Kdy vyšší hrubý příjem snižuje čistý příjem?

07.09.2019 | , Finance.cz
DANĚ


V praxi není vždy žádoucí mít vyšší hrubý příjem, neboť čistý příjem překvapivě klesá. Důvodem jsou různé daňové limity, při jejich překročení podléhá příjem vyššímu zdanění. Podívejme se na některé vybrané příklady.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce je velmi oblíbený. Když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Při překročení limitu se již z dohody o provedení práce povinné pojistné platí, a to ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně, při překročení limitu standardně odvádí povinné pojistné zaměstnanec i zaměstnavatel.

Dohoda o provedení práce nad limit

Praktický příklad

Penzista Jan si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a penzista Pavel si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 11 000 Kč. Oba pánové mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňují při výpočtu čisté měsíční odměny daňovou slevu na poplatníka.

  • Pan Jan obdrží na účet částku 10 000 Kč, neboť je hrubá odměna do limitu a sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je i daň z příjmu nulová.
  • Pan Pavel obdrží na účet 9 640 Kč, tedy méně než pan Jan. Z hrubé odměny je sraženo zdravotní pojištění v částce 495 Kč (11 000 Kč x 4,5 %) a sociální pojištění v částce 715 Kč (11 000 Kč x 6,5 %). Daň z příjmu činí 150 Kč (11 000 Kč x 1,338 na stokoruny nahoru) x 15 % - sleva na poplatníka 2 070 Kč). Základem pro výpočet daně z příjmu je hrubá odměna povýšená o pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (v souhrnu 33,8 %).

Kdy vyšší hrubý příjem sníží čistý

Zdroj: Shutterstock

Uplatnění slevy na manželku (manžela)

V případě, že roční rozhodné příjmy manželky (manžela) nepřesahují 68 000 Kč, potom může druhý z manželů v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) v částce 24 840 Kč. Daňová sleva snižuje přímo vypočtenou daňovou povinnost.

Praktický příklad

Paní Jana je na rodičovské dovolené a k rodičovskému příspěvku si přivydělává během roku 2019 na dohodu o provedení práce. Paní Jana má možnost si přivydělat až 70 000 Kč za rok 2019, ale překročit limit 68 000 Kč pro rodinu nebude finančně výhodné. Bez uplatnění daňové slevy na manželku by byla totiž roční daňová povinnost manžela 31 000 Kč. Pokud si paní Jana pohlídá nepřekročení finančního limitu o dva tisíce korun, potom bude roční daňová povinnost manžela jen 6 160 Kč.

Zejména pro maminky na rodičovské dovolené pobírající rodičovský příspěvek, který se do rozhodných příjmů nezapočítává, je vhodné si pohlídat nepřekročení příjmového ročního limitu pouze o několik tisícikorun, protože následně nemůže manžel uplatnit daňovou slevu na manželku v částce 24 840 Kč.

 

Příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí za kalendářní rok sociální pojištění, jestliže je hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) do limitu, který za rok 2019 činí 78 476 Kč. Při překročení limitu o několik stokorun je tedy následně čistý roční zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nižší, neboť sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu. O výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti se jedná např. při výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání, při pobírání státního důchodu nebo během studia.

Příležitostný příjem

Od daně z příjmu je osvobozen příležitostný příjem do roční částky 30 000 Kč. Např. zaměstnanci s příležitostným příjmem nepatrně vyšším, než je částka pro osvobození, musí z daného příjmu zaplatit nejenom daň z příjmu fyzických osob, ale nemohou ani požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání. V takovém případě je nižší nejenom čistý disponibilní příjem, ale také se zvýší vlastní administrativní povinnosti.


Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 76 krát

Články ze sekce: DANĚ