Daňové povinnosti předčasných důchodců

15.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Výdělek předčasných důchodců je legislativou omezen, přesto mají někteří předčasní důchodci vysoké příjmy a mají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2020. Kdy obdrží předčasní důchodci daňovou vratku za rok 2020?

Do dosažení řádného důchodového věku nemohou mít předčasní důchodci příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. To znamená, že nemohou mít takový příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Z pasivních příjmů se sociální pojištění ani zdravotní pojištění neplatí, proto mohou mít předčasní důchodci libovolně vysoké příjmy dle § 8, 9 a 10 zákona o dani z příjmu. V takovém případě podávají za rok 2020 daňové přiznání.

Praktický příklad 1) – Příjem z pronájmu

Paní Hana odešla do předčasného důchodu necelé tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Řádného důchodového věku dosáhne až v červenci roku 2022. Po celý rok 2020 měla paní Hana pravidelný příjem z pronájmu ve výši 12 000 Kč. Výdaje uplatní paní Hana 30% výdajovým paušálem.

Paní Hana musí za rok 2020 podat daňové přiznání, přestože nebude platit žádnou daň z příjmu. Důvodem je uplatnění základní daňové slevy na poplatníka v částce 24 840 Kč. Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka se neplatí žádná daň z příjmu až do ročního základu daně v částce 165 690 Kč, což je i případ paní Hany. Pokud by měla paní Hana daňový základ (příjem - výdaj) z pronájmu např. 300 000 Kč, tak by na dani z příjmu zaplatila 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč).

Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, již není výše jeho výdělku ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti omezena. Lze pracovat i na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou a mít libovolně vysokou mzdu.

Tip: Od roku 2021 vzroste základní daňová sleva na poplatníka

Předčasný důchod a daňové přiznání, daň z příjmu, pojištění

Zdroj: Shutterstock

Praktický příklad 2) – Hlavní pracovní poměr

Paní Romana odešla do předčasného důchodu a 10. září 2020 dosáhla řádného důchodového věku. Od 1. listopadu 2020 uzavřela standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Paní Romana podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a může ho požádat o roční zúčtování daně za rok 2020. Veškerou částku zálohové daně, kterou za ni zaměstnavatel v měsících listopadu a prosinci zaplatil, obdrží po provedeném ročním zúčtování daň zpět, neboť roční základ daně má do částky 165 690 Kč a daňová sleva na poplatníka se za celý rok uplatňuje vždy v plné výši.

V praxi si předčasní důchodci do dosažení řádného důchodového věku nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pokud je hrubá odměna do limitu, tak se z pracovních dohod sociální pojištění ani zdravotní pojištění neplatí. Z hrubé odměny z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je hrubá odměna 10 000 Kč a méně. Z hrubé odměny z dohody o pracovní činnosti se sociální pojištění neplatí, pokud činí hrubá měsíční odměna 2 999 Kč (od roku 2021 činí limit 3 499 Kč) a méně.

Pokud není při práci na pracovní dohody podepsáno prohlášení k dani a hrubá odměna je do limitu, potom se odvádí z dohody 15% srážková daň. Pokud je roční daňová povinnost nulová, např. z důvodu že celkový daňový základ je nižší než 165 690 Kč, tak se obdrží odvedená srážková daň po podaném daňovém přiznání zpět. Při uplatnění i dalších daňových slev mimo slevy na poplatníka či některého daňového odpočtu se obdrží zaplacené srážková daň zpět i při vyšším daňovém základu.

Praktický příklad 3) – Práce na dohody

Pan Pavel pobíral po celý rok 2020 předčasný důchod, přitom si nepravidelně během roku přivydělával na dohody o provedení práce, přičemž hrubá měsíční odměna u každého zaměstnavatele byla 10 000 Kč a méně. U žádného zaměstnavatele nepodepsal pan Pavel prohlášení k dani. Celkem na srážkové dani zaplatil 15 000 Kč. Pan Pavel si podá daňové přiznání, celkový daňový základ je 100 000 Kč a z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je výsledná daň z příjmu za rok 2020 nulová a pan Pavel obdrží zaplacenou srážkovou daň v plném rozsahu zpět.

Během celého roku 2020 si mohli předčasní důchodci přivydělávat i vedlejší samostatnou výdělečnou činností, příjem ponížený o výdaje však nesměl překročit částku 83 603 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se však limit poměrně snižuje.
 

Praktický příklad 4) – Předčasný důchodce OSVČ

Pan David byl po celý rok 2020 v předčasném důchodu a vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za rok 2020 činí 60 000 Kč. Daň z příjmu i sociální pojištění se neplatí, přesto je nutné podat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích za rok 2020. Zdravotní pojištění se však platí ze skutečného vyměřovacího základu a roční zdravotní pojištění činí 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %).


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 41 krát

Články ze sekce: DANĚ