Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

06.10.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Nejste si jistí, zdali něco nedlužíte své zdravotní pojišťovně? Jak můžete zjistit, zda nemáte dluhy na zdravotním pojištění? A co vás čeká, pokud je máte?

Platit pojistné je povinnost, kterou ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č. 48/1997 Sb. Jedná se přitom spíše o daň, za kterou mají Češi umožněnou neplacenou státní zdravotnickou péči.

Kdo musí v ČR platit zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění musí v ČR platit každý, kdo má na našem území trvalý pobyt. Pojištěnce můžeme rozdělit hned do 4 kategorií plátců.

  • Zaměstnanci – zdravotní pojištění je jim strháváno ze mzdy, odvádí je za ně i zaměstnavatel.
  • OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné si během svého podnikání musí hradit zdravotní pojištění samy formou záloh.
  • Státní pojištěnci – jde např. o důchodce, studenty anebo osoby na mateřské a rodičovské dovolené. Pojistné za ně hradí stát.
  • OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů (osoby, co mají příjmy z pronájmu anebo někteří studenti nad 26 let) se musí takto zařadit u své zdravotní pojišťovny a hradit si pojištění samy.

Jak může vzniknout dluh na zdravotním pojištění?

Nejčastěji dluh na zdravotním pojištění vzniká především nehrazením záloh anebo platbou záloh v nižší výši, než byla stanovena. Dále také může vzniknout i nedoplacením pojištění do 8 dnů po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Zadlužit se však mohou i ty osoby, které pojistné odvádějí pravidelně a včas, a to jeho úhradou pod špatnými údaji. Nejde jen o správné číslo bankovního účtu, ale i o variabilní symbol, který často slouží právě k identifikaci plátce.

Jak zjistit dluh u zdravotní pojišťovny na pojištění

Zdroj: Shutterstock

Seznamy dlužníků od zdravotních pojišťoven

To, zdali zdravotní pojišťovně náhodou něco nedlužíte, můžete zjistit prostřednictvím seznamu dlužníků. Ty jsou volně dostupné na internetu a nahlédnutí je zdarma. Seznamy však tímto způsobem zveřejňují pouze 3 zdravotní pojišťovny, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky a Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Jak zjistím, zda nedlužím na zdravotním pojištění?

Pokud chcete mít opravdu jistotu anebo vaše pojišťovna nepatří k těm, které zveřejňují seznamy dlužníků, zajděte na nejbližší pobočku a zeptejte se osobně. Na pojišťovně lze zažádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění k danému dni. To byste měli získat na počkání a bezplatně.

Pokud se ukáže, že na pojištění nic nedlužíte a tuto skutečnost potřebujete někde nebo někomu doložit, můžete si zažádat o potvrzení o bezdlužnosti. To by měla vydávat každá pojišťovna. U VZP si musíte zažádat prostřednictvím vyplněné žádosti buď přímo na pobočce, poštou nebo emailem. U elektronické pošty však potřebujete vlastnit datovou schránku nebo elektronický podpis. Např. u VOZP je možné zažádat online. Do systému bude nutné zadat rodné číslo.

Interní systémy zdravotních pojišťoven a přehled plateb

Většina pojišťoven umožňuje svým klientům registraci a přístup do interních portálů. I jejich prostřednictvím lze někde zažádat o potvrzení o bezdlužnosti. Všechny by pak měly umožňovat nahlédnout klientovi do přehledu o platbách pojistného. U OZP to jde např. při přihlášením do VITAKARTY online, u Vojenské zdravotní pojišťovny přes VoZP Online a u Všeobecné zdravotní pojišťovny přes Moje VZP.

 

Jak se řeší dluh na zdravotním pojištění?

Na dluhu na zdravotním pojištění skáčou penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den. Pojišťovny navíc mohou dluh vymáhat i formou exekuce. V tomto případě půjde o přednostní pohledávku.

Se zdravotní pojišťovnou se však lze při zjištění dluhu domluvit na splátkovém kalendáři. Dále také můžete zkusit zažádat o prominutí penále. ZPMVČR má na to tiskopis, u VZP můžete zpracovat žádost sami, může být také podána ústně. Pracovník pojišťovny ji však musí zanést do protokolu, aby byla platná.

Žádost by měla být vyřízena do 30 dnů, popř. do 60 dnů, pokud by se mělo jednat o složitý případ. Zamítnuta bude tehdy, pokud by byl na plátce podán insolvenční návrh, vstoupil by do likvidace anebo pokud by neuhradil pojistné splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 21 krát

Články ze sekce: DANĚ