Jak se počítá náhrada mzdy za dovolenou po nemoci?

09.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Měsíční náhrada mzdy za dovolenou se vypočítává z průměrného výdělku v předchozím čtvrtletí. Nižší příjem v předcházejícím čtvrtletí z důvodu nemoci však nemá negativní vliv na výpočet náhrady mzdy za dovolenou. Zjednodušeně řečeno se toto období při výpočtu vyloučí.

Za dny čerpané dovolené se nedostává standardní mzda, ale náhrada mzdy, která se vypočítává z průměrného výdělku, přičemž výpočet se provádí z rozhodné souhrnné hrubé mzdy v předcházejícím kalendářním čtvrtletí.

Čtyři rozdílné průměrné výdělky

Rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je předcházející kalendářní čtvrtletí a zjišťuje se k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Průměrný výdělek je tedy stanoven k 1. lednu, k 1. dubnu, k 1. červenci a k 1. říjnu, při kolísání mzdy v průběhu roku jsou tyto průměrné výdělky rozdílně vysoké.

Současně to znamená, že pro náhradu mzdy za letní dovolenou v červenci a v srpnu se použije průměrný výdělek stanovený k 1. červenci (tj. za měsíce duben, květen a červen). Náhrada mzdy za dovolenou v červenci i v srpnu je tedy stejně vysoká.

Náhrada mzdy za dovolenou po nemocenské

(foto: Pixabay)

 

Rozhodné příjmy

Při výpočtu průměrného výdělku se započítává nejenom dosažená hrubá mzda v předcházejícím čtvrtletí, ale také prémie, bonusy či osobní ohodnocení. Odměny za delší období se poměrně rozpočítávají. Do rozhodných příjmů však mimo jiné nepatří nemocenské dávky. Průměrný hodinový výdělek se vypočítá tak, že se celkový rozhodný příjem v předcházejícím čtvrtletí vydělí počtem odpracovaných hodin. Doba pracovní neschopnosti se přitom nepočítá do odpracované doby.

Příjem ve formě náhrady mzdy za nemoc (v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy) a následná nemocenská se tedy nepočítají do rozhodných příjmů a současně se doba pracovní neschopnosti nepočítá do rozhodné doby.

Zaměstnanec Milan čerpá v květnu 5denní dovolenou. V prvním čtvrtletí 2019 byl pan Milan nemocný a rozhodný příjem měl 86 000 Kč, přičemž odpracoval jen 344 hodin. Při osmihodinové pracovní době činí náhrada mzdy za dovolenou 10 000 Kč = (86 000 Kč: 344 hodin) x 8 hodin x 5 dní.

Pravděpodobný výdělek

Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dní, tak se při výpočtu použije pravděpodobný výdělek, který zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, který zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zřejmě dosáhl.


Více o dovolené:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DANĚ