5 příkladů, kdy zaplatíte v roce 2019 více na sociálním nebo zdravotním pojištění

30.11.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Sazby sociálního pojištění a zdravotního pojištění se pro rok 2019 nezvýšily, přesto někteří lidé zaplatí na některém z povinného pojištění více než v roce 2018. Kdo? Podívejme se na pět praktických příkladů.

Zdravotní pojištění a sociální pojištění výrazně snižuje čistý příjem zaměstnancům i osobám samostatně výdělečně činným. Zaměstnanci standardně odvádí na povinném pojistném 11 % z hrubé mzdy (6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění) a dalších 34 % z hrubé mzdy za ně platí zaměstnavatel (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). OSVČ platí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu a na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Kdo si meziročně na povinném pojistném finančně pohorší?

1) Práce na zkrácený úvazek

Paní Sýkorová pracuje na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 12 000 Kč. V roce 2018 je jí z hrubé mzdy sraženo na zdravotním pojištění 567 Kč, v roce 2019 však 723 Kč. Důvodem je zvýšení minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Sýkorová státním pojištěncem a zdravotní pojištění musí být tedy vždy zaplaceno alespoň z minimální mzdy. Zaměstnavatel platní na zdravotním pojištění 9 % a dopočet do minima, v roce 2019 do částky 1 803 Kč (v roce 2018 do částky 1 647 Kč) je sražen paní Sýkorové z hrubé mzdy.

2) Lidé platící si dobrovolné důchodové pojištění

Platba sociálního pojištění není, na rozdíl od zdravotního pojištění, povinná. Pokud však v daném období není placeno sociální pojištění z příjmu ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti a není splněna některá ze zákonných podmínek pro hodnocení daného období jako náhradní doby pojištění, potom vzniká mezera v pojištění. Řešením je dobrovolné důchodové pojištění. Pro rok 2019 se zvyšuje minimální měsíční částka na 2 289 Kč (z 2 099 Kč).

3) Vysoké příjmy a sociální pojištění

Sociální pojištění platí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné pouze do maximálního vyměřovacího základu. Jakmile maximálního vyměřovacího základu dosáhne zaměstnanec, tak sociální pojištění za zaměstnance neplatí již ani zaměstnavatel. Pro rok 2019 se přitom limit pro placení sociálního pojištění  zvyšuje. Lidé s velmi vysokými příjmy zaplatí tedy více na sociálním pojištění. Za celý rok 2019 se sociální pojištění platí maximálně z částky 1 569 552 Kč, meziročně se tak limit pro platbu sociálního pojištění  zvyšuje o 130 560 Kč.

Kdo zaplatí víc za zdravotní a sociální

(foto: Shutterstock)

4) Občané s nevyřešeným vztahem u zdravotní pojišťovny

Občané, kteří nejsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné nebo státní pojištěnci, jsou osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). Všechny OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění v sazbě 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2019 budou muset platit 1 803 Kč, v roce 2018 to bylo 1 647 Kč.

5) OSVČ s nízkým ziskem

Všechny OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotní pojištění. Vždy alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha na sociálním pojištění bude v roce 2019 činit 2 388 Kč a na zdravotním pojištění 2 208 Kč. V roce 2018 činilo minimální sociální pojištění 2 189 Kč a zdravotní pojištění 2 024 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ