Do kdy jsou osoby pečující o děti státními pojištěnci?

25.07.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Ne vždy musí osoby po skončení mateřské a rodičovské dovolené začít odvádět zdravotní pojištění. V některých případech zůstávají státními pojištěnci i nadále. Kdy tomu tak je?

Státními pojištěnci jsou osoby, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství anebo rodičovský příspěvek. Během tohoto období si nemusí platit zdravotní pojištění, mají jej hrazeno státem. Státním pojištěncem však může být např. i matka v domácnosti.

Mateřská dovolená a pojistné odvody

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. Na mateřskou dovolenou se nastupuje nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Nejpozději lze nastoupit 6 týdnů před porodem, jinak by mohlo dojít ke krácení dávky.

Dohromady mateřská trvá 28 týdnu při narození jednoho dítěte a 37 týdnu při narození dvou a více dětí. V souvislosti s porodem nemůže být kratší než 14 týdnů a v jakémkoliv jiném případě nesmí být kratší anebo přerušena v době do 6 týdnů od porodu. Během pobírání peněžité pomoci v mateřství je osoba, která je s dítětem doma, státním pojištěncem. Tato doba se počítá do nároku na důchod.

Pro nárok na mateřskou je důležité splnit potřebnou délku účasti na nemocenském pojištění. Pokud budoucí rodič potřebnou účast nesplnil, může namísto toho začít pobírat rodičovský příspěvek.

Výše peněžité pomoci v mateřství

Částka, která náleží osobám na mateřské dovolené, tvoří 70 % z denního vyměřovacího základu. Ten ale ještě podléhá redukčním hranicím, které vypadají takto:

První redukční hranice:

Do 1 090 Kč ze 100 %

Druhá redukční hranice:

Od 1 090 Kč do 1 635 Kč z 60 %

Třetí redukční hranice

Od 1 635 Kč do 3 270 Kč z 30 %

Rodič v domácnosti do 7 let dítěte: zdravotní a sociální pojištění

Zdroj: Shutterstock

Pobírání rodičovského příspěvku a zdravotní pojištění

Rodičovský příspěvek má ihned navázat na mateřskou. Zažádat by se o něj mělo cca měsíc před plánovaným nástupem na rodičovskou dovolenou. Žádost budete podávat na úřadu práce. Měsíční výše příspěvku se odvíjí podle toho, jak dlouhou rodičovskou si zvolíte. Nejdéle jej lze pobírat do 4 let věku dítěte. Příjemci rodičovského příspěvku a osoby na rodičovské dovolené jsou také státními pojištěnci. Tato doba se počítá do důchodu.

Výše rodičovského příspěvku

Aktuálně dostanete dohromady 220 000 Kč u jednoho narozeného dítěte a 330 000 Kč v případě narození dvou a více dětí. Poslanci navíc nedávno schválili navýšení rodičovské. Pokud zvýšení projde dalšími 2 čteními a podepíše jej senát i prezident, rodiče se budou moct od 1. 1. 2020 těšit na 300 000 Kč na jedno dítě a 450 000 Kč na dvě a více dětí.

Zdravotní pojištění u osoby pečující o dítě do 7 let věku

Osoba, která pečuje o dítě do 7 let anebo o dvě děti do 15 let věku, může být také státním pojištěncem. Podmínkou však je, že o děti pečuje řádně a celodenně. Nesmí je tedy umístit do jeslí anebo do školky na déle než 4 hodiny denně. Svěřit je déle na hlídání nelze ani rodinným příslušníkům, kamarádům nebo známým.

Pokud již dítě navštěvuje školské zařízení, nemělo by v něm být déle než po dobu vyučování. Do školní družiny tedy dítě dát nemůžete, jinak nebudete státním pojištěncem. Pokud byste chtěli zůstat doma i po uplynutí zmíněného věku dětí, můžete, ale stanete se osobou bez zdanitelných příjmů. OBZP si již musí hradit zdravotní pojištění sami.

V případě OBZP i rodiče v domácnosti však nejste pojištěni sociálně. Abyste neztratili roky, které se vám budou počítat do důchodu, je vhodné přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

 

Osoby pečující o osoby ve stupni závislosti a pojistné

Státním pojištěncem je i rodič, který pečuje o dítě do 10 let věku v I. stupni závislosti. V případě II., III. a IV. stupně závislosti za něj bude zdravotní pojištění hrazeno bez ohledu na věk osoby, která je závislá na pomoci. Zde jde navíc i o náhradní dobu pojištění, která se započítává do nároku na důchod.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DANĚ