Samoplátci a zdravotní pojištění v roce 2021 a 2022

23.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, za státní pojištěnce ho platí stát. Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si však musí zdravotní pojištění platit měsíčně samy. Kdo bude platit příští rok více na zdravotním pojištění?

Každý pojištěnec je u své zdravotní pojišťovny veden v některé z těchto čtyř kategorií: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec a osoba bez zdanitelných příjmů. Souběh některých kategorií je přitom možný (např. zaměstnanec a státní pojištěnec, OSVČ a zaměstnanec…). Osobou bez zdanitelných příjmů je však osoba, která není vedena v žádné jiné předchozí kategorii.

OBZP a měsíční zdravotní pojištění

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou OBZP samoplátci a každý měsíc musí platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V letošním roce ve výši 2 052 Kč (13,5 % z 15 200 Kč), pro příští rok se minimální mzda zvyšuje na 16 200 Kč, takže měsíční platba pro OBZP bude činit 2 187 Kč.

Kdo je nejčastěji OBZP?

V praxi jsou nejčastěji osobami bez zdanitelných příjmů občané sankčně vyřazení z evidence na úřadu práce, nezaměstnaní neevidovaní na úřadu práce, studenti starší 26 let (mimo občany studující prvně v doktorském studijním programu), občané pouze s pasivními příjmy, lidé v domácnosti nepečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let.

Praktický příklad

Paní Hana má příjmy pouze z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, příležitostně si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Hrubá odměna tedy nikdy nepřekročí 10 tisíc Kč a z odměny se v žádném měsíci neplatí zdravotní pojištění. Pro účely placení zdravotního pojištění je paní Hana osobou bez zdanitelných příjmů. Za prosinec 2021 zaplatí tedy do 8. ledna 2022 své zdravotní pojišťovně ještě 2 052 Kč, za leden 2022 musí již své zdravotní pojišťovně zaplatit 2 187 Kč.

OBZP, OSVČ a platby zdravotního pojištění 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ

Samoplátci na zdravotním pojištění jsou rovněž osoby samostatně výdělečně činné, které platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dne následujícího měsíce. Měsíční záloha se odvíjí od dosaženého zisku v minulém roce a vypočítává se v přehledu o příjmech a výdajích za příslušný rok.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placeno alespoň minimální zdravotní pojištění, přičemž minimální měsíční záloha musí být zaplacena již za leden nového roku. Pro rok 2022 se minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění zvyšuje z 2 393 Kč na 2 627 Kč.

Praktický příklad

Živnostník Karel má nízké hrubé zisky, jeho skutečný vyměřovací základ je v posledních třech letech vždy nižší než minimální vyměřovací základ, a proto platí během celého roku minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. V roce 2021 tedy platil za měsíce leden, únor, září, říjen, listopad a prosinec částku 2 393 Kč. Za leden 2022 však již musí pan Karel zaplatit minimální zálohu na zdravotním pojištění ve výši 2 627 Kč, přestože přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 bude pan Karel odevzdávat u své zdravotní pojišťovny až v březnu 2022.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 24 krát

Články ze sekce: DANĚ