3 příklady, jak se daní ostatní příjmy v daňovém přiznání

06.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Budete letos podávat daňové přiznání? V tiskopisu můžete najít kolonku s názvem ostatní příjmy. Co do ní patří a kdy a jak to musíte zdanit? Vybrali jsme 3 příklady.

O ostatních příjmech hovoří § 10 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 sb. Ve formuláři daňového přiznání se jedná o položku/řádek 40 Dílčí základ daně z ostatních příjmů v oddílu 2. Speciálně se podíváme, jak se daní příležitostný příjem, výhry a příjmy z převodu nemovitosti.

Co jsou ostatní příjmy v daňovém přiznání?

Ostatní příjmy jsou příjmy, díky kterým dochází ke zvýšení majetku. Nespadají sem však příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), samostatné výdělečné činnosti (podnikání), kapitálového majetku anebo pronájmu. Zařadit sem můžeme například:

  • příležitostné příjmy,
  • bezúplatné příjmy,
  • výhry z reklamních soutěží, losů, účtenkové loterie nebo hazardních her,
  • příjmy z převodu účasti na s.r.o., k.s. nebo družstevního podílu,
  • příjmy z převodu jmění na společníka,
  • příjmy ze zděděných práv z průmyslového anebo jiného duševního vlastnictví,
  • úplatné převody cenného papíru anebo nemovité věci,
  • důchody, přijaté výživné a jiné opakující se požitky,
  • a mnoho dalších, které jsou přesně vyčtené § 10 odst. 1.

Zdanění ostatních příjmů: příležitostné příjmy, výhry, převod

Zdroj: Shutterstock

Co je příležitostný příjem a jak se daní?

Příležitostný příjem by se dal definovat i jako jednorázový anebo nepravidelný přivýdělek. Patří sem např. ty peníze, které si vyděláte, pokud někomu pronajmete auto anebo nářadí. Dále sem spadá třeba víkendová brigáda anebo prodej ovoce a zeleniny z vlastní zahrádky, nasbíraných hub a také příjem z chovu včel.

Pokud jste si takto jednorázově přivydělali, příjem je od daně osvobozen do výše 30 000 Kč ročně. Nemusíte jej nikde hlásit a ani udávat do daňového přiznání. Z příjmu z chovu včelstev se zase neplatí daně, pokud počet včelstev za rok nepřekročí 60. Limitem je 500 Kč na jedno včelstvo.

Pokud příležitostný příjem za zdaňovací období překročí limitní částky, poplatník je povinen podat daňové přiznání a dani bude podléhat celý výdělek, nikoliv třeba rozdíl mezi skutečným příjmem a limitní částkou.

Jak se daní výhry z loterií, účtenkovky a hazardních her?

Mezi výhry se počítají výhry z loterií, tombol, kursových sázek, technických a živých her vyjma turnaje živé hry a jiných hazardních her, které spadají pod tyto definice. Dále sem patří také reklamní soutěže, slosování, ceny z účtenkové loterie a veřejných a sportovních soutěží.

Od daně z příjmu jsou pak osvobozeny loterie a tomboly, jestliže výhra není vyšší než 1 000 000 Kč. U ostatních hazardních her jsou výhry osvobozené od příjmu, pokud rozdíl mezi úhrnem výhry a úhrnem vkladů do hry nepřesahuje částku 1 000 000 Kč za zdaňovací období, čili za rok.

Pokud se výhry z hazardních her daní srážkovou daní již u plátce, vy je jako poplatník nemusíte dodaňovat a ani uvádět do daňového přiznání.

TIP: Kdy musíte uvést výhry v daňovém přiznání?

 

Jak se daní příjmy z převodu nemovitosti?

Příjmy z převodu nemovitosti se daní jen v některých případech. Peníze z převodu neboli prodeje jsou od daně osvobozeny, pokud je prodejce využil k uspokojení vlastní bytové potřeby. A dále také nic nedaníte, pokud jste prodanou nemovitost vlastnili minimálně 5 let anebo v ní minimálně 2 roky bydleli, jde o tzv. časový test.

Pokud nemovitost zdědíte po příbuzném v přímé linii anebo po manželovi či manželce, časový test se zkrátí o dobu, během které ji zůstavitel prokazatelně vlastnil.

Jestliže nesplňujete podmínky pro osvobození od daně, příjem z převodu uvedete a dodaníte v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jako výdaj, který si můžete odečíst, vám bude sloužit vámi zaplacená kupní cena. Daň se tedy následně odvede z rozdílu. Pokud nemovitost prodáte se ztrátou, daň neplatíte.


Čtěte také:Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DANĚ