Kdy musíte platit zdravotní pojištění i při nulových příjmech?

07.12.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojišťovny musí obdržet platbu zdravotního pojištění každý měsíc za všechny své pojištěnce. V praxi proto musí platit zdravotní pojištění někteří občané jako OBZP, i když nemají žádné své příjmy.

Z přímých daní musí být každý měsíc vždy placeno zdravotní pojištění, bez ohledu na životní či příjmovou situaci občana. V počítačovém systému je každý občan u své zdravotní pojišťovny veden v některé ze čtyř kategorií, a sice jako zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů. V poslední kategorii OBZP jsou přitom zařazeni všichni občané, kteří nejsou vedeni v některé z předchozích tří kategorií. Souběh kategorie OBZP s jinou kategorií není možný.

Praktický příklad: práce v důchodovém věku

Penzistka Iva i v důchodovém věku pracuje. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně vlastního příjmu. Paní Iva je tedy současně vedena jako státní pojištěnec i zaměstnanec. V praxi je totiž možný souběh některých kategorií. Stát platí zdravotní pojištění např. za penzisty, studenty do 26 let (u doktorandů i po dosažení 26 let), příjemce mateřské či rodičovského příspěvku, občany v evidenci na úřadu práce.

Kdo je v praxi nejčastěji OBZP?

Osobami bez zdanitelných příjmů pro účely placení zdravotního pojištění jsou v praxi nejčastěji studenti starší 26 let (mimo doktorandů), občané bez příjmů neevidovaní na úřadu práce, lidé pouze s pasivními příjmy dle § 8 (z kapitálových příjmů), § 9 (z nájmu) či § 10 (ostatní zdanitelné příjmy) zákona o dani z příjmu, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění, zaměstnanci pracující pouze na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu, ze kterých se neplatí zdravotní pojištění nebo lidé v domácnosti nepečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.

Platby a odvody zdravotního pojištění u OBZP 2020

Zdroj: Shuttestock

Praktický příklad: zařazení do kategorie OBZP

Paní Věra skončí v zaměstnání k 20. prosinci 2020. Do nového zaměstnání nastoupí až od 9. ledna 2021. Paní Věra nebude v prosinci ani v lednu osobou bez zdanitelných příjmů, přestože bude pracovat pouze po část měsíce. Pro zařazení do kategorie OBZP musí tato rozhodná skutečnost trvat po celý kalendářní měsíc.

Platba zdravotního pojištění

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí samy platit zdravotní pojištění, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Neplacení zdravotního pojištění je ze strany zdravotních pojišťoven sankciováno, přičemž všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě své pohledávky hlídají a případně vymáhají i exekučně.

Platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká a činí 13,5 % z minimální mzdy platné v daném roce. V roce 2020 musí OBZP platit na zdravotním pojištění 1 971 Kč (13,5 % z 14 600 Kč), v roce 2021 to bude již 2 052 Kč (13,5 % z 15 200 Kč).

Praktický příklad: zdravotní pojištění v roce 2021

Pan Martin je již několik měsíců OBZP, do 8. ledna 2021 zaplatí ještě své zdravotní pojišťovně částku 1 971 Kč, neboť bude platit za prosinec 2020. V únoru 2021 již bude platit za leden 2021 částku 2 052 Kč. Meziročně sáhne pan Martin hlouběji do kapsy o 81 Kč.

Neregistrovat se na úřadu práce se nevyplácí

V praxi se někteří občané nechtějí např. kvůli měsíčnímu či dvouměsíčnímu výpadku z důvodu změny zaměstnání nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti registrovat na úřadu práce, neboť je jim to nepříjemné. I pro takto krátkou dobu se to však s ohledem na platbu zdravotního pojištění vyplatí, neboť za všechny občany vedené v evidenci úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Bez ohledu na skutečnost, zdali jim náleží podpora v nezaměstnanosti či nikoliv.

Výhodné je to současně i s ohledem na čerpání státního důchodu, neboť doba evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává jako náhradní doba pojištění do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky a výši státního důchodu.

 

Čtěte také:

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DANĚ