Jak platit paušální daň? Přihlásit k ní se můžete do 10. ledna

05.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Od 1. ledna 2022 se zvýší paušální daň na 5 994 Kč. Většina OSVČ se může přihlásit až do 10. lednu 2022. Které OSVČ a jak se mohou přihlásit do režimu paušální daně? Pro koho je paušální daň výhodná a pro koho není?

Od roku 2021 mohou některé osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádět paušální daň. Čas na registraci do režimu paušální daně na rok 2022 se krátí.

Paušální daň pro OSVČ

Zdroj: Shutterstock

Jaká je výše paušální daně v roce 2022?

Paušální daň je odvod státu, který v sobě zahrnuje platbu daně z příjmu, a také odvody sociálního a zdravotního pojištění od OSVČ.

Hlavní výhodou pro živnostníky je to, že již nemusí dále posílat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a na OSSZ.

Paušální daň je zcela dobrovolná a záleží na preferencích jednotlivých OSVČ.

Přihlásit k paušální dani lze vždy k 1. lednu daného roku. To neplatí pro nově vzniklá OSVČ. Oznámit přihlášení k paušální dani musí u vzniku živnosti.

Živnosti, které byly loni přerušené a aktivují se v tomto roce, se mohou také přihlásit k paušální dani.

Výše paušální daně v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně

Paušální daň činí 5 994 Kč měsíčně a skládá se z odvodů na zdravotním a sociálním pojištěnía symbolicky odvedené stokoruně na dani z příjmu.

Jednotlivé složky paušální daně jsou ve výši:

  • Zdravotní pojištění - 2 627 Kč měsíčně
  • Důchodové pojištění - 3 267 Kč měsíčně
  • Daň z příjmu fyzických osob - 100 Kč měsíčně

V roce 2022 (a dalších letech) se paušální daň bude zvyšovat, a to na základě zvýšení minimálních hodnot odvodů zdravotního a důchodového pojištění pro OSVČ.

Kdo se může do systému paušální daně přihlásit?

Do systému paušální daně se mohou přihlásit ty OSVČ, jejichž roční příjem je nižší než 1 000 000 Kč.

Do systému paušální daně se nemohou přihlásit OSVČ registrované k platbě DPH.

Do řežimu paušální daně minulý rok spadalo přes 70 tisíc živnostníků.

Jak se přihlásit do systému paušální daně?

Stačí vyplnit formulář oznámení o vstupu do paušálního režimu oznámit finanční správě, který je dostupný na stránkách finanční správy (stačí rozkliknout odkaz) či fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu.

1. krok - Identifikační údaje

Na první stránce vyplňujete identifikační údaje, to znamená IČO, DIČ a číslo vaší datové schránky (pokud ji máte).

Dále doplníte vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození rodné číslo) a adresu místa pobytu.

Můžete uvést i telefon a emailovou adresu.

2. krok - Údaje o sociálním a zdravotním pojištění

Na druhé stránce následně vyplníte údaje o důchodovém a nemocenském pojištění:

  • Místně příslušná správa sociálního zabezpečení
  • Evidenční číslo pojištěnce

Dále vyplníte údaje o vaší zdravotní pojišťovně a uvedete vaše číslo pojištěnce.

V případě zahájení či ukončení doby přerušení vašeho podnikání během roku 2022 ještě doplníte data o zahájení a o oprávnění vykonávat samostatně výdělečnou činnost.

3. krok - Odeslání formuláře

Po vyplnění dvou předchozích kroků musíte formulář poslat na vaše územní pracoviště finančního úřadu. To můžete udělat třemi způsoby:

  • datovou schránkou
  • poštou
  • na podatelně úřadu

OSVČ vzniklá v tomto roce, přerušená OSVČ či OSVČ pobírající rodičovskou dovolenou se mohou přihlásit ještě tento rok, ale musí to uvést ve formuláři či na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Lhůta pro podání Oznámení o vstupu do paušálního režimu je pro tyto živnostníky do dne zahájení této činnosti.

OSVČ, které odvádí zálohy se mohou v roce 2022 přihlásit do režimu paušální daně do pondělí 10. ledna 2022. Poté se mohou přihlásit až na rok 2023.

Jak se platí paušální daň?

Zálohy na paušální daň ve výši 5 994 Kč měsíčně jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce, výjimku tvoří lednová záloha v roce 2022, kterou je možné zaplatit až do 21. února.

Paušální daň můžete platit pravidelně každý měsíc, ale je možné si předplatit několik měsíců dopředu či ji jednorázově zaplatit na celý rok dopředu.

Paušální zálohy budou placeny na účet místně příslušného finančního úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (kód ČNB). 

Pro koho je paušální daň výhodná?

Paušální daň ve výši 5 994 Kč přesahuje minimální odvody (s nulovou daní z příjmu) o 526 Kč měsíčně (ročně o 6 312 Kč).

Nicméně náklady či čas na vyřízení daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ jsou pro mnohé živnostníky vyšší a těch necelých 6 tisíc jim za to stojí (nehledě na vyšší odvod důchodového pojištění zahrnutého v paušální dani).

Výhodná je také pro ty živnostníky, kteří platí vysokou daň z příjmu, ti nad paušální daní nemusí váhat vůbec.

Pro koho je paušální daň nevýhodná?

Pro živnostníky, kteří uplatňují daňového zvýhodnění na děti (a nikdo jiný si jej uplatnit nemůže), tak by právě ztráta daňového zvýhodnění mohla znamenat ztrátu ve výši tisíc až desítek tisíc korun.

Dále pokud si OSVČ uplatňuje slevu na manžela/manželku a daňové zvýhodnění, tak nebude paušální daň výhodná, protože sleva na manžela/manželku činí 24 840 Kč ročně a na daňovém bonusu mohou získat i desítky tisíc korun, záleží na počtu dětí.

Jde se odhlásit ze systému paušální daně?

Ano, jde se odhlásit ze systému paušální daně. Nicméně ze systému lze vystoupit až po ukončení daného roku a tuto skutečnost musí oznámit na finanční správě do 1. ledna.

Jestliže tedy OSVČ platí v roce 2022 paušální daň, tak vystoupit z tohoto systému může až od 1. ledna 2023.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DANĚ