Důchodový věk v příkladech

11.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dosažení určitého věku hraje v české důchodové legislativě důležitou roli. Za jakých podmínek je možné pokračovat v práci při dosažení důchodového věku? Kdy lze odejít do předčasného důchodu? Jak se liší výpočet invalidního důchodu dle věku?

V Česku jsou vypláceny řádné starobní důchody, předčasné starobní důchody, invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně, vdovské a vdovecké důchody a sirotčí důchody. Jaký vliv má věk na důchodové nároky si ukážeme v několika vybraných příkladech.

Příklad 1) Dosažení důchodového věku a pokračování v práci

Pan Martin dosáhne v prosinci letošního roku řádného důchodového věku. Dosažení řádného důchodového věku je spolu se získáním minimální doby pojištění v rozsahu 35 let základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu. Dosažením důchodového věku však automaticky pracovní poměr nekončí. Pan Martin může současně pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání, přičemž pracovní poměr může nadále trvat na dobu neurčitou.

Příklad 2) Předčasný důchod v 60 letech

Pan Michal se narodil dne 10. 2. 1962. Dle zákona o důchodovém pojištění mají občané narození v roce 1962 řádný důchodový věk 64 let a 6 měsíců. Pan Michal chce odejít do předčasného důchodu co nejdříve je možné, neboť je aktuálně nezaměstnaný a vyčerpal již v plném rozsahu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Do předčasného důchodu může pan Michal odejít již 10. 2. 2021.

Příklad 3) Předčasný důchod o tři roky dříve

Paní Karolína se narodila dne 15. 3. 1961. Paní Karolína má důchodový věk 62 let a 8 měsíců, protože vychovala dvě děti. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejdříve mohla paní Karolína odejít do předčasného důchodu v 59 letech a 8 měsících, tedy 15. 11. 2020. Od tohoto data může paní Karolína odejít do předčasného důchodu kdykoliv, tedy i na jaře 2022, kdy ji skončí nárok na podporu v nezaměstnanosti. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Výše důchodového věku – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 4) Vdovský důchod v 25 letech

Paní Romaně (25 let), která vychovává jednoho syna, zemřel manžel. Nárok na výplatu není u vdovy vázán na dosažení nějakého věku. I paní Romaně bude tedy přiznán na základě její podané žádosti na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) vdovský důchod. Výše vdovského důchodu se přitom bude vypočítávat z invalidního důchodu, na který by měl nárok její zemřelý manžel. Syn paní Romany bude mít nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci. Paní Romaně bude vdovský důchod náležet i po uplynutí jednoho roku, neboť bude vychovávat nezaopatřeného syna.

Příklad 5) Partnerství trvající 20 let bez vdovského důchodu

Slečna Jitka žila 20 let se svým partnerem v jedné domácnosti, přičemž nyní v listopadu zemřel. Paní Jitka nebude mít nárok na vdovský důchod po zemřelém partnerovi, přestože spolu žili 20 let. Nárok na vdovský důchod při splnění zákonných podmínek vzniká pouze po zemřelém manželovi. Délka trvání manželství není rozhodující. Naproti tomu po zemřelém partnerovi nevzniká nárok na vdovský důchod nikdy, ani při trvání vážného vztahu déle než 20 let.

Příklad 6) Žádný sirotčí důchod v 29 letech

Panu Lubošovi (29 let) zemřel jeho otec. Panu Lubošovi již nárok na sirotčí důchod po zemřelém otci nevzniká, neboť nejdéle je možné v případě splnění podmínky studia pobírat sirotčí důchod do 26 let věku.

Příklad 7) Invalidní důchod v 23 letech

Pan Ladislav (23 let) je uznán invalidním ve druhém stupni a bude dostávat na svůj bankovní účet měsíčně invalidní důchod, přestože je mu teprve 23 let, neboť splnil zákonné podmínky pro jeho přiznání. Žadatelé o invalidní důchod dostávají měsíčně penzi na účet, pokud jsou uznáni posudkovým lékařem invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni a současně získali potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Občané ve věku 22 let až 24 let musí získat dobu pojištění alespoň dva roky. Věk žadatele o invalidní důchod je tedy důležitý s ohledem na nutnou získanou dobu pojištění pro jeho přiznání.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 47 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY