Zajímavosti o výpočtu čisté mzdy

23.08.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou mohou mít odlišně vysokou čistou mzdu. V některých případech může dokonce být čistá mzda vyšší než hrubá mzda. Co je dobré vědět o výpočtu čisté mzdy?

Sjednaná hrubá mzda a čistá mzda obdržená na účet se značně liší. Z hrubé měsíční mzdy je standardně odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Výpočet čisté měsíční mzdy se může lišit, např. na tom, zdali je podepsáno prohlášení k dani a na které daňové slevy je nárok.

Daň z příjmu může být nulová

Při nízké hrubé mzdě, uplatnění více daňových slev a uplatnění daňového zvýhodnění na děti může být daň z příjmu fyzických osob nulová. V praxi tedy neplatí, že všichni zaměstnanci musí platit daň z příjmu fyzických osob.

  • Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka se neplatí daň z příjmu fyzických osob do hrubé mzdy 10 290 Kč (platí např. pro práci na zkrácený úvazek).
  • Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka a slevy na studenta se neplatí daň z příjmu fyzických osob do hrubé mzdy 11 940 Kč.
  • Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na jedno dítě se neplatí daň z příjmu fyzických osob do hrubé mzdy 16 560 Kč.
  • Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na dvě děti se neplatí daň z příjmu fyzických osob do hrubé mzdy 24 600 Kč.
  • 5 případů, kdy bude daň z příjmu nulová

Nejvíce se může platit na zdravotním pojištění

Zaměstnanci odvádí na dani z příjmu 15 % ze superhrubé mzdy, 6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění. Pojistné se platí z hrubé mzdy. Přestože sazba zdravotního pojištění je nejnižší, tak je v praxi některým zaměstnancům sraženo jejich zaměstnavatelem nejvíce právě na zdravotním pojištění. A to u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 10 600 Kč, kteří nejsou pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance, který není současně státním pojištěncem, obdržet alespoň 1 647 Kč, přičemž zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy a dopočet do minima jde na vrub zaměstnance.

TIP: Jak se počítá zdravotní u OBZP

Povinné pojistné platí i zaměstnavatel

Do celkového zdanění práce je nutné zohlednit nejenom přímé daně sražené z hrubé mzdy zaměstnance jeho zaměstnavatelem, ale i povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění.

Jak se počítá čistá mzda

(foto: Shutterstock)

Čistá mzda může být vyšší než hrubá mzda

Vždy jeden z rodičů může při výpočtu čisté mzdy uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Když je uplatněné daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká dokonce nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Daňový bonus obdrží zaměstnanec ve výplatě. V praxi tak lze mít čistou mzdu vyšší než hrubou mzdu.

Zaměstnance s hrubou mzdou 15 000 Kč uplatňující daňové zvýhodnění na tři děti má čistou mzdu 17 306 Kč.

Výpočet povinného pojistného je vždy stejný

Daňové slevy mají vliv pouze na výpočet daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se počítá vždy stejně, bez ohledu na rodinnou nebo životní situaci zaměstnance. Při práci pro dva a více zaměstnavatelů se odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění ze všech zaměstnání. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se neplatí pouze z dohody o provedení práce, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, když je hrubá měsíční odměna nižší než 2 500 Kč.

Sociální pojištění se odvádí do limitu

Zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy. Sociální pojištění nikoliv. Za rok 2018 se sociální pojištění platí pouze do maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 438 992 Kč. Z hrubé mzdy nad maximální vyměřovací základ již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ