Jaký je rozdíl mezi školkovným a daňovým zvýhodněním?

25.06.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Daňová podpora rodin s dětmi je v Česku v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa vysoká. Jaký je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním na děti a školkovným? A jak vysoká je rodinná daňová podpora v letošním roce?

Podpora rodin s dětmi formou nižší daňové povinnosti je velmi efektivní a motivující. Rodičům s dětmi se vyplatí pracovat i za nižší mzdu, neboť mohou mít díky čerpání daňového bonusu dokonce čistou mzdu, kterou obdrží na účet, vyšší než hrubou mzdu. V praxi může daňový bonus uplatňovat jeden z rodičů a školkovné druhý z rodičů.

Jak vysoké je daňové zvýhodnění?

Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy jeden z rodičů při výpočtu měsíční čisté mzdy, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele a doručení potvrzení zaměstnavatele druhého z rodičů, že není při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění uplatňováno nebo čestné prohlášení druhého z rodičů (např. z důvodu, že je OSVČ). Měsíční daňové zvýhodnění v letošním roce na první dítě činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a na třetí a další dítě 2 017 Kč. Daňové zvýhodnění je možné uplatnit při práci na standardní pracovní poměr, zkrácený úvazek, dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti. Při práci pro dva zaměstnavatele současně je možné uplatnit daňové zvýhodnění jenom u jednoho z nich.

Jak vysoké je školkovné?

V roce 2019 činí školkovné maximálně 13 350 Kč na každé dítě. Školkovné se uplatňuje pouze za celý kalendářní rok v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Při výpočtu čisté měsíční mzdy nelze školkovné uplatnit bez ohledu na výši příjmu či typu pracovního úvazku. Školkovné snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Pouze z důvodu čerpání školkovného nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

 

Co je to daňový bonus?

V případě, že daňové zvýhodnění na dítě je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Zaměstnanci mohou obdržet daňový bonus měsíčně, OSVČ mají nárok na daňový bonus vždy až za celý kalendářní rok.

Praktický příklad

Zaměstnanec Milan má hrubou mzdu 20 000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysoký daňový bonus obdrží?

Text

Částka

Hrubá mzda

20 000 Kč

Superhrubá mzda

(hrubá mzda + povinné pojistné placené  zaměstnavatelem)

 

26 800 Kč

Daň z příjmu

4 020 Kč

(15 % z 26 800)

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Daň z příjmu po slevě

1 950 Kč

(4 020 – 2 070)

Daňové zvýhodnění

2 884 Kč

(1 267 + 1 617)

Daňový bonus

934 Kč

(2 884 – 1 950)

Pan Milan nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží daňový bonus v částce 934 Kč.

Roční daňový bonus může být vyšší

Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že když dostávají každý měsíc daňový bonus, tak pro ně nemá cenu řešit začátkem roku potvrzení od školky o zaplaceném školkovném. Zpravidla tak tomu není. V případě uplatnění školkovného bude roční daňový bonus vyšší než vyplacená částka daňových bonusů během roku.

Praktický příklad

Paní Simona má hrubou mzdu 30 000 Kč a uplatňuje při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění na tři děti, měsíční daňový bonus činí 941 Kč. Uplatněný roční daňový bonus formou měsíčních záloh bude tedy 11 292 Kč. V ročním zúčtování daně uplatní paní Simona i školkovné v částce 13 350 Kč na nejmladší dceru. Po provedení ročního zúčtování daně obdrží daňový přeplatek právě ve výši částky školkovného. Pro zjednodušení nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování základu daně během roku a v ročním zúčtování daně.


Přečtěte si také vše o otcovské dovolené a spočítejte si, kolik dostanete.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ