Kolik ze sociální dávky můžete dostat v poukázkách?

24.07.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Sociální dávka může být vyplácena v poukázkách na nákup zboží. Typickým příkladem je příspěvek na živobytí. Komu ale nemůžou dát místo peněz poukázky?

Výplata dávek příspěvku na živobytí je popsána v § 43 Zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., přesněji v odstavci 1 a 5. Dále jsou poukázky využívány i u mimořádné okamžité pomoci, pokud je důvodem přiznání hrozící vážná ujma na zdraví, úhrada nebo oprava základních předmětů dlouhodobé potřeby anebo úhrada odůvodněných nákladů, které souvisejí se vzděláním nebo zájmovou činností dítěte.

Výplata příspěvku na živobytí v poukázkách

Pro příjemce příspěvku na živobytí, kteří dávku pobírají déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, platí, že mohou část příspěvku obdržet v poukázkách na nákup zboží. Tak je to uvedeno v platnost od prosince 2017. Poukázkami může být vyplaceno minimálně 35 % a nejvýše 65 % z výše příspěvku.

Sám úřad práce má možnost zvolit pro příjemce podíl z dávky, která bude takto vyplacena. Doporučuje se však, aby orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodl při posuzování výše podílu s ohledem na to, zda má příjemce v dané lokalitě možnost platit poukázkami a v jaké míře.

Vyplácení sociálních dávek poukázkami na zboží

Zdroj: Shutterstock

Jak se vyplácí sociální dávky poukázkami?

Pro poukázky je nutné dostavit se osobně na úřad práce, kde se vydávají na pokladě. Převzít je mohou příjemci, jejich zákonní zástupci (rodiče nebo opatrovnicí nezletilého) anebo osoby, kterým příjemce nebo zákonný zástupce podepsal k tomuto účelu plnou moc. Poukázky je také možné zaslat prostřednictvím pošty jako cenné psaní. Výše poukázek je různá, příjemci je dostávají v nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč.

Část příspěvku, která je vyplácena penězi, pak chodí vždy za uplynulý měsíc, nikoliv dopředu. To znamená, že za květen dostanete peníze až v červnu. Úřad posílá peníze buď na vaše bankovní konto anebo poštovní poukázkou.

Na co lze uplatnit poukázky z úřadu práce?

Za poukázky lze nakoupit zboží, které má pokrýt základní životní potřeby. Zařadit sem tedy můžeme potraviny a nápoje, hygienické, lékárenské a drogistické zboží a dále také oblečení, obuv, dětské zboží a školní pomůcky. I když se dá poukázkami platit lékárenské zboží, nelze jimi hradit doplatky za léky anebo léky samotné. Nezaplatíte jimi ani v optikách. Nikdo vám za ně také neprodá alkohol, cigarety anebo jiné tabákové výrobky.

Úřad práce odebírá poukázky od 3 dodavatelů, kteří jsou zavázáni k pravidelnému rozšiřování a aktualizaci partnerské sítě tak, aby lidé, kteří jsou příjemci poukázek, mohli jejich prostřednictvím zaplatit ve většině prodejen v obci bez ohledu na její velikost. Přesněji jde o poukázky Edenred, Sodexo a Šek Servis. Seznam provozoven a obchodů, kde tyto poukázky berou, můžete najít na webu dodavatelů anebo úřadu práce.

 

Komu nebudou dávky hmotné nouze vypláceny v poukázkách?

Od roku 2019 došlo k omezení vydávání poukázek jakožto dávek hmotné nouze. Úřad práce je nebude vydávat osobám, u kterých výše přiznaného příspěvku na živobytí nepřesahuje 500 Kč. Dále poukázky nedostanou:

  • invalidní důchodci ve III. stupni,
  • osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby,
  • osoby, kterým je celý kalendářní měsíc poskytována péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osobám, u kterých byla soudem omezena svéprávnost,
  • osobám starším 70 let,
  • osobám, kterým byl přiznán příspěvek na péči ve IV. stupni.

Dále se také dávky hmotné nouze formou poukázek nebudou vyplácet v případě zvláštního zřetele. Zmíněný výčet platí pro samotné příjemce příspěvku na živobytí, ale i pro osoby, které jsou s nimi pro tyto účely společně posuzovány.

Zdroj: MPSV, statnisprava.cz


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY