Kdy dostanete sraženou daň z brigády zpět?

05.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Při přivýdělku na dohodu o provedení práce během prázdnin je možné v některých případech dostat strhnutou srážkovou daň z odměny zpět. Podívejme se na praktické příklady.

Když hrubá měsíční odměna zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce v daném měsíci činí 10 000 Kč a méně a zaměstnanec nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak mzdová účetní odvede z hrubé odměny 15% srážkovou daň. Při nižším ročním daňovém základu je potom možné dostat zaplacenou srážkovou daň zpět. Podmínkou je však podání daňového přiznání za rok 2019. Daňové záležitosti nemůže v takovém případě za zaměstnance vyřídit zaměstnavatel. Sražená daň by se tak dostala od finančního úřadu zpět až během měsíce července 2020.

Jak se uplatní daňová sleva na poplatníka?

Penzista Krátký bude během června až srpna pracovat současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Hrubá odměna u každého zaměstnavatele bude 10 000 Kč a u žádného zaměstnavatele pan Krátký nepodepíše prohlášení k dani. Souhrnná hrubá odměna pana Krátkého bude 60 000 Kč. Na srážkové dani bude v souhrnu od obou zaměstnavatelů sraženo 9 000 Kč (60 000 Kč x 15 %).

Pan Krátký si vyžádá od obou zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019. Pan Krátký si sám podá za rok 2019 daňové přiznání. Vypočtená daň z příjmu fyzických osob za rok 2019 bude sice 9 000 Kč, ale v daňovém přiznání uplatní pan Krátký daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Panu Krátkému tedy vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 9 000 Kč.

Až do ročního daňového základu 165 600 Kč by pan Krátký neplatil nic na dani z příjmu fyzických osob a odvedenou daň z příjmu během roku by obdržel v plném rozsahu zpět. Při uplatnění dalších daňových slev a daňových odpočtů by se tato částka ještě posunula nahoru dle konkrétní situace.

Kdy nedostanete zpátky srážkovou daň?

Zaměstnanec Veselý má u zaměstnavatele AB hrubou měsíční mzdu 35 000 Kč. Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňuje pan Veselý daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a daňové zvýhodnění na dceru ve výši 1 267 Kč. Měsíční záloha na dani z příjmu tedy činí 3 698 Kč.

Text

Částka

Hrubá mzda

35 000 Kč

Superhrubá mzda

46 900 Kč

(35 000 x 1,338)

Záloha na daň z příjmu

7 035 Kč

(46 900 x 15 %)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění na dceru

1 267 Kč

Záloha na dani z příjmu

3 698 Kč

(7 035 – 2 070 – 1 267)

 

vlastní výpočet autora

Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %).

Pan Veselý si v měsících červnu až srpnu přivydělá na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY. Vždy 10 000 Kč měsíčně. Každý měsíc bude panu Veselému odvedena 15% srážková daň, v částce 1 500 Kč (10 000 Kč x 15 %), celkem tedy 4 500 Kč (1 500 Kč x 3 měsíce).

Vypočtenou srážkovou daň pan Veselý zpět neobdrží. Veškeré daňové slevy, na které má nárok, uplatňuje při výpočtu čisté mzdy u zaměstnavatele AB. Dále pan Veselý neuplatní za rok 2019 žádný daňový odpočet.

Pan Veselý však nebude mít žádné daňové starosti. Zaměstnavatele AB požádá o provedení ročního zúčtování daně a daňové záležitosti ze zaměstnání pro zaměstnavatele XY jsou vyřízeny odvedenou 15% srážkovou daní a tento příjem nebude pan Veselý již nikde uvádět.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ