Vedlejší výdělečná činnost za rok 2020 a v roce 2021

18.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Podnikali jste minulý rok na vedlejšáku? A vztahuje se na vás povinnost podat daňové přiznání? Anebo si vedlejšák budete letos zařizovat a nevíte, co pro vás bude platit v rámci zdravotního a sociálního pojištění?

Výdělečnou činnost můžete pro účely sociálního a zdravotního pojištění vykonávat jako činnost hlavní, ale i jako vedlejší. Nejčastějšími osobami, které podnikají na vedlejšáku, jsou zaměstnanci, poživatelé starobního a invalidního důchodu anebo např. maminky nebo tatínci na mateřské dovolené.

Zkrátka se jedná o ty poplatníky, kteří mají už před zahájením podnikání vyřešen pojistný vztah na zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ, čili pojištění jim je odváděno ze zaměstnání anebo jsou státními pojištěnci apod.

V článku se dozvíte:

Vedlejší činnost a povinnost podat daňové přiznání a přehledy

Pokud roční příjmy OSVČ přesáhly 15 000 Kč, vzniká u ní povinnost podat daňové přiznání, a to i pokud podniká na vedlejšáku. Příjmy z výdělečné činnosti za rok 2020 musí zdanit prostřednictvím daňového přiznání. To se v roce 2021 odevzdává:

  • do 1. dubna, pokud odevzdáváte fyzicky anebo poštou, v prodloužené lhůtě s prominutím úroků a pokuty do 3. května 2021,
  • do 3. května, pokud odevzdáváte elektronicky, v prodloužené lhůtě s prominutím úroků a pokuty do 1. června 2021,
  • do 1. července, pokud vám jej odevzdává daňový poradce, advokát anebo máte nařízený audit.

Do těchto termínů je pak splatná i daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Nezapomeňte také, že se na vás vztahuje povinnost odevzdat i přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Vedlejší činnost OSVČ za  2020, 2021 - daně, sociální a zdravotní

Zdroj: Shutterstock

 

Kdy nebudete za rok 2020 doplácet sociální pojištění?

Pokud má OSVČ podnikající na vedlejší výdělečné činnosti výdělek do limitu, nemusí za zdaňovací období odvést žádné sociální pojištění. Za rok 2020 se sociální pojištění neplatí, pokud byly příjmy do limitu 83 603 Kč. Pro rok 2021 pak platí hranice pro neplacení sociálního pojištění 85 058 Kč.

Zdravotní pojištění a minimální zálohy pro hlavní činnost

Osoby, která podniká prostřednictvím vedlejšáku, se netýkají minimální zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč, které jsou stanovené pro hlavní výdělečnou činnost. OSVČ na hlavní činnost pak musí dodržet alespoň tuto minimální výši měsíčních záloh, za to podnikatelé na vedlejší činnosti vždy platí zdravotní pojištění ze skutečně dosaženého zisku, netýká se jich tedy povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Jak zahájit podnikání v roce 2021: vedlejší činnost

Pokud ještě nepodnikáte, ale rádi byste začali, nejprve si budete muset založit živnost. Vaše kroky nejprve povedou na příslušný živnostenský úřad anebo na Czech POINT, kde budete muset vyplnit Jednotný registrační formulář a zaplatit poplatek 1 000 Kč. Výhodou je, že prostřednictvím formuláře lze zahájení výdělečné činnosti oznámit i příslušné zdravotní pojišťovně a OSSZ. Nahlášení je pak vaše povinnost a musíte tak učinit do 8 dnů.

Nahlásit se také musíte nejpozději do 15 dnů od započetí vykonávání činnosti na finanční úřad. To už ale přes formulář živnostenského úřadu nepůjde. Budete proto potřebovat formulář Přihláška k registraci pro fyzické osoby. To můžete berňáku doručit osobně, poštou anebo elektronicky datovou schránkou anebo emailem s elektronickým podpisem.

Ze všech institucí by vám následně měly dorazit dopisy, které potvrzují, že jste vedeni jako OSVČ, popř. že došlo k registraci k dani z příjmů a jaké jsou vaše povinnosti.

Platby sociálního a zdravotního pojištění první rok podnikání

První rok podnikání prostřednictvím vedlejší výdělečné činnosti nemusíte odvádět žádné zálohy na sociální, ale ani na zdravotní pojištění. V obou případech pojištění jednorázově doplatíte po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Pokud pak budete mít výdělek do limitu (83 603 Kč pro 2020, 85 058 Kč pro 2021), sociální pojištění nebudete doplácet vůbec.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 25 krát

Články ze sekce: DANĚ