Co je dobré vědět o práci na dohodu v důchodu?

07.05.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Řada penzistů si chce přivydělat, více pracovních příležitostí na oblíbenou dohodu o provedení práce je v letních měsících. Jaká omezení a limity platí při práci na dohodu o provedení práce v důchodu?

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně a měsíční odměna není pro řádného starobního důchodce limitována.

Na základě dohody o provedení práce mohou pracovat i předčasní důchodci, jejichž výdělek je přitom legislativou omezen, neboť nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, přičemž tato podmínka je při práci na dohodu o provedení práce splněna, pokud je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.

DPP pro více zaměstnavatelů

Penzista Tomáš (66 let) pracuje současně na dohodu o provedení práce pro tři zaměstnavatele. I penzisté mohou klidně pracovat pro více zaměstnavatelů současně, v tomto ohledu nejsou nijak limitováni. Maximální počet odpracovaných hodin za rok se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

DPP a předčasný důchod

Penzistka Jiřina odešla do předčasného důchodu a nyní si přivydělává pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a nevzniká tedy účast na nemocenském pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.

Paní Jiřina může tedy současně pobírat předčasný důchodu a odměnu z dohody o provedení práce. Po dosažení řádného důchodového věku nebude již paní Jiřina ve výši příjmu nijak limitována.

Práce na dohodu v důchodu

(foto: Shutterstock)

Kdy zvyšuje práce na dohodu o provedení práce důchod?

Pracující penzisté si mohou po odpracovaných 360 kalendářních dnech zažádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje o 0,4 % právě za každých odpracovaných 360 kalendářních dní. Hodnotí se pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Penzista David pracuje již více než dva roky pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce, měsíční odměna od každého zaměstnavatele byla vždy 9 000 Kč. Limit pro placení sociálního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Ani z jedné hrubé odměny nebylo tedy zaplaceno sociální pojištění. Pan David nemá z důvodu práce v důchodovém věku nárok na přepočítání důchodu.

Omezený nárok na nemocenskou

Pracující starobní důchodci mají nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, nejvýše však po dobu 70 kalendářních dnů a pouze za dobu trvání zaměstnání. I při práci na dohodu o provedení práce vzniká nárok na nemocenskou, ale pouze za předpokladu, že měsíční hrubá odměna je 10 001 Kč a více.

 

Zdanění se může lišit

I při práci na dohodu o provedení práce je možné uplatnit daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč, na kterou mají nárok i starobní důchodci. Podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho z nich.

Přestože jsou starobní důchodci pro účely placení zdravotního pojištění státními pojištěnci, tak se z hrubé měsíční odměny odvádí zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 10 001 Kč a více. Zaměstnanci je v takovém případě sraženo z hrubé odměny 4,5 % na zdravotním pojištění a dalších 9 % za něho zaplatí ještě zaměstnavatel. Když je hrubá odměna z dohody o provedení práce 10 001 Kč a více, tak odvádí sociální pojištění zaměstnanec (6,5 % z hrubé odměny) i zaměstnavatel (25 % z hrubé odměny). Při překročení limitu se sociální pojištění a zdravotní pojištění odvádí při práci pro více zaměstnavatelů současně ze všech odměn.


Jakou může mít práci na dohodu?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY