Kolik nakoupíte za minimální mzdu v zemích EU?

30.08.2018 | , Finance.cz
DANĚ


I ve vyspělých členských zemích Evropské unie se citelně liší ceny zboží a služeb. Zejména výdaje za bydlení jsou v západní Evropě výrazně vyšší než ve východní Evropě. Jak vysoká je hodinová minimální mzda v zemích EU při zohlednění cenových rozdílů? A jak se liší oproti ostatním vyspělým zemím světa?

Porovnání hodinové minimální mzdy dle parity kupní síly velmi přesně porovnává životní úroveň zaměstnanců pracujících za minimální mzdu v jednotlivých členských zemích Evropské unie. Z 28 členských zemí Evropské unie není institut minimální zaveden pouze v Dánsku, ve Finsku, na Kypru v Itálii, v Rakousku a ve Švédsku. Správné nastavení minimální mzdy je pro ekonomiku velmi důležité.

Práce za minimální mzdu by měla znamenat důstojnou životní úroveň a zaměstnanci pracující za minimální mzdu by na tom měli být finančně o dost lépe, než lidé pobírající sociální dávky. Příliš vysoká minimální mzda však zdražuje zaměstnavatelům pomocné práce a v praxi následně dochází ke kumulaci pracovních činností a nekvalifikovaní zaměstnanci mají problém najít uplatnění na trhu práce.

V roce 2018 činí hodinová minimální mzda v Česku 73,20 Kč, což je po přepočtu na eura 2,78 € za hodinu. V paritě kupní síly je však hodinová minimální mzda 4,15 €.

Ceny zboží a služeb se liší

Při zohlednění cenových rozdílů a stanovení minimální hodinové mzdy v paritě kupní síly je hodinová minimální mzda v západoevropských zemích vyšší méně než při porovnání nominálních hodnot. Ve východoevropských zemích je totiž značně levněji.

  • Srovnání nominální minimální mzdy v zemích EU
  • V roce 2018 činí hodinová minimální mzda nejvíce v Lucembursku, a sice 11,55 €. Nejnižší je v Bulharsku, kde po přepočtu na eura činí 1,57 €. V Lucembursku je tedy minimální mzda vyšší 7,36krát než minimální mzda v Bulharsku.
  • V paritě kupní síly je hodinová minimální mzda nejvyšší v Lucembursku, ale má hodnotu 9,37 €. V Bulharsku je nejnižší, ale má hodnotu 3,28 €.  Při porovnání hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly je hodinová minimální mzda v Lucembursku vyšší 2,86krát než v Bulharsku.

Minimální mzda v EU v paritě kupní síly

(foto: Shutterstock)

Porovnání zemí EU

Členské země Evropské unie si můžeme dle hodnoty hodinové minimální mzdy v paritě kupní síly rozdělit do tří skupin.

Nad 8 € za hodinu

Nejvyšší hodinová minimální mzda v paritě kupní síly (PPS na bázi eura) v roce 2018 je v Lucembursku (9,37 €), ve Francii (9,18 €), v Nizozemí (8,79 €), v Belgii (8,71 €) a v Německu (8,57 €).

Od 4 € do 8 € za hodinu

Hned ve dvanácti členských zemích Evropské unie se hodinová minimální mzda v paritě kupní síly pohybuje od 4 € do 8 € za hodinu. Nejvyšší je v Irsku (7,69 €), ve Velké Británii (7,62 €), ve Slovinsku (5,96 €), v Polsku (5,28 €), na Maltě (5,28 €), v Rumunsku (4,92 €) ve Španělsku (4,89 €), v Maďarsku (4,30 €), v Portugalsku (4,16 €), v Česku (4,15 €), na Slovensku (4,08 €), v Chorvatsku (4,01 €).

Nižší než 4 € euro

V paritě kupní síly je hodinová mzda nižší než 4 € jen pěti členských zemích EU, a sice v Řecku (3,94 €), v Estonsku (3,92 €), v Litvě (3,87 €), v Lotyšsku (3,60 €)  a v Bulharsku (3,28 €).

Nejvyšší minimální mzda v paritě kupní síly je v Austrálii

Z členských zemí Evropské unie je minimální mzda v paritě kupní síly nejvyšší v Lucembursku, nejvyšší na světě je však v Austrálii, kde činí 9,47 €. Nad 5 € za hodinu je minimální mzda v paritě kupní síly vyšší ještě na Novém Zélandu (7,82 €), v Kanadě (6,91 €), v Japonsku (6,27 €), v USA (5,83 €) a v Koreji (5,82 €).


Prameny:Wirtschafts- und Sozialwissenschftliches Institut Deutschland - Mindestlohndatenbank 2018

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: DANĚ