10 pravidel pro výpočet důchodu v roce 2020

08.01.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání starobního důchodu musí být splněny zákonné podmínky, automaticky se penze na účet nedostává. Co je dobré vědět o výpočtu důchodu v roce 2020?

Aby bylo možné pobírat starobní důchod na účet, tak musí žadatel o starobní důchod dosáhnout řádného důchodového věku a získat alespoň dobu pojištění v rozsahu 35 let. Žádost o starobní důchod se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

1) Čím vyšší doba pojištění, tím lépe

Získaná doba pojištění je důležitá nejenom pro splnění základní podmínky pro přiznání starobního důchodu, ale i s ohledem na měsíční částku starobního důchodu. Čím vyšší dobu pojištění žadatel o starobní důchod získal, tím vyšší bude mít důchod. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech a mimo roky placení sociálního pojištění se hodnotí i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

2) Příjmy za 34 let

Měsíční částku starobního důchodu samozřejmě ovlivňují rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. V roce 2020 se hodnotí příjmy za roky 1986 až 2019, tedy za 34 let. Z jednotlivých ročních vyměřovacích základů se vypočte osobní vyměřovací základ, tj. průměrná měsíční hrubá mzda v současné hodnotě.

3) Základní výměra důchodu je stejná

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejnou, bez ohledu na získanou dobu pojištění a výši příjmů, v roce 2020 činí základní výměra důchodu 3 490 Kč.

Starobní důchod v roce 2020: příjem, doba pojištění

Zdroj: Pixabay

4) Rozhodují platby na sociálním pojištění

Do rozhodných příjmů ovlivňující měsíční částku starobního důchodu vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Z pasivních příjmů dle § 8 až § 10 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění neplatí, podléhají pouze dani z příjmu fyzických osob, tyto příjmy tedy výši důchodu neovlivňují.

5) Redukce osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V roce 2020 se do částky 15 328 Kč započítává ze 100 % a od 15 328 Kč do 139 340 Kč z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad 139 340 Kč se nepřihlíží.

6) Každý rok pojištění 1,5 %

Každý rok pojištění činí 1,5 % zápočtu z výpočtového základu, kterým je redukovaný osobní vyměřovací základ. Např. výpočtový základ z osobního vyměřovacího základu 40 000 Kč činí 21 743 Kč (maximální částka z první redukční hranice ve výši 15 328 Kč a částka z druhé redukční hranice ve výši 6 415 Kč). Při získání doby pojištění v rozsahu 44 let je procentní výměra důchodu 14 351 Kč (21 743 Kč x 66 %).

7) Výpočet důchodu je po celý rok stejný

Výpočtová formule důchodu je stejná po celý kalendářní rok. V lednu i v prosinci 2020 se tedy důchod bude počítat stejně. Např. ani občanům, kteří odejdou do důchodu koncem roku 2020, se nebude počítat pro důchodové účely žádný příjem dosažený během tohoto roku.

8) Důchody se budou valorizovat až od ledna 2021

Od lednové splátky důchodu se všechny důchody přiznané do konce roku 2019 budou automaticky zvyšovat z důvodu valorizace. Nárok na valorizaci však nebudou mít ani občané, kteří odejdou do penze v prvním lednovém týdnu. Všichni občané, kteří odejdou do penze v průběhu roku 2020, bodu mít nárok na valorizaci penze až od ledna 2021.

 

9) Výše důchodu neovlivňuje pracovní možnosti

Přiznání starobního důchodu v roce 2020 není důvodem, proč by penzista nemohl dále pracovat nebo podnikat. Pobíraná měsíční částka starobního důchodu nemá žádný vliv na možné mzdové ohodnocení. I pracující starobní důchodci mají nárok na uplatnění daňových slev a daňových odpočtů, při podepsaném prohlášení k dani mají minimálně nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

10) Krácení za každých započatých 90 kalendářních dní

Při volbě předčasného důchodu je i v roce 2020 nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde do důchodu dříve před dosažením řádného důchodového věku.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 59 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.