Koho se týká zvláštní režim u EET?

26.02.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Týká se vás letošní vlna EET? Anebo už si elektronickou evidenci tržeb nějakou dobu vedete? A už jste slyšeli o zvláštním režimu? Někomu může pomoct.

Zvláštní režim anebo také offine režim je součástí zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Blíže je rozebrán v § 11a. Využít jej však budou moci jen někteří podnikatelé. Máme přehled toho, co o zvláštním režimu EET potřebujete vědět:

Co je zvláštní režim u EET?

Zvláštní režim se týká malých podnikatelů, kteří jsou povinni vést elektronickou evidenci tržeb. Rozdíl však spočívá v tom, že u nich EET nebude online, nýbrž offine. OSVČ díky tomu nebudou potřebovat speciální pokladnu, tiskárnu ani stálé připojení k internetu. Povinnost totiž nebude plněna elektronicky, ale prostřednictvím bloku z účtenek, který si podnikatelé vyzvednou na finančním úřadě. Evidence tedy bude vedena „papírově“. O možnost využívat zvláštní režim si však poplatníci budou muset předem zažádat.

Zvláštní offine režim u EET: jak zažádat, pro koho je

Zdroj: Shutterstock

Kdo může evidovat tržby ve zvláštním režimu?

Zvláštní režim mohou využívat poplatníci, kteří jsou fyzickými osobami. Dále si o něj mohou zažádat i právnické osoby, které patří mezi poskytovatele zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotních pojišťoven. Tito poplatníci navíc musejí mít oprávnění k poskytování takových služeb, a to na základě zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

Fyzické, ale i právnické osoby však pro zvláštní režim musí splnit ještě několik podmínek. Jejich příjem z evidovaných tržeb za 4 předchozí kalendářní čtvrtletí nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Musí se také předpokládat, že výše příjmů v následujících 12 měsících bezprostředně po sobě jdoucích částku 600 000 Kč také nepřesáhne.

Poplatník, který o zvláštní režim EET zažádal, také nemůže mít více jak 2 zaměstnance a nesmí být v České republice plátcem DPH.

Jak si zažádat o zvláštní režim u EET?

O možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu musí poplatníci zažádat na finančním úřadě, u kterého se přiznávají k daním. Správce daně po posouzení žádosti zhodnotí, zdali vám bude zvláštní režim povolen. Od 1. února 2020 začala běžet lhůta, během které mohou zájemci žádost berňáku podávat. Pokud dojde ke schválení, podnikatelé začnou evidovat tržby ve zvláštním režimu od 1. května 2020.

 

Jak na žádost o zvláštní režim?

Žádost můžete stáhnout na webu etrzby.cz. Ve formuláři vyplníte identifikační údaje a zaškrtnete, zdali jste fyzická nebo právnická osoba. Dále budete muset uvést, že splňujete podmínky, za kterých je možné provozovat zvláštní režim evidence tržeb, tj. příjem do limitu, počet zaměstnanců a předpokládaný příjem. Splnění těchto podmínek budete muset prokázat.

Poté bude třeba v žádosti doplnit údaje o provozovnách, čili o jaký typ se jedná (stálá, mobilní, virtuální), lokalizaci, převažující činnost a případně další údaje, např. název a od kdy je provozovna aktivní. Předposledním bodem je odhadovaný počet bloků účtenek, které bude podnikatel potřebovat, přičemž 1 blok obsahuje 100 účtenek, z čehož je každá určena pro jednu uskutečněnou tržbu.

Za jak dlouho žádost schválí nebo zamítnou?

Finanční úřad bude mít 30 dnů na to, aby mohl rozhodnout, zda vaše žádost bude přijata nebo zamítnuta. Rozhodnutí nabude účinnosti v den následujícím po dni, kdy si podnikatel vyzvedne blok účtenek, nejpozději však 15. den ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ