Jaký je výpočet důchodu v roce 2021?

06.10.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění. Podívejme se v praktických příkladech, jak vysoký státní důchod je v roce 2021 přiznán v závislosti na výši mzdy a získané době pojištění.

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, v roce 2021 bude činit základní výměra 3 550 Kč (oproti roku 2020 se zvýší o 60 Kč). Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, čím vyšší rozhodné příjmy a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Doba pojištění v roce 2021

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 35 let. Získaná doba pojištění následně ovlivňuje i samotnou částku starobního důchodu. Každý ukončený celý rok pojištění zvyšuje měsíční důchod více, než by někteří žadatelé o starobní důchod čekali. Např. doba pojištění v rozsahu 43 let a 232 dní se však započítává jako 43 let.

Osobní vyměřovací základ

Základním vstupním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ. Při výpočtu důchodu v roce 2021 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020, přičemž příjmy v jednotlivých letech se vždy převádí na současnou hodnotu pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Redukce OVZ

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu. V první redukční hranici se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 % a k částce nad druhou redukční hranici se při výpočtu starobního důchodu již nepřihlíží. V roce 2021 jsou redukční hranice následující:

  • první redukční hranice do 15 595 Kč,
  • druhá redukční hranice od 15 595 Kč do 141 764 Kč.

V praxi to tedy znamená, že průměrná měsíční mzda nad 141 764 Kč při výpočtu starobního důchodu v příštím roce výši důchodu neovlivní.

Čtěte také: Devět největších důchodových chyb

Výpočet starobního důchodu a výše penze 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Během roku se výpočet nemění

Výpočtová formule starobního důchodu bývá stejná od ledna do prosince. Občanům, kteří odejdou do starobního důchodu začátkem roku 2021, se bude starobní důchod počítat stejně jako občanům, kteří odejdou do starobního důchodu koncem roku 2021. Rovněž následující valorizace (zvýšení důchodu) proběhne u všech občanů, kteří odejdou do starobního důchodu v průběhu roku 2021, od lednové splátky důchodu v roce 2022, a to ve stejném rozsahu.

Výše důchodu dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten řádný starobní důchod u vybraných průměrných mezd za odpracované roky v závislosti na získané době pojištění. Výpočty jsou provedeny dle legislativy roku 2021. V tabulce jsou všechny částky uvedeny v korunách.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

 

38 let

40 let

42 let

44 let

46 let

15 000

12 100

12 550

13 000

13 450

13 900

20 000

13 093

13 595

14 097

14 600

15 102

25 000

13 834

14 375

14 916

15 458

15 999

30 000

14 575

15 155

15 735

16 316

16 896

35 000

15 316

15 935

16 554

17 174

17 793

40 000

16 057

16 715

17 373

18 032

18 690

45 000

16 798

17 495

18 192

18 890

19 587

50 000

17 539

18 275

19 011

19 748

20 484

60 000

19 021

19 835

20 649

21 464

22 278

80 000

21 985

22 955

23 925

24 896

25 866

100 000

24 949

26 075

27 201

28 328

29 454

vlastní výpočet autora

Valorizace důchodů a jejich výpočet důchodů v roce 2022

V roce 2022 čeká důchodce poměrně vysoký růst důchodů, v průměru by měl starobní důchod vzrůst o 835 Kč.

Základní výměra důchodu se zvýší o 350 kč na 3 900 Kč. Procentní výměra důchodu vzroste o 1,3 procenta a 300 Kč nad rámec valorizace.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 129 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY