Zítra sirény kvůli válce na Ukrajině nezazní. Víte co dělat, když zazní?

01.03.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Když se první středu v měsíci rozezvučí sirény, mnozí z nás tomu již nevěnují zvýšenou pozornost, naprosto je ignorují nebo jsou ještě navíc otrávení. Co byste ale dělali, kdyby se z ničeho nic ozval varovný signál? A poznali byste ho vůbec? V našem přehledu zjistíte, jaké druhy signálů existují, co znamenají, a hlavně jak byste se v případě nebezpečí měli zachovat.

Zítra dne 2. března 2022 nezazní sirény v ČR

Každou první středu v měsíci ve 12:00 se v ČR rozeznívají sirény.

Tak tomu 2. března 2022 nebude kvůli válce na Ukrajině. Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha předejít nežádoucí panice mezi obyvatelstvem, i s ohledem na občany z Ukrajiny, kteří v ČR vyhledávají bezpečí.

K čemu slouží sirény?

Sirény představují důležitý prostředek, který slouží k varování občanů při jakémkoliv ohrožení. V České republice byl tento systém v listopadu 2001 úředně vyhlášen jako jediný způsob varování obyvatelstva a v současné době pokrývá téměř 100 % všech trvale osídlených oblastí. Kromě sirén ho tvoří také obecní rozhlasy, které jsou napojené na dálkové ovládání nebo se ovládají ručně.

Druhy signálů sirény

Některé sirény jsou elektronické a po zaznění signálu občanům sdělují také informace o tom, jaký druh nebezpečí jim hrozí. Ty starší (rotační) však pouze „houkají“. Proto je důležité umět rozlišit, co znamenají jednotlivé druhy signálů.

Všeobecná výstraha

Tento signál slouží k okamžitému varování obyvatelstva při hrozícím či nastalém nebezpečí nebo jakýchkoliv mimořádných událostech, které ohrožují životy a zdraví občanů, jejich majetek nebo životní prostředí. Všeobecná výstraha může zaznít v kteroukoli denní i noční dobu. Jedná se o kolísavý tón, který trvá 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech.

Elektronické sirény doprovází varovný signál také mluvenou zprávou, která blíže specifikuje, jaké nebezpečí občanům hrozí. Příslušnou tísňovou informaci by v nejbližší možné době po odeznění signálu měly vysílat také radiovozy policie a hasičů, zazní však i v obecním hlášení, v televizi a v rozhlase.

Zkouška sirén

Pravidelná zkouška sirén probíhá ve 12 hodin každou první středu v měsíci. Tímto signálem se ověřuje funkčnost a slyšitelnost celého systému. Pokud tedy v danou dobu sirénu v místě vašeho bydliště neuslyšíte, nastal nějaký problém a je třeba tuto skutečnost nahlásit hasičům nebo na příslušný obecní úřad.

Signálem pro zkoušku sirén je nepřerušovaný tón, který trvá po dobu 140 sekund. Jelikož v minulosti spoustu cizinců tato situace zaskočila a mysleli si, že se jedná o skutečné varování před nebezpečím, od roku 2009 tomuto tónu předchází také hlasové upozornění, které zkoušku sirén ohlašuje. Stejný systém (pouze bez doprovodné informace) se ovšem užívá také pro uctění památky.

Požární poplach

Kromě prvních dvou případů se můžete setkat také se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Jedná se o požární poplach, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Rotační sirény ho vyhlašují pomocí přerušovaného signálu, který trvá po dobu jedné minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund opět trvalý tón). Elektronické sirény po dobu jedné minuty napodobují zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.

Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele. Pokud ho uslyšíte, důležité je hlavně zjistit, jestli se případný požár nebo jiná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí.

Co dělat, když zazní siréna - délka, druhy signálů

Zdroj: Shutterstock

Co dělat, když zazní všeobecná výstraha?

Nejdůležitější je nezpanikařit a zachovat chladnou hlavu, jinak byste totiž mohli celou situaci ještě zhoršit. Dále byste se měli soustředit na několik hlavních kroků, které vám v případě všeobecného ohrožení mohou zachránit život.

1. Vyhledejte bezpečný úkryt

Pokud sirény ohlásí varovný signál, na nic nečekejte a pokuste se najít vhodný úkryt. V tomto případě je důležité věnovat pozornost doprovodné informaci, která vám přiblíží, o jaký druh nebezpečí se vlastně jedná. Podle toho byste se také měli následně zachovat.

  • Pokud jde o ohrožení, které se šíří vzduchem (například únik nebezpečných látek), vyhledejte úkryt v jakékoliv zděné budově s uzavíratelnými okny a dveřmi.
  • Zvolte raději místnost na závětrné straně v nadzemním podlaží, vyhněte se sklepním prostorám.
  • Jestliže cestujete nějakým dopravním prostředkem, okamžitě ho opusťte a vyhledejte nejbližší budovu.
  • V případě, že ve vašem okolí hrozí povodně, najděte vhodné vyvýšené místo (kopec).
  • Pokud se jedná o požár, je nutné uniknout do prostoru, který není bezprostředně ohrožen ohněm, zplodinami ani žárem.
  • Při požáru ve volné krajině se snažte uniknout plamenům směrem kolmým na směr větru, ukryjte se u nejbližšího vodního toku nebo v otevřené krajině, kde budete mít o vývoji požáru dobrý přehled.

Pokud se nacházíte v cizím prostředí, požádejte o pomoc někoho v okolí. V opačném případě byste také měli poskytnout úkryt všem, kteří to potřebují. V bezpečí zůstaňte až do chvíle, kdy obdržíte instrukce k evakuaci nebo informaci o tom, že ohrožení již pominulo.

2. Utěsněte okna a dveře

Když se před nebezpečím ukryjete do vhodné budovy, je nutné místnost co nejlépe izolovat od okolního prostředí. Zavřete proto okna i dveře, vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte veškeré ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte ani na klíčové dírky a otvory pode dveřmi.

Uzavřením prostoru značně snížíte pravděpodobnost zamoření úkrytu nebezpečnými látkami. Průnik látky dovnitř můžete omezit pomocí izolepy nebo deky, dále se dají také využít závěsy namočené ve vodě nebo v roztoku s kyselinou citronovou či sodou. Pokud nemáte jinou možnost, využijte vlastní oblečení.

3. Zapněte si rádio nebo televizi

Důležité je také co nejrychleji zjistit, jaké nebezpečí vám vlastně hrozí. Zapněte si proto ihned rádio nebo televizi. V mimořádných zpravodajských relacích (především České televize a Českého rozhlasu) se v nejbližší době dozvíte, co se stalo, proč došlo k varování obyvatelstva a jak byste měli dále postupovat.

Informace jsou sdělovány také prostřednictvím pouličního rozhlasu, elektronické sirény nebo z auta policistů či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu zkuste využít přenosný radiopřijímač na baterie. V žádném případě zbytečně netelefonujte a pokud nejste v bezprostředním ohrožení, nesnažte se obsadit tísňové linky. Vždy postupujte podle pokynů z televize nebo rádia, případně od zasahujících záchranářů.

 

Další dobré rady

Různé druhy ohrožení samozřejmě vyžadují jiný přístup. Existuje však několik důležitých věcí, o které se v případě nebezpečí můžete sami postarat.

  • Zkontrolujte, zda o nebezpečí slyšeli také lidé ve vašem okolí, případně je okamžitě varujte a pomozte jim se ukrýt.
  • Myslete na starší osoby, neslyšící a nemocné.
  • Snažte se uklidnit osoby, které vyvolávají paniku a šíří neověřené poplašné zprávy.
  • Spolupracujte se záchranáři a informujte je o vývoji situace.

Čtěte také:

Autor článku

Redakce


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 48 krát

Články ze sekce: Spotřebitel