Máme sice rovnou 15% daň, ale s vyšší mzdou zaplatíme státu na procentech víc

03.01.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Ekonomice v Česku se daří a průměrná mzda roste. Při práci za vyšší hrubou mzdu je potřeba počítat i s vyšším zdaněním, přestože se sazby daní ze mzdy několik let neměnily. Jak je to možné?

Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem odvedeno 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění, celkem 11 %. Dalších 34 % na povinném pojistném odvede za zaměstnance z jeho hrubé mzdy zaměstnavatel (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Sazba povinného pojistného je stejná

Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy a odpočty. Efektivní odvod na pojistném je u naprosté většiny zaměstnanců v procentním vyjádření stejný, nezohledňujeme specifické případy jako je např. výpočet pojistného u nadstandardních příjmů nebo u velmi nízkých příjmů s dopočtem do minima. V přiložené tabulce máme vypočítáno povinné pojistné placené zaměstnancem, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a souhrnnou sazbu pojistného u nejběžnějších mezd v pásmu od 16 000 Kč do 40 000 Kč.

 

Hrubá mzda

 

Pojistné placené

zaměstnancem

 

Pojistné placené zaměstnavatelem

Souhrnná sazba pojistného

(v % z hrubé mzdy)

16 000 Kč

1 760 Kč

5 440 Kč

45 %

20 000 Kč

2 200 Kč

6 800 Kč

45 %

24 000 Kč

2 440 Kč

8 160 Kč

45 %

28 000 Kč

3 080 Kč

9 520 Kč

45 %

32 000 Kč

3 520 Kč

10 880 Kč

45 %

36 000 Kč

3 960 Kč

12 240 Kč

45 %

40 000 Kč

4 400 Kč

13 600 Kč

45 %

 

Daňová sleva na poplatníka je pro všechny

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy a daňové odpočty. Všichni daňoví poplatníci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka, která za celý kalendářní rok 2018 činí 24 840 Kč. Pro rok 2019 se základní daňová sleva na poplatníka nemění.

Jak stoupá efektivní sazba daně z příjmu?

Daňová sleva na poplatníka je přitom v Česku stejně vysoká od roku 2008. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob zaměstnanců uplatňujících pouze základní daňovou slevu na poplatníka tedy stoupá. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka při výpočtu čisté měsíční mzdy či čisté měsíční odměny v poměrné části 2 070 Kč. Přestože se tedy sazba daně z příjmu od roku 2008 nezměnila (nezohledňujeme 7% solidární daň pro nadstandardní příjmy), tak efektivní zdanění většiny zaměstnanců stouplo, právě z důvodu nezvyšování základní daňové slevy na poplatníka. V přiložené tabulce máme vypočtenou efektivní sazbu daně z příjmů u zaměstnanců s hrubou mzdou od 16 000 Kč do 40 000 Kč uplatňujících pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Jak je z tabulky názorně vidět, tak efektivní daňová sazba se více než zdvojnásobí při růstu hrubé mzdy dvaapůlkrát.

  • Daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, např. pro 20 000 Kč činí daň z příjmu 1 950 Kč (20 000 Kč x 1,34 x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč). Superhrubá mzda se při výpočtu měsíční čisté mzdy zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

 

Hrubá mzda

 

Daň z příjmu

fyzických osob

 

 

Efektivní sazba daně z příjmu

(v % z hrubé mzdy)

16 000 Kč

1 155 Kč

7,22 %

20 000 Kč

1 950 Kč

9,75 %

24 000 Kč

2 760 Kč

11,50 %

28 000 Kč

3 570 Kč

12,75 %

32 000 Kč

4 365 Kč

13,64 %

36 000 Kč

5 175 Kč

14,38 %

40 000 Kč

5 970 Kč

14,93 %

Co je dobré vědět o slevě na poplatníka?

V ročním zúčtování daně z příjmu nebo v daňovém přiznání za rok 2018 se uplatní daňová sleva na poplatníka vždy v plné výši 24 840 Kč, bez ohledu na to, kolik měsíců trvala výdělečná činnost. Na daňovou slevu na poplatníka mají nárok všichni daňoví poplatníci, tedy i např. lidé mající pouze pasivní příjmy, výdělečně činní penzisté nebo studenti. K uplatnění nároku na daňovou slevu na poplatníka není potřeba dokládat žádné speciální doklady.

Zaměstnanci pracující současně pro dva zaměstnavatele současně mohou v daném měsíci uplatnit při výpočtu čisté mzdy či čisté odměny daňovou slevu na poplatníka pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého mají podepsáno prohlášení k dani (růžový formulář). Daňoví poplatníci uplatňující pouze základní daňovou slevu s nízkými zdanitelnými příjmy za rok 2018 nemusí platit na dani z příjmu fyzických osob nic, nemohou však obdržet žádný daňový bonus, neboť sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu pouze do nuly.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ