Jak nezdědit dluhy?

12.04.2019 | , Finance.cz
Spotřebitel


Zemřel vám předek a měl nějaký majetek, budete dědit. Pro většinu z nás je to jedna smutná a jedna veselejší zpráva, pro několik jedinců jsou to ale dvě smutné informace, protože dědeček třeba prohrál v kartách či automatech, co mohl. A zbyly jen dluhy, které se taky dědí. Co teď?

Nedědí se jen černá, ale i červená čísla, tedy dluhy. Pro někoho to je nepříjemné překvapení, pro jiného očekávaná pohroma. Počítá se s ní a dědictví se prostě odmítne. Není to ale jediný způsob, jak se vyhnout pohledávkám po předcích.

„Dědo, ta zmrzlina je na dluh, nebo z důchodu?"

Dědictví majetku a dluhů

Zdroj: Shutterstock

Jak zjistit majetek zesnulého?

Už je jasné, že v dědictví není jen dům a staré auto, ale také dluhy. Jen se neví, jak jsou vysoké. Můžete dědictví odmítnout a vzdát se všeho. Ale co když po vyrovnání dluhů přece jen něco v kasičce zůstane, vrtá vám hlavou. Na tyto otázky je jednoduchá odpověď: Můžete uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Tak dosáhnete omezení rozsahu své odpovědnosti za dluhy svého předka, v právním jazyku se mu říká zůstavitel. Nepřicházíte tedy o možnost dědictví převzít a soupis majetku poslouží k zjištění celkového jmění a určení čisté hodnoty majetku zůstavitele. Výhodou je, že budete hradit předkovy dluhy jen do výše ceny dědictví.

Brněnská advokátka Jana Hálová doplňuje, že dědic, který uplatnil výhradu soupisu majetku, je nadále povinen hradit dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici. „Věřitel po tomto dědici ale může požadovat finanční úhradu jen do výše jeho dědického podílu.“

Může se také stát, že je vás na dědictví víc. V tom případě se soupis majetku a úhrada pohledávek vztahuje na dědice, který o výhradu soupisu požádal. Ostatní dědicové v takovém případě buď hradí vše, anebo mohou dědictví odmítnout.


Čtěte také:

Exekuce, dluhy a dědictví

Kdy je výhodnější dědit a kdy darovat?


Kolik stojí soupis majetku?

Podle doktorky Hálové se výhrada soupisu majetku uplatňuje především v případech, kdy je jasné, že dědictví představuje především dluhy. Pokud zde tato obava nebude, asi nemá smysl výhradu soupisu majetku volit, protože není zadarmo. „Náklady na pořízení soupisu se většino zaplatí z pozůstalosti a dědicové, kteří o soupis požádali, zdědí o tuto částku méně. A existuje zde také nebezpečí žádosti o soupis majetku bez závažného důvodu. Pokud soud zváží a rozhodne, že soupis byl vypracován zbytečně, může uložit úhradu soupisu z prostředků žadatele,“ varuje advokátka Hálová. Jestliže ale dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí předkovy dluhy v plném rozsahu. A pokud se tak zachová více dědiců, hradí tito dluhy zůstavitele společně a nerozdílně.

Kdo má právo na výhradu soupisu majektu?

Právo na výhradu soupisu pozůstalosti má každý dědic a nemůže mu ho odebrat ani zůstavitel, ani se jej dědic nemůže vzdát v rámci dědické smlouvy. Výhradu soupisu lze uplatnit prohlášením adresovaným vůči soudu ústně, písemně, lhůta na její podání je 1 měsíc ode dne, kdy soud o tomto právu dědice vyrozuměl. Z důležitých důvodů, jakými jsou například nezbytný pobyt v cizině, nebo dlouhodobá nemoc potom může soud dědici tuto lhůtu prodloužit.

 

Odmítnutí dědictví – pozor na lhůtu

Jak už jsme v úvodu zmínili, nejjednodušší možností při zděděných dluzích je odmítnutí dědictví. „Jestliže dědictví odmítnete, pohlíží se na vás, jako byste jej vůbec nenabyl.Odmítnutí dědictví se ale musí výslovně prohlásit a adresovat soudu. Je na to lhůta 1 měsíce ode dne, kdy soud dědice informoval o jeho právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí. Lhůta čtvrt roku se dává dědicům, kteří bydlí v zahraničí a mají tam trvalé bydliště. Další výjimkou jdou tzv. důležité důvody – lhůta se může například prodloužit, pokud je dědic dlouhodobě nemocen,“ líčí brněnská advokátka.

Pokud není lhůta využita, právo k odmítnutí dědictví zaniká. A také zde platí, že se rozhodnout můžete jen jednou – prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědictví je totiž konečné a už jej nelze měnit.

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: Spotřebitel