Za jakých okolností můžete zrušit povinné ručení?

01.11.2019 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zjistili jste, že jinde se platí za povinné ručení o dost méně než ve vašem případě? Chcete na pojištění automobilu ušetřit a přejít k jiné pojišťovně? Kdy je to možné a co k tomu budete potřebovat?

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla č. 168/199 Sb. říká, že pokud je vozidlo zapsané v registru silničních vozidel, musí být pojištěno po celou dobu, kdy je takto zapsáno. Výjimky tvoří pouze případy, kdy je zapsáno jako vyřazené z provozu, odcizené, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé. Povinnost platí i pro osoby, které ponechají vozidlo na pozemní komunikaci.

Po silnicích, místních a účelových komunikacích nebo dálnicích může tedy z hlediska zákona jezdit jen ten, kdo má sjednáno pojištění, které hradí újmu způsobenou provozem tohoto vozidla neboli povinné ručení.

Zrušení povinného ručení: jak a kdy vypovědět smlouvu

Zdroj: Shutterstock

Kdy a jak lze vypovědět povinné ručení?

Internet je dnes plný srovnávačů cen. Právě při srovnání povinného ručení řada řidičů přijde na to, že u konkurenční pojišťovny by mohla platit o dost méně. Problém ale je, že smlouvu u pojišťovny stávající nelze vypovědět okamžitě a nejčastěji k ní dokonce musíte mít důvod. Bez udání důvodu lze smlouvu vypovědět pouze do 2 měsíců od data sjednání. Kdy jindy je to tedy možné?

  1. Ke konci pojistného období – pojistné období bývá u povinného ručení sjednáváno zpravidla na 1 rok a smlouvu je možné vypovědět k blížícímu se konci. Výpověď však pojišťovně musíte zaslat nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období.
  2. Při změně vlastníka vozidla – pokud auto prodáte anebo někomu darujete, můžete pojistku zrušit prakticky ihned. Potřebujete však výpověď, kupní či darovací smlouvu anebo kopii velkého technického průkazu, kde bude uveden nový majitel vozidla. Pojištění skončí v den nahlášení změny vlastníka.
  3. Při odcizení vozidla – pojištění také zanikne ihned po nahlášení. Dokládáte zde výpověď a policejní protokol.
  4. Při dočasném vyřazení vozidla z evidence – takto je možné uložit registrační značky na depozitu maximálně na dobu 12 měsíců. Opět lze ukončit ihned, ale potřebujete záznam o dočasném vyřazení vozidla a kopii velkého techničáku.
  5. Po pojistné události – smlouvu můžete vypovědět do 3 měsíce od vzniku pojistné události, kterou jste způsobili. Povinné ručení však zanikne až po uplynutí výpovědní lhůty, která trvá 1 měsíc.

Povinné ručení lze také ukončit dohodou, ale samozřejmě jen za předpokladu, že pojistitel bude akceptovat důvod, kvůli kterému pojištění vypovídáte. Takto lze povinné ručení ukončit pouze tehdy, shodnou-li se na tom obě smluvní strany. Ve všech případech je možné doručit výpověď osobně anebo prostřednictvím pošty.

Lze vypovědět povinné ručení při změně výše pojistného?

Ano lze. Pojišťovna vás o úpravě pojistného musí včas informovat, a to 2 měsíce před splatností smlouvy. Smlouvu budete moci zrušit do 1 měsíce od doručení oznámení o nové výši pojistného. V praxi však nelze jako navýšení brát, pokud se cena za povinné ručení zvedne z důvodu zavinění dopravní nehody, a ke zvýšení pojistného tak dojde pouze snížením získaného bonusu.

 

Co musí obsahovat výpověď povinného ručení?

Výpověď musí mít vždy písemnou podobu. Jako vzor ji můžete stáhnout z internetu anebo si na některém z webů, které se zabývají povinným ručením, nechat po vyplnění formuláře vygenerovat vlastní dokument. Můžete si ji také sepsat sami. Podstatné je, aby obsahovala jméno nebo obchodní název pojistníka společně s rodným číslem nebo IČEM a adresou. V dokumentu by měl být na pojistníka uveden i kontakt.

Rozhodně byste také měli připsat číslo pojistné smlouvy, kterou vypovídáte, důvod výpovědi a popsat, o jaké vozidlo se jedná, čili jeho druh, tovární značku, model, registrační značku a VIN. Dále ve výpovědi požádejte i o potvrzení o době pojištění a škodném průběhu. Na závěr přijde datum a váš podpis.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ