Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?

15.11.2018 | , Finance.cz
Spotřebitel


Podnikáte, nedaří se vám a byla na vás vypsána exekuce? Podívejte se s námi na malý přehled toho, zdali můžete podnikat v exekuci a co všechno vám může v takové situaci exekutor zabavit.

Předem bude dobré ujasnit si, jak vlastně taková exekuce může vzniknout. Nejdříve musí být věřitelem (osobou, které dlužíte) odeslán návrh na nařízení exekuce rovnou k soudu. Pokud soud návrh schválí, dlužník bude s touto skutečností obeznámen prostřednictvím pošty. Ještě stále bude mít ale čas svůj dluh uhradit. Jestliže tak ale neučiní, může si být jist, že mu exekutor buď zabaví majetek anebo postihne jeho příjmy srážkami ze mzdy.

Podnikat jako OSVČ nebo jako s.r.o.?

Ne vždy a ne každému se při podnikání vyplatí zakládat společnost s ručením omezeným. Většina osob se pak shoduje na tom, že OSVČ by měl začít uvažovat o přechodu na s.r.o. až ve chvíli, kdy začne jeho podnikání dosahovat vysokých obratů. Z hlediska hrozící exekuce je ale společnost s ručením omezením výhodná vždy.

OSVČ totiž ručí za všechny své závazky celým svým majetkem. U obchodní společnosti však ručíte pouze do výše svého nesplaceného vkladu, což jednoduše řečeno znamená, že může být uvalena exekuce na váš podíl ve společnosti a na firemní účet, ale nikoliv na váš soukromý majetek. Faktem ale je, že pokud máte sídlo společnosti napsané na svém trvalém bydlišti, exekutor vám může zcela beztrestně vniknout do domu či bytu.

Exekuce v podnikání na OSVČ a s.r.o. 2018 - zabavení majetku

Zdroj: Shutterstock

Co exekutor nesmí zabavit podnikateli?

Důležité je vědět, že i pokud nepodnikáte jako s.r.o., ale pouze jako osoba výdělečně činná, exekutor vám nemůže zabavit, co si umane. Do seznamu nezabavitelných věcí patří především věci běžné potřeby, jako je oblečení, léky, běžné vybavení domácnosti anebo třeba předměty, které pro vás mají citovou hodnotu. Tím mohou být např. fotografie anebo snubní prstýnky bez ohledu na to, jaká je jejich hodnota.

Zvláště podnikatelé by pak měli vědět, že jim exekutor nesmí zabavit ještě ty věci, které by mohly jakýmkoliv způsobem narušit jejich podnikatelskou činnost. Pokud tedy potřebujete k výkonu podnikání počítač nebo notebook, měl by vám být ponechán, neboť je v podstatě brán jako základní výrobní prostředek pro obživu.

Většinu osob bude v tomto případě zajímat, zdali jim bude ponechán i automobil. Zde je potřeba zmínit, že je vše posuzováno individuálně a na základě živnostenského oprávnění dlužníka. Pokud vám vozidlo slouží pouze k přemisťování se, samozřejmě vám může být zabaveno. Jestliže je pak stěžejním prvkem vašeho podnikání v rámci dovozu a převozu zboží, pravděpodobně vám sebráno nebude. Zde je ještě důležité doplnit, že exekuce se může vztahovat nejen na movitý a nemovitý majetek, ale třeba i na řidičský průkaz.

Lze podnikat v exekuci?

Cílem exekutorů rozhodně není zánik vašeho podnikání. Právě naopak jim jde o to, abyste bez problému dokázali splatit pohledávky. A to se vám samozřejmě nepovede, pokud nebudete mít příjmy. Exekuce tedy rozhodně není ničím, díky čemuž by vaše podnikání mělo skončit. Takový konec bývá spíše spojený s insolvencí nebo bankrotem.

Nezabavitelná částka 2018 pro OSVČ

Pokud je exekuce u zaměstnanců vedena formou srážek ze mzdy, musí být dlužníkovi ponechána nezabavitelná částka, která v roce 2018 činí 6225,33 Kč. To ale není vše. Částka se bude zvyšovat o každou další vyživovanou osobu o 1556,33 Kč.

Je třeba podotknout, že u podnikatelů je to trošku jiné. Blíže o tom hovoří § 318 Občanského soudního řádu, ve kterém stojí, že výkonu rozhodnutí exekučního příkazu podléhají dvě pětiny z příjmů podnikatele. V případě některých přednostních pohledávek, jako může být např. výživné, pak podléhají tři pětiny.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: Spotřebitel