Miliónové příjmy a minimální zdravotní pojištění

20.11.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát, ostatní pojištěnci odvádí každý měsíc zdravotní pojištění. Kdo platí vzhledem ke svým příjmům nejméně na zdravotním pojištění?

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % na zdravotním pojištění za zaměstnance odvádí jejich zaměstnavatel. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný zaměstnavatel.

Platby OSVČ na zdravotním pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí za kalendářní rok 13,5 % na zdravotním pojištění z vyměřovacího základu, přičemž skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Pokud je však při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom se zdravotní pojištění vypočítává právě z minimálního vyměřovacího základu. Za rok 2020 byla OSVČ prominuta platba zdravotního pojištění za měsíce březen až srpen v minimální měsíční platbě, což se zohlední v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.

Žádný strop pro platbu zdravotního pojištění

Pro výpočet zdravotního pojištění není stanoven žádný maximální vyměřovací základ, jako je tomu u sociálního pojištění. Zdravotní pojištění odvádí zaměstnanci i OSVČ z jakkoliv vysoké hrubé mzdy či vyměřovacího základu. Rovněž se při výpočtu zdravotního pojištění neuplatňují žádné daňové slevy nebo daňové odpočty, jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou odvedou tedy v praxi na zdravotním pojištění stejně vysokou částku, bez ohledu na jejich rodinnou a životní situaci.

Vysoké příjmy OBZP a minimální zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

 

Z pasivních příjmů se zdravotní pojištění neplatí

Příjmy dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu nepodléhají platbě na zdravotním pojištění. Z kapitálových příjmů nebo příjmů z nájmu se v takových případech neplatí zdravotní pojištění, přičemž výše takového příjmu není rozhodující. V praxi mají někteří občané velmi vysoké zdanitelné pasivní příjmy, přičemž z těchto příjmů neplatí nic na zdravotním pojištění.

Kdo je OBZP?

Každý pojištěnec je u své zdravotní pojišťovny veden v jedné ze čtyř následujících kategorií: zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, státní pojištěnec nebo osoba bez zdanitelných příjmů, souběh některých kategorií je možný (např. zaměstnanec a OSVČ). Osobou bez zdanitelných příjmů je každý pojištěnec, který nemůže být veden v některé z předchozích tří kategorií.

Všechny OBZP si musí měsíčně zdravotní pojištění samy platit, v roce 2020 v měsíční částce 1 971 Kč (13,5 % z minimální mzdy 14 600 Kč). Osobou bez zdanitelných příjmů v praxi jsou i občané mající pouze pasivní příjmy. OBZP platí měsíční zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny do 8. dne následujícího měsíce.

Praktický příklad

Paní Simona bude mít za rok 2020 daňový základ z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu ve výši 2 milióny korun a daňový základ z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu rovněž ve výši 2 milióny korun. Přestože má paní Simona za rok 2020 nadstandardní zdanitelné příjmy, tak na zdravotním pojištění zaplatila jako OBZP jenom 23 652 Kč (12 x 1 971 Kč). Takto vysokou platbu na zdravotním pojištění přitom za rok 2020 zaplatí včetně odvodů zaměstnavatele zaměstnanec pracující po celý rok za minimální mzdu.

Čtěte také: 10 příkladů, kdy vám může vzniknout dluh na zdravotním pojištěníPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 26 krát