Máte nárok na invalidní důchod?

24.05.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Na invalidní důchod zpravidla nemyslíme, když jsme zdraví, energičtí a práce nám jde pěkně od ruky, takže naše konto pěkně tloustne. Jenže nehoda se může stát bohužel každému. A může být spojena i s neschopností se uživit prací ze zdravotních důvodů. Nezbývá, než se zajímat o invalidní důchod.

Peníze invalidního důchodu jsou pomocí státu pro ty, kteří nemohou pracovat kvůli své zdravotní situaci. Není to ale nic trvalého, sleduje se vývoj zdravotního stavu a podle něj je důchod přiznáván a přezkoumáván, pokud se zdraví zlepší, či zhorší. Rozhodně tedy na něj nemá právo každý. O problematiku invalidních důchodů se v praxi stará Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jak vzniká nárok na invalidní důchod

ČSSZ například rozhoduje o tom, kdy je splněna-podmínka pro vznik invalidního důchodu, tedy kdy člověk trpí invaliditou I., II., nebo III. stupně. To ale není vše, aby byl invalidní důchod přiznán, musí být člověk pojištěn určený čas stanovený zákonem o důchodovém pojištění. Podle ČSSZ je potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

  • do 20 let méně než jeden rok,
  • od 20 let do 22 let jeden rok,
  • od 22 let do 24 let dva roky,
  • od 24 let do 26 let tři roky,
  • od 26 let do 28 let čtyři roky,
  • nad 28 let pět roků.

Zákonem určená doba pojištění pro nárok na invalidní důchod vzniká z období před invaliditou, u pojištěnců nad 28 let pak za posledních 10 let před vznikem invalidity.

U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou, jestliže byl v období posledních 20 let před invaliditou pojištěn alespoň 10 let. Existují výjimky – určenou doba pojištění ČSSZ nepožaduje, když invalidita vznikla kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, či jde o invaliditu z mládí.

Pokud člověk nesplňuje podmínku doby pojištění, poraďte se na své pobočce ČSSZ, kde poradí, jak si zajistit důchod doplacením za chybějící dobu pojištění. Jinak totiž důchod nebude přiznán.

Invalidní důchod také nevzniká automaticky, třeba po delší nemocenské, vždy si o něj musíte zažádat.

Invalidní důchod

(foto: Shutterstock)

 

Tři stupně důchodů

Invalidní důchody jsou děleny pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Rozdíl mezi nimi závisí na poklesu práceschopnosti člověk: pokles o 35 až 49 % - invalidita I. stupně, pokles o 50 až o 69 % invaliditu II. stupně, pokles o 70 % a více pak invaliditu III. stupně.

Když nesouhlasíte

Když člověk nesouhlasí s určeným stupněm invalidity nebo výší invalidního důchodu, může proti tomu podat námitku do 30 dnů. Pak se uskuteční námitkové řízení, a pokud není spokojen ani s ním, je nutné se obrátit na soud.

Nárok u mladých

Je jasné, že když je člověk mladý, na zákonem určenou dobu pojištění pro invalidní důchod nemusí dosáhnout. Proto se tento druh renty skládá ze základní částky (3270 Kč) a procentní částky, která je závislá na délce doby pojištění, příjmech před invaliditou a taky na stupni invalidity. K pojištění se přičítá i dopočtená doba, tedy čas od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, po který by mohl člověk pracovat, kdyby se nestal invalidou.

Práce a starobní důchod

Při invalidním důchodu je možné podle schopností člověka pracovat. Ve chvíli, kdy invalida dosáhne důchodového věku a má splněny podmínky doby pojištění, má možnost na ČSSZ podat žádost o starobní důchod. Aby byl ale člověku přiznán, musí být vyšší než invalidní.

Také si přečtěte: Kdy se bude zvyšovat invalidní důchod

Autor článku

Martin Ježek

Martin Ježek  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY