Svátek Všech svatých a Dušičky aneb Proč to není státní svátek?

01.11.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Na konci října slavíme výročí založení samostatného československého státu. Také nás ale čekají i další významné dny, Všichni svatí a také Dušičky. Ani jeden z těchto dnů není oficiálně českým státním svátkem.

Den Všech svatých je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté. Tento svátek slaví západní i východní křesťané, jen den je jiný. Západní křesťané slaví všechny svaté 1. listopadu. Východní křesťané pak slaví první neděli po letnicích, což je pohyblivé datum, připadá zhruba na období od druhé poloviny května až do poloviny července.

Památka zesnulých, neboli lidově Dušičky, je svátek připadající na 2. listopadu, který se slaví v rámci římskokatolické církve. Modlitba za zemřelé je jedna z nejstarších křesťanských tradic, zapálením svíčky se připomínají zemřelí a jejich věčný život.

Proč se ani Dušičky, ani Všichni svatí neslaví jako státní svátek?

V devadesátých letech bylo možné zaznamenat pokus o zavedení prvního listopadu jako státního svátku. Poslanecký návrh zákona v roce 1996 chtěl přidat 1. listopadu na seznam státních svátků. Zákon byl zamítnut ve 3. čtení.

Přitom ale Všech svatých je svátek, který se slaví v mnoha evropských zemích. Tento den byl státním svátkem i za první republiky, což zavedl zákon č. 65/1925 Sb., i později podle poválečného zákona č. 248/1946 Sb, který Všech svatých ponechal jako svátek uznaný státem. Tento státní svátek byl zrušen až po roce 1948 během komunistického režimu, konkrétně zákonem č. 93/1951 Sb., který prohlásil za státní svátky pouhé 3 dny (8. květen, 5. červenec, 28. říjen), 6. červenec byl památným dnem a chodilo se do práce, jako dny pracovního klidu pak byly určeny 1. leden, Velikonoční pondělí, 1. květen, 24., 25. a 26. prosinec.

 

Ve kterých zemích je Všech svatých státní svátek či den pracovního klidu?

  • Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko.

Je vidět, že kromě Německa se slaví svatí ve všech okolních státech: v Polsku, v Rakousku a na Slovensku. Přičemž některé německé spolkové země svátek také slaví, jsou to Bádensko-Würtembersko, Bavorsko, Severním Porýní-Westfálsko, Rýnsko-Falcko, Sársko a Durynsko. Česká republika jako stát s velkým podílem obyvatelstva bez náboženského vyznání ovšem tento svátek po pádu komunismu znovu nezavedla.

Dušičky se jako státní svátek neslaví. Přičemž je ale nutno říct, že tento svátek je v Česku pravděpodobně více slaveným dnem než Všech svatých. Zajít na hřbitov a zapálit svíčku je tradicí, ovšem výrazně sekularizovanou a bez náboženské podstaty. Lidé vzpomínají na zesnulé, na své příbuzné, kamarády i známé. Na hřbitovech se objevují věnce, květiny a zapálené svíčky.

Občas se označuje za malé dušičky 28. říjen, tedy výročí samostatného československého státu, kdy je státní svátek a volno. Mnoho rodin se tak vypraví na hřbitov už pár dní před samotnými Dušičkami, prostě proto, že je volno, obchody jsou stejně zavřené a mají na to čas.

Svátek Všech Svatých a Dušičky - státní svátek

Foto: Shutterstock

Jak se slaví svatí a mrtví ve světě?

V anglosaských zemích se svátek Všech svatých neslaví, místo toho už 31. října slaví tzv. Halloween. Tento název je odvozen od „All Hallow Eve“ tedy předvečer Všech svatých. Den je vnímán jako den zábavy. Během noci z posledního října na prvního listopadu se lidé oblékají do kostýmů, zdobí domy a vydlabávají dýně, straší a děti koledují o sladkosti.

Tradičně tyto oslavy probíhají především v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu. V minulosti ale například i na českém území chodily v tomto období průvody strašidelných a děsivých masek. Dnes vlivem globalizace a přílivu americké kultury do Evropy se často slaví Halloween alespoň zábavnou párty v kostýmech.

V Mexiku slaví tzv. Den mrtvých. Ten připadá na 31. října, 1. listopadu a 2. listopadu. Během této doby jsou již zemřelí příbuzní oslavování v rámci festivalu a velkých rodinných setkání. Tradice Dne mrtvých je dokonce zapsána na listu UNESCO dědictví. Festival pro mrtvé se koná v dalších jihoamerických zemích. Mexická tradice Dnu mrtvých byla zobrazena v populárním animovaném filmu Coco.

Zdroj: YouTube.com/Disney

Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 37 krát

Články ze sekce: Spotřebitel