Jak je to s platbou zdravotního pojištění v penzi?

18.09.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí penzisté si v důchodu přivydělávají. Jak je to v takových případech s placením zdravotního pojištění? A může být penzista dlužníkem na zdravotním pojištění?

Někteří občané se mylně domnívají, že odchodem do starobního důchodu se jejich případné dluhy na zdravotním pojištění vymažou. Není tomu tak. Zdravotní pojišťovny vymáhají své pohledávky i po dlužnících v důchodu. Penzisté dlužníci jsou z pravidla lidé, kteří si neplnili své povinnosti při výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo neplatili zdravotní pojištění za období, kdy byli v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Za státní pojištěnce přitom platí zdravotní pojištění stát. Mezi státní pojištěnce platí i penzisté. Většina penzistů tedy nemá žádné starosti s platbou zdravotního pojištění a mají svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny vyřešen. Výdělečně činní penzisté se však platbě zdravotního pojištění až na výjimky nevyhnou. Podívejme se na praktické příklady, kdy si důchodce musí platit zdravotní pojištění.

DPP a práce v důchodu

Starobní důchodce Sýkora si přivydělává pro zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Zdravotní pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, když je hrubá odměna 10 000 Kč a méně. Protože je současně pan Sýkora starobním důchodcem, tak má s ohledem na placení zdravotního pojištění vše v pořádku.

Hlavní pracovní poměr v důchodu

Paní Vránová je ve starobním důchodu a stále pracuje u zaměstnavatele XY na hlavní pracovní poměr s hrubou měsíční mzdou 30 000 Kč. Z hrubé mzdy jí bude sraženo zdravotní pojištění ve výši 1 350 Kč (30 000 Kč x 4,5 %) stejně jako ostatním zaměstnancům se stejnou hrubou mzdou. Zaměstnavatel XY ještě zaplatí za paní Vránovou zdravotní pojištění ve výši 2 700 Kč (30 000 Kč x 9 %).

Jaké zálohy platí OSVČ v důchodu

Pan Vyskočil je v řádném starobním důchodu a vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu se pro účely placení zdravotního pojištění považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu ročního zdravotního pojištění nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu. Ze samostatné výdělečné činnosti však musí být zdravotní pojištění vždy placeno, není stanoven žádný limit pro neplacení, jako je tomu u sociálního pojištění. Hrubý zisk za rok 2018 pana Vyskočila bude činit 96 000 Kč. Roční zdravotní pojištění tak bude 6 480 Kč (96 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Příjmy z pronájmu v předčasném důchodu

Paní Nováková je v předčasném starobním důchodu a má hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) z pronájmu za rok 2018 ve výši 80 000 Kč. Z příjmu z pronájmu se neplatí zdravotní pojištění bez ohledu na jeho výši. Z pronájmu se neplatí ani sociální pojištění, a proto může mít paní Nováková v předčasném důchodu neomezeně vysoké příjmy z pronájmu a může současně pobírat předčasný důchod.

Jak se počítá zdravotní pojištění v důchodu

(foto: Shutterstock)

Zkrácený úvazek v důchodu

Starobní důchodce Kousal pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 11 000 Kč. Protože je současně státním pojištěncem, tak se při výpočtu zdravotního pojištění neprovádí dopočet zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu ve výši 12 200 Kč a zdravotní pojištění se vypočítá z hrubé mzdy 11 000 Kč. Z hrubé mzdy je panu Kousalovi sraženo zdravotní pojištění ve výši 495 Kč (11 000 Kč x 4,5 %) a dalších 990 Kč (11 000 Kč x 9 %) na zdravotním pojištění za něj platí zaměstnavatel.

Musí se v předdůchodu platit zdravotní pojištění

Paní Sýkorová je v předdůchodu a žádné jiné příjmy nemá. Paní Sýkorová si sama zdravotní pojištění neplatí. Předdůchodci sice nedostávají peníze od státu, ale čerpají vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, přesto jsou i předdůchodci pro účely placení zdravotního pojištění považováni za státní pojištěnce. Zdravotní pojištění za paní Sýkorovou platí stát.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY