8 daňových nepravd

23.10.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmů fyzických osob se platí nejenom z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, ale i z pasivních příjmů. Podívejme se na vybraných osm nepřesností souvisejících s výpočtem a platbou daně z příjmu fyzických osob.

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 % ze základu daně, lidé s nadstandardními příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti odvádí ještě 7% solidární daň z částky nad limit (za rok 2018 z částky nad 1 438 992 Kč). Co však o dani z příjmu fyzických osob neplatí?

1) Daň z příjmu platí všichni zaměstnanci a OSVČ

Daň z příjmu fyzických osob může být, na rozdíl od povinného pojistného, nulová. Jak je to možné? Uplatnění daňových slev a daňových odpočtů. Někteří daňoví poplatníci neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží od státu daňový bonus, protože daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

2) V procentním vyjádření platí na dani z příjmu všichni stejně

I když nebudeme zohledňovat solidární daň z příjmu, tak neplatí všichni daňoví poplatníci na dani z příjmu stejně, přestože mají stejnou 15% sazbu daně z příjmu. Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Již pouze z důvodu uplatnění základní daňové sazby na poplatníka je daňové zatížení v Česku mírně progresivní a zaměstnanci s nižší hrubou mzdou v procentním vyjádření platí na dani z příjmu méně než zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou.

3) Na dani z příjmu nelze platit více, než je daňová sazba

Daň z příjmu fyzických osob u zaměstnanců se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o platby zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. V souhrnu platí zaměstnavatelé za zaměstnance 34 % na povinném pojistném. V praxi tak mohou zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou platit na dani z příjmu fyzických osob více než 15 % z jejich hrubé mzdy. Např. zaměstnanec s hrubou mzdou 60 000 Kč uplatňující pouze základní daňovou slevu na poplatníka, zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 9 990 Kč, tedy 16,65 % z hrubé mzdy.

 

4) Z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč se neplatí daň z příjmu

Z hrubé měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč a méně se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se však neplatí pouze v případě, že je podepsáno prohlášení k dani a je tedy uplatněna sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Když prohlášení k dani podepsáno není, tak je v těchto případech odvedena daň z příjmu fyzických osob.

5) Pracující důchodci neplatí daň z příjmu

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně výdělku. Pracující starobní důchodci však ze své hrubé mzdy nebo hrubého zisku ze samostatné výdělečné činnosti odvádí daň z příjmu fyzických osob jako ostatní daňoví poplatníci. Nejsou nijak zvýhodněni, ale nejsou ani nijak znevýhodněni a mají nárok minimálně na daňovou slevu na poplatníka a při splnění zákonných podmínek i na další daňové slevy a odpočty.

6) Zaplacenou daň nelze dostat zpět

Během roku je zaměstnancům odvedena  zálohová daň z příjmu. Roční daňová povinnost však může být z různých důvodů nižší než je částka zaplacených záloh. V takovým případě se po provedeném ročním zúčtování daně nebo po podaném daňovém přiznání obdrží daňový přeplatek zpět.

7) Vyšší odvody na dani z příjmu mi zvýší státní dávky

Výše nemocenských dávek nebo státního důchodu závisí na platbách v produktivním věku na sociálním pojištění a nikoliv na dani z příjmu fyzických osob. Někteří občané mohou platit vyšší daň z příjmu z důvodu pasivních příjmů (z kapitálového majetku, pronájmu…) a následně mít nízké státní dávky, protože příjem ze závislé činnosti či samostatné výdělečné činnosti měli nízký.

8) O daň z příjmu se nemusím starat, vše zařídí mzdová účetní

Za většinu zaměstnanců veškeré daňové záležitosti vyřizuje mzdová účetní, to však neznamená, že není potřeba se o nic starat. Pokud mzdové účetní nejsou doručeny doklady opravňující k čerpání některých daňových slev (např. na studenta, na manželku, školkovné) nebo daňového zvýhodnění na děti nebo daňových odpočtů (např. zaplacené úroky z hypotéky, zaplacené vklady na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo zaplacené vklady na životní pojištění), tak je vypočtená daň z příjmu zbytečně vyšší.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ