Od kdy se prodlouží časový test u příjmů z prodeje nemovitosti na 10 let?

12.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud v jednom roce prodáte nemovitost, další rok ji musíte uvést do daňového přiznání a příjem z prodeje zdanit. Není to však ve všech případech. Jak dlouho musíte nemovitost vlastnit, abyste peníze po následném prodeji danit nemuseli?

To, za jakých okolností, je možné nedanit příjem, který vznikl z prodeje nemovitosti, je uvedeno v § 4 a § 10 zákona č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů. Jednou z podmínek, díky které vydělané peníze nedaníte, je pak vlastnictví nemovitosti po určitou, čili splnění tzv. časového testu

Kdy neplatíte daň z příjmů z prodeje nemovitosti?

V zákoně je uvedeno několik výjimek, díky kterým příjem z prodeje nemovitosti nemusíte danit. Patří mezi ně:

  • Peníze jste využili na zajištění bytové potřeby – pořídili jste za ně byt, dům či pozemek pro výstavbu, anebo je využili na rekonstrukci. Přesný výčet toho, čím se rozumí bytová potřeba, je uvedeno v novém § 4b ZDP.
  • V nemovitosti máte bydliště minimálně 2 roky – v zákoně není uvedeno, že by bylo nutné mít v nemovitosti nahlášen trvalý pobyt. Potřeba ovšem je, že v ní měl poplatník stálý pobyt a skutečně se v domě či bytě před prodejem zdržoval a bydlel alespoň po uvedenou dobu.
  • Vlastnictví nemovitosti minimálně po dobu 5 let – platí pro nemovitosti nabyté do konce roku 2020. Tento časový test pak platí i u převodu členských práv družstva.
  • Prodanou nemovitost jste zdědili – zde platí, že časový test za vás nejčastěji splní zůstavitel. Časový test se tak o dobu, za kterou ji daná osoba vlastnila před vámi, zkracuje.
Jak si odečíst hypotéku z daní?

Příjem z prodeje nemovitosti: zdanění a časový test 10 let

Zdroj: Shutterstock

 

Jak se časový test u prodeje nemovitosti prodlouží?

Ministerstvo financí ČR připravilo pro rok 2021 celou řadu daňových změn. Mezi ty příjemnější můžeme zařadit zrušení supehrubé mzdy anebo zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Mezi těmi méně vítanými je však i prodloužení časového testu v rámci zdaňování příjmů prodeje z nemovitosti.

Pro nemovitosti nabyté kdykoliv od 1. ledna 2021 se časový test pro osvobození od daně z prodeje prodlužuje, a to ze zmíněných 5 let na 10 let. Tato nevýhoda pak může mít vliv především pro osoby, které nemovitosti pořídili za účelem investice a v příštích pár letech je mají v plánu prodat.

Časový test 10 let u příjmů z prodeje a další podmínky pro osvobození

Pokud se peníze z prodeje rozhodnete investovat do pořízení bytové potřeby, lhůta 10 let se ve vašem případě nebude řešit. Obdobně to bude i v případě, pokud jste v nemovitosti minimálně 2 roky před prodejem bydleli. Ani zde pro vás nebude stěžejní, zda mezi nabytím domu či bytu a jeho následným prodejem uběhlo minimálně 10 let.

U převodu členských práv u družstevních bytů (podílů) se časový test také prodlužuje z 5 na 10 let. Podobně je tomu i u zděděných nemovitostí. Od daně z příjmů z prodeje nemovitosti, který se v zákoně a daňovém přiznání řadí mezi ostatní příjmy, jsou osvobozeny zděděné nemovitosti za předpokladu, že jste je vy, ale i zůstavitel, vlastnili v součtu minimálně 10 let, resp. časový test se zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnila osoba, po které jste ji zdědili.

Zdanění příjmů z prodeje nemovitosti v roce 2021 v přiznání

Příjem z nemovitostí prodaných v roce 2020 budete zdaňovat v letošním daňovém přiznání, to musí být odevzdáno:

  • Do 1. dubna 2021, pokud jej odevzdáte fyzicky na přepážce anebo zašlete poštou.
  • Do 3. května 2021, pokud jej budete odevzdávat elektronickou formou.
  • Do 1. července 2021, pokud vám jej vypracovává daňový poradce.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ