroky placené na úvěry na bydlení (hypotéka, ze stavebního spoření), pokud splácíte nemovitost, kterou využíváte k bydlení,
 • penzijní připojištění, pokud na něj ukládáte více než 12 tisíc za rok,
 • životní připojištění, pokud ho máte,
 • členské příspěvky odborům, pokud jste členem
 • a úhrady dalšího vzdělávání.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ